Chemiesector streeft naar verdubbeling spoorvervoer tegen 2030

Brussel, 20 februari 2019 – De Belgische chemiesector wil het vervoer van chemieproducten per spoor in de komende tien jaar verdubbelen. Vandaag vertegenwoordigt de chemie-industrie al 15 tot 20% van het goederenvervoer via spoor, waarmee de sector een van de meest intensieve spoorgebruikers is in België. Toch is het aandeel van het spoorvervoer in de totale transportvolumes van de sector eerder beperkt tot zowat 5%. Dit percentage verdubbelen is voor de chemiebedrijven zowel een kwestie van competitiviteit als van duurzaamheid.

De Belgische chemiesector zet mee de schouders onder de ambitie van Rail Freight Forward, een coalitie van Europese spoorvrachtoperatoren en -verenigingen, om het vrachtvervoer via spoor in Europa tegen 2030 te verdubbelen. Die duidelijke doelstelling werd vandaag bekendgemaakt bij de aankomst van Noah’s Train in Brussel. Dit rijdende kunstwerk vertrok in december vorig jaar op de klimaatconferentie in Katowice en staat symbool voor de modal shift van wegtransport naar spoor. Na Wenen, Berlijn en Parijs hield de trein vandaag halt in Schaarbeek waar essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, deelnam aan het expertenpanel.

De sector van de chemie en life sciences levert namelijk al jaren inspanningen om de modal shift in het goederentransport te realiseren. Zo wordt minder dan 30% van de transportvolumes in de sector via de weg vervoerd. Het merendeel gebeurt via milieuvriendelijkere alternatieven zoals schip, binnenvaart, pijpleiding en spoor. Om het spooraandeel verder op te krikken van 5 naar 10% heeft de sector echter nood aan meer betrouwbaarheid, meer flexibiliteit en een meer klantgerichte aanpak.

Meer transport via spoor, minder via de weg. Dat is onze ambitie”, zeggen Yves Verschueren en Frank Beckx, gedelegeerd bestuurders van essenscia en essenscia vlaanderen. “Maar om die ambitie mogelijk te maken, is er nood aan meer samenwerking doorheen de ganse logistieke keten, zelfs over de grenzen heen. Spoortransport is voor onze sector een cruciale transportmodus, maar bedrijven hebben nood aan meer efficiëntie en gebruiksgemak. We vragen aan de overheid en de spoorbeheerder niet zozeer investeringen, maar vooral een mentaliteitswijziging met een duidelijke focus op goederentransport via spoor. Dit stuwt niet alleen onze economie vooruit, het is ook een basisvoorwaarde voor een veilig en milieuvriendelijk transport.” 

De verdubbeling van het spoorvervoer in de chemiesector is een van de speerpunten in het verkiezingsmemorandum van essenscia. Concreet pleit de sectorfederatie voor de uitbouw van logistieke spoorzones rondom chemieclusters met specifieke diensten zoals parking, bewaking, reiniging en herstelling van tankwagens en spoorwagons. Ook de verdere ontwikkeling van internationiale corridors voor spoorvervoer, zoals de IJzeren Rijn, blijft een prioriteit. Tot slot wil essenscia met Infrabel, Railport, de Belgische havens en andere stakeholders blijven samenwerken aan een meer flexibel goederentransport en een verregaande digitalisering van het spoorvervoer.

Meer info: http://www.essenscia.be/nl/memorandum

Meer info :
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload