Graag echte klimaatoplossingen. Niet kapot belasten, wel innoveren

Brussel, 14 maart 2019 – De klimaatuitdaging heeft nood aan innovatieve oplossingen die in belangrijke mate vanuit de chemie en life sciences zullen komen, een sector waarin België traditioneel sterk staat. Als ons land een rol van betekenis wil spelen in de wereldwijde klimaataanpak dan zal dit gebeuren via chemie-innovaties die hier ontwikkeld worden en in de rest van de wereld kunnen worden toegepast. Het klimaatplan dat Groen vandaag lanceert, dreigt die Belgische innovatiekracht teniet te doen door bedrijven kapot te belasten met een verveelvoudiging van de energiekosten en klimaatlasten. essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, waarschuwt dat dergelijke recepten noch het klimaat, noch de welvaart van de burgers ten goede zal komen.

Wat is de beste klimaatkeuze? De chemiesector in België, die bij de meest milieuvriendelijke van de wereld hoort, met een competitief beleidskader beschermen tegen concurrentie uit werelddelen waar minder strenge milieu- en klimaatregels gelden, zodat de sector voldoende concurrentiekracht heeft om verder te investeren en te innoveren in schonere productietechnologieën en oplossingen voor het klimaatprobleem. Of de bedrijven hier nog meer belasten, zodat hun concurrentiepositie verzwakt, er minder ruimte is voor innovatie en we op termijn minder schone chemieproducten, die absoluut noodzakelijk zijn voor een klimaatneutrale samenleving, moeten invoeren vanuit China of elders.

In België betalen de burgers 1/3de van de klimaatlasten en ligt het zwaartepunt van de inspanningen sowieso al bij de bedrijfswereld. Naast die Belgische lasten betaalt de industrie vandaag ook al een Europese CO2-heffing. Voor essenscia is de keuze dan ook duidelijk. De grootst mogelijke positieve impact die België kan hebben op wereldschaal is via een innovatieve chemiecluster die klimaatoplossingen uitvindt met een wereldwijde toepassing.

De chemie en life sciences speelt sinds jaar en dag een sleutelrol in de omschakeling naar een duurzame samenleving en een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging. Sinds 1990 is de productie van de sector in België verdrievoudigd, terwijl in diezelfde periode de uitstoot aan broeikasgassen met 40% is teruggedrongen. De chemiesector in ons land behoort tot de wereldtop als het gaat om efficiënt produceren met energie en grondstoffen en die expertise wordt wereldwijd erkend. Dat werd de voorbije maanden nog eens onderstreept door het aantrekken van enkele grote investeringen met honderden extra jobs in de Antwerpse haven.

De chemie en life sciences produceert niet alleen op een steeds duurzamere manier, de producten en technologieën die ze ontwikkelt zorgen op hun beurt voor meer levenskwaliteit en minder uitstoot. Dankzij lichtere materialen verbruiken voertuigen minder energie, performante isolatiematerialen maken gebouwen en huishoudtoestellen energiezuiniger en hoogtechnologische innovaties zijn in ontwikkeling voor koolstofvrije brandstoffen zoals waterstof en voor de opslag en het hergebruik van CO2 als grondstof. De chemiesector is dus geen tegenstander, maar een medestander in de klimaataanpak. We moeten daarom nog meer inzetten op onze sterktes en strategisch handelen.

Want waar gaan de jobs en de middelen voor de sociale zekerheid vandaan komen als bedrijven worden geconfontreerd met de hoogste belastingen ter wereld en noodgedwongen uitwijken naar landen waar dergelijke draconische maatregelen niet worden genomen? Naast de erosie van onze welvaart maakt dit dan evenmin weinig verschil voor het klimaat. Iedereen moet bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem – alle sectoren, alle burgers – maar we moeten beseffen dat de Belgische emissies reduceren of zelfs laten verdwijnen de globale klimaatopwarming niet zal stoppen.     

Els Brouwers, hoofd energie, klimaat en economie bij essenscia: “Een echte klimaatoplossing duwt geen broeikasgasemissies naar de buurlanden of naar andere continenten. Ze zet integendeel in op een maatschappelijk draagvlak waarbij burgers, bedrijven én politieke partijen samenwerken aan een duurzame economie die goedbetaalde jobs, klimaatvriendelijke producten en een toekomst voor onze kinderen verzekert. In een geglobaliseerde economie met wereldwijde concurrentie is daarvoor inderdaad een beleidskader nodig dat de competitiviteit van onze industrie bewaakt, zeker zolang er geen globale klimaataanpak is. Maar dit is net een hefboom die de chemiesector toelaat om te blijven innoveren en oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Extra taksen en lasten of de afschaffing van emissierechten creëren een concurrentieravijn tegenover andere landen waardoor de industrie hier zal verdwijnen. Waar gaan consumenten dan de materialen halen om de broodnodige renovaties uit te voeren of koolstofneutraler te worden? Online bestellen en laten invliegen uit China? De economische realiteitszin is hier volledig zoek.

Meer info :
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.beDownload