CLP en REACH bij SMEERMIDDELEN

Terug naar de agenda
03 | 10
Publiek
thema
REACH, CLP & Productbeleid

CLP en REACH bij SMEERMIDDELEN
€ 0,00
€ 250,00
03 | 10
09:00 - 16:00
Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen

PROGRAMMA

9h00 Koffie en registratie

9h30 Verwelkoming en inleiding

9h35 Indelen, etiketteren en verpakken van smeermiddelen

  • Algemene intro CLP (overgangsbepalingen, gevarenklassen,etiketteringsvoorschriften, …)
  • Algemene principes voor hetindelen van mengsels
  • Gebruik geharmoniseerdeindeling en etikettering (bvb.“boorzuur”)
   Saskia Walraedt, essenscia

10h50 Koffiebreak

11h15 Implementatie risicobeheersmaatregelen bij formulatie
  •     Evaluatie relevante risicobeheersmaatregelen
  •     Opties indien gebruik niet in overeenstemming met blootstellingscenario’s
    Elke Van Asbroeck en Tine Vandenvrouck, Apeiron-Team

13h00 lunch

14h00 Opstellen SDS

  • SDS algemeen (wanneer SDS,toe te passen formaten,belangrijkste verschillen REACH conform SDS vs vroegere (M)SDS, sectie 2, sectie 3, …)
  • Verwerken van ES-info grondstoffen in SDS mengsel (overzicht verplichtingen + mogelijke opties)
  • Bespreken tool ATIEL (speciaal ontwikkeld voor smeermiddelen)
    Tine Cattoor en Steven Van de Broeck, essenscia

16h00 Closing remarks

Details contactpersoon

Philippe CORNILLE
pcornille@essenscia.be

Disclaimer

Deelname is gratis voor leden LAB en VSN. €250 voor niet-leden.

invitation NL.pdf invitation FR.pdf Terug naar de agenda