Ontbijtsessies: “Indeling van mengsels voor CLP” en “Opmaak SDS voor mengsels”

Terug naar de agenda
22 | 10 - 07 | 11
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

Ontbijtsessies: “Indeling van mengsels voor CLP” en “Opmaak SDS voor mengsels”
€ 0,00
€ 100,00
22 | 10 - 07 | 11

Begin 2009 werden de regels voor indeling en etikettering van chemische producten grondig gewijzigd door de invoering van de CLP-verordening. Om de transitie van het ‘oude EU-systeem’ naar CLP zo vlot mogelijk te laten verlopen, is er voor geopteerd om de toepassing van CLP gefaseerd door te voeren.
Dit leidt er wel toe dat momenteel verschillende regelgevingen gehanteerd worden, wat voor verwarring zorgt in de toeleveringsketen: veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie die zowel refereert naar CLP als naar de ‘oude’ regelgeving inzake indeling van gevaarlijke stoffen en/of  preparaten. Of een etiket overeenkomstig CLP is opgesteld of niet, verschilt van product tot product en van leverancier tot leverancier, wat de verwarring alleen groter maakt.  Daarenboven is CLP een ‘levende’ regelgeving, waardoor de spelregels regelmatig wijzigen en bijgevolg indelingen en etiketteringen van producten veranderen doorheen de tijd.

Om  duidelijkheid te creëren omtrent verschillende aspecten inzake indeling en etikettering van chemische producten, organiseert essenscia 5 regionale ontbijtsessies met als topics:
 • CLP vs EU-indeling: hoe, wat en hoe lang nog?
 • Stappenplan naar CLP: hoe en wanneer zich voorbereiden naar de volledige omschakeling.
 • Informatie m.b.t. indeling en etikettering in het SDS: wat vind ik waar?
 • CLP = levende regelgeving: wat betekent dit? Inclusief overzicht van de verschillende deadlines.
De ontbijtsessies hebben plaats op:
 • Dinsdag 22 oktober 2013 – “Ter Elst” Edegem
 • Donderdag 24 oktober 2013 - “Syntra West” Roeselare
 • Dinsdag 5 november – “Huis van de Bouw” Gent (Zwijnaarde)
 • Dinsdag 5 november – “De Repertoire” Herentals
 • Donderdag 7 november – “Holiday Inn” Hasselt

Single day event
€ 0,00
€ 100,00
22 | 10
07:30 - 10:00
Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
24 | 10
07:30 - 10:00
Syntra West, Oostnieuwkerkesteenweg 111, 8800 Roeselare
05 | 11
07:30 - 10:00
Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Gent (Zwijnaarde)
05 | 11
07:30 - 10:00
De Repertoire, Poederleeseweg 15, 2200 Herentals
07 | 11
07:30 - 10:00
Holiday Inn, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt

Begin 2009 werden de regels voor indeling en etikettering van chemische producten grondig gewijzigd door de invoering van de CLP-verordening. Om de transitie van het ‘oude EU-systeem’ naar CLP zo vlot mogelijk te laten verlopen, is er voor geopteerd om de toepassing van CLP gefaseerd door te voeren.
Dit leidt er wel toe dat momenteel verschillende regelgevingen gehanteerd worden, wat voor verwarring zorgt in de toeleveringsketen: veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie die zowel refereert naar CLP als naar de ‘oude’ regelgeving inzake indeling van gevaarlijke stoffen en/of  preparaten. Of een etiket overeenkomstig CLP is opgesteld of niet, verschilt van product tot product en van leverancier tot leverancier, wat de verwarring alleen groter maakt.  Daarenboven is CLP een ‘levende’ regelgeving, waardoor de spelregels regelmatig wijzigen en bijgevolg indelingen en etiketteringen van producten veranderen doorheen de tijd.

Om  duidelijkheid te creëren omtrent verschillende aspecten inzake indeling en etikettering van chemische producten, organiseert essenscia 5 regionale ontbijtsessies met als topics:
 • CLP vs EU-indeling: hoe, wat en hoe lang nog?
 • Stappenplan naar CLP: hoe en wanneer zich voorbereiden naar de volledige omschakeling.
 • Informatie m.b.t. indeling en etikettering in het SDS: wat vind ik waar?
 • CLP = levende regelgeving: wat betekent dit? Inclusief overzicht van de verschillende deadlines.

Details contactpersoon

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Terug naar de agenda