Chemiesector verwelkomt ambitieus innovatietraject voor een koolstofslimme industrie

400 miljoen voor baanbrekend onderzoek naar doorbraaktechnologieën 

Brussel, 23 maart 2019 – Vlaanderen op weg helpen naar een koolstofslimme industrie om zo fundamenteel bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatuitdaging. Dat is de ambitieuze doelstelling van het ‘Moonshot’-innovatieprogramma dat Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters vandaag heeft gelanceerd en waarin Catalisti, de speerpuntcluster voor innovatie in chemie en kunststoffen, een cruciale rol speelt. Een innovatiebudget van in totaal 400 miljoen euro moet ervoor zorgen dat Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra de komende 20 jaar doorbraaktechnologieën kunnen ontwikkelen om de economisch belangrijke chemie-, raffinage- en staalsector koolstofslim te maken. essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, steunt het initiatief.

De sector van de chemie en life sciences in België heeft al een flinke vooruitgang geboekt in het terugdringen van de CO2-uitstoot. De voorbije twintig jaar is de productie verdubbeld, terwijl de uitstoot van broeikasgassen is gehalveerd. Bovendien helpen de producten die de sector maakt op hun beurt om CO2 te besparen in andere sectoren zoals energie, bouw en transport. De chemiesector speelt met andere woorden een belangrijke rol in de omschakeling naar een klimaatvriendelijke industrie en samenleving.

Daarom krijgt speerpuntcluster Catalisti – waarin meer dan honderd bedrijven uit de chemie en andere sectoren samenwerken met de vijf Vlaamse universiteiten en toonaangevende onderzoekscentra – de regie in handen van het nieuwe Moonshot-programma waarmee Vlaanderen de komende 20 jaar jaarlijks 20 miljoen euro zal investeren in strategisch basisonderzoek aan de kennisinstellingen. Het doel is om technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die kunnen bijdragen tot de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context.

Inhoudelijk ligt de klemtoon op vier sterk gerelateerde onderzoekstrajecten: biogebaseerde chemie, koolstofcirculariteit in materialen, de transformatie van productieprocessen en energie-innovatie. Dit omvat onder meer de zoektocht naar alternatieve grondstoffen, een betere recyclage van kunststoffen in een circulaire economie, de elektrificatie van productieprocessen, de captatie en opslag van CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage), de omzetting van het broeikasgas CO2 in een waardevolle grondstof (CCU, Carbon Capture and Utilization) en de ontwikkeling van koolstofvrije elektriciteit en waterstof.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “We beschikken in Vlaanderen over een chemiecluster van wereldformaat, een industriële pijler van onze welvaart. De chemie-industrie is ook een sleutelsector in het streven naar een koolstofslimme economie en samenleving waarbij CO2 verstandig wordt gebruikt, opgevangen en hergebruikt. Maar daarvoor is nog veel innovatie nodig. Daar zet dit Moonshot-programma op in.
Het is een langetermijnvisie die overheid, onderzoekswereld en bedrijfsleven tot bondgenoten maakt voor een succesvolle klimaataanpak.


Jan Van Havenbergh, Managing Director Catalisti: “De chemiesector levert de essentiële bouwstenen waarmee andere sectoren hun producten en processen duurzamer kunnen maken. Het is dus een grote verantwoordelijkheid om dit baanbrekend onderzoek te mogen aansturen, in samenwerking met onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere speerpuntclusters. Dit is het startschot van een lange ontdekkingstocht met een onzekere uitkomst. Dat is nu eenmaal het risico van innovatie. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen cruciale doorbraken kunnen realiseren ten voordele van het klimaat.” 

Meer info:
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Jan Van Havenbergh, Managing Director Catalisti, 0496 52 95 26, jvanhavenbergh@catalisti.be 
Download