Workshop: Economische evaluatie van een energieproject

Terug naar de agenda
27 | 02
Publiek
thema
Energie & Klimaat

Workshop: Economische evaluatie van een energieproject
€ 0,00
€ 150,00
27 | 02
12:00 - 17:00
De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Tijdens het eerste luik van de workshop krijgt u een actueel overzicht van de geldende subsidiemaatregelen voor investeringen in energiebesparing. Onder bepaalde voorwaarden kan een project genieten van een investeringsaftrek of premies. Deze steunmaatregelen kunnen een belangrijke rol spelen in de keuze voor een investering in een energiebesparend project. Het is echter niet altijd eenvoudig om een goed overzicht te hebben van de bestaande mogelijkheden.

In het tweede luik van deze workshop wordt een diepgaande en praktische uitleg gegeven over de economische evaluatie van energiebesparende projecten. Deze evaluatie is cruciaal om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die bijdragen tot duurzaam ondernemen. Om te overtuigen om te investeren in energiebesparende projecten is een grondige analyse van het voorgestelde project een absolute noodzaak. In deze workshop komt u te weten hoe u een investeringsproject economisch analyseert en oefent u de verschillende rekenmethodes in aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Een derde luik wordt gewijd aan ervaringen uit de bestaande convenanten die in Vlaanderen werden toegepast. Enkele voorbeelden van de moeilijkheden en opportuniteiten die hieruit voortvloeiden wordt gegeven voor de chemie, meerbepaald voor  de kunststofverwerkers en de gespecialiseerde chemie en biotech sector.  

Doelgroep:
Voor al wie geïnteresseerd is in energiebesparing: bedrijfsleiders,energie- en milieucoördinatoren, preventieadviseurs, verantwoordelijken van de technische dienst, productieleider, … Er is geen specifieke voorkennis vereist en de workshops worden zo georganiseerd zodat ze onafhankelijk gevolgd kunnen worden.

Programma:

12.00    Onthaal en broodjeslunch
    
13.00    Subsidies voor investeringen in energiebesparing
             Dirk Van den Broecke, DVdB Consulting
  • Maatregelen voor investeringssteun
  • Andere maatregelen

14.00    Economische evaluatie van energiebesparende projecten
             Dirk Van den Broecke, DVdB Consulting
  • Bepalen van de kasstromen
  • Rentabiliteitsberekeningen
  • Financiering van energiebesparende investeringen

16.00    Ervaringen uit convenanten
             Geert Reunes, Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen

17.00    Einde

Deelname is gratis voor leden van essenscia. Niet-leden betalen € 150 (excl. BTW).

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Terug naar de agenda