bio.be essenscia en Agoria bundelen hun krachten om de digitalisering van de Belgische biotech te versnellen

Brussel, 21 maart 2019 – De digitale revolutie is een belangrijke uitdaging, maar ook een bijzondere opportuniteit voor de biotech in België. Als de sector z’n leidersrol in onderzoek, ontwikkeling en productie van innovatieve producten en diensten wil behouden, moeten processen optimaal afgestemd worden op de nieuwste digitale technologieën en daarvoor is er dringend nood aan meer talent met de juiste digitale skills. Daarom slaan sectorfederaties bio.be/essenscia, de Belgische federatie van de biotechnologische industrie, en Agoria, de Belgische federatie van de technologische industrie, de handen in elkaar om gezamenlijke initiatieven op te zetten die de digitalisering van de Belgische biotech kunnen versnellen.

Met het seminarie ‘Biotech meets digital’ gaven bio.be/essenscia en Agoria vandaag het startschot van die versterkte samenwerking. In Brussel kwamen zowat 150 experten samen uit twee sectoren waarin België internationaal uitblinkt: de biotechnologie en de digitale technologie. Op het programma: de digitale toekomst van de Belgische biotechsector. Naast heel wat concrete voorbeelden van huidige digitalisatieprocessen in sectorbedrijven en de visionaire inzichten van vakexperten, lag de focus ook op het aantrekken van talent, een cruciale factor voor een succesvolle digitale transformatie van de biotechnologische industrie.

Belgische biotechbedrijven genieten wereldwijd erkenning voor hun innovatiekracht, hun excellentie in productie en de export van innovatieve producten en toepassingen op het vlak van gezondheid, landbouw en industriële biotechnologie. Een verregaande digitalisering van zowel onderzoek en ontwikkeling als productie kan een hefboom zijn om innovatie- en productieprocessen te optimaliseren zodat producten en toepassingen sneller hun weg vinden naar patiënten en consumenten, en dit op een kostenefficiënte manier. Maar daarvoor is dus het juiste talent nodig om die massale hoeveelheden aan data, afkomstig van verschillende bronnen, te verzamelen, te beheren en te analyseren. Geen eenvoudige opdracht aangezien verschillende sectoren in dezelfde vijver vissen naar hetzelfde digitale talent.

Frédéric Druck, Secretaris-generaal van bio.be/essenscia: “De Belgische biotech biedt talrijke jobkansen in innovatiegedreven ondernemingen die fundamentele oplossingen aanreiken voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, klimaat, milieu en duurzaamheid. Samen met Agoria willen we een digitaal opleidingsaanbod uitwerken, zowel voor de huidige werknemers in de sector als voor de nieuwe generatie. Dit moet hen toelaten de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in een geconnecteerde en gedigitaliseerde Industrie 4.0. Dat is de sleutel om de Belgische biotech versneld te digitaliseren.”

Dominique Demonté, Directeur Agoria Wallonie: “De biotechnologie en de digitale technologie verenigen is geen optie, maar een absolute noodzaak en dus een grote opportuniteit. Door deze twee sectoren dichter bij elkaar te brengen, kunnen we ongetwijfeld de concurrentiekracht van onze bedrijven versterken wat ook nieuwe zakelijke opportuniteiten met zich zal meebrengen. Dit zal het mondiale leiderschap van België in deze twee domeinen nog meer onderstrepen. Maar de grootste uitdaging in dit verhaal is niet zozeer de technologie, maar wel het talent met de juiste competenties.” 

Het seminarie ‘Biotech meets digital’ is een organisatie van sectorfederaties bio.be/essenscia en Agoria met de gewaardeerde steun van Takeda, Osborne Clarke en Altran.

Meer info:
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 02 238 97 86, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.be
Frederik Meulewaeter, Communication Advisor Agoria, 0477 39 75 43, Frederik.meulewaeter@agoria.be

Over bio.be/essenscia
bio.be/essenscia, de federatie van Belgische bedrijven actief in biowetenschappen en biotechnologie, vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de sector zowel op Belgisch (federaal en regionaal) als op Europees vlak. De federatie streeft naar de realisatie van een stabiel wettelijk kader in lijn met de innovatietrends in de biotechnologie. bio.be/essenscia ressorteert onder de koepel van essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en is lid van de Europese biotechfederatie EuropaBio en de Internationale Raad voor Biotechnologie-associaties (ICBA). 

Over Agoria
Agoria betekent vooruitgang door technologie. De federatie baant het pad voor alle technologische geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen. Agoria telt meer dan 1.800 lidbedrijven.
Download