Chemie en farma is meer dan ooit een vrouwenzaak

Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap:  graag meer dames in STEM-studies en -beroepen

Brussel, 10 februari 2019 – Er werken meer vrouwen dan mannen in een R&D-functie in Belgische chemie- en farmabedrijven, maar met een totale vrouwelijke tewerkstelling van 28% is er zeker nood aan nog meer diversiteit op de werkvloer in de chemie, kunststoffen en life sciences. Morgen, maandag 11 februari, is het de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Voor sectorfederatie essenscia is dit de ideale aanleiding om meer meisjes op te roepen om voor een technische of wetenschappelijke STEM-studie te kiezen en meer vrouwen te inspireren voor een maatschappelijk relevante job in de sector.

De industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences is uiteraard al lang geen mannenbastion meer, maar met een vrouwelijke tewerkstelling van 28% – of anders gezegd: ruim 25.000 vrouwen op een totaal van meer dan 90.000 werknemers – dient de sector zeker nog verder te vervrouwelijken. Temeer omdat het vrouwelijk aandeel in de sectorale tewerkstelling de voorbije tien jaar quasi gelijk is gebleven.

Op het vlak van onderzoek en innovatie speelt de chemie en farma wel een voortrekkersrol. Er werken namelijk meer vrouwen dan mannen in een R&D-functie in de sectorbedrijven. Ook al zijn de vrouwelijke onderzoeksters en laborantes nipt in de meerderheid (51%), het ruime verschil met het industrieel gemiddelde is wel opvallend (31%). Dit illustreert ook de toenemende focus op innovatie in de chemie en life sciences, waar gemiddeld 1 werknemer op de 8 werkt in een R&D-afdeling.

De opdracht is duidelijk”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “We moeten meer vrouwen inspireren voor een carrière in de chemie en life sciences. Dat begint al op de schoolbanken, want nog te weinig meisjes kiezen voor een technische of wetenschappelijke studierichting. In de STEM-studies op professioneel of academisch bachelorniveau zijn vrouwen ruim in de minderheid, met een aandeel van respectievelijk 23% en 40%. Daarnaast moeten we de maatschappelijke meerwaarde van de jobs in onze sector duidelijker maken. Wie werkt in de chemie en life sciences – of het nu in de productie, in het labo of in een managementfunctie is –  zoekt mee naar oplossingen voor grote uitdagingen zoals een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, een beter leefmilieu en klimaat of de transitie naar een circulaire economie.”

Daarom zet essenscia mee de schouders onder het wereldwijde initiatief ‘Empowering Women in Chemistry’ van IUPAC, de International Union of Pure and Applied Chemistry. Naar aanleiding van de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap worden over heel de wereld activiteiten en debatten georganiseerd om het belang van vrouwen in technische en wetenschappelijke studies en beroepen in de verf te zetten. Het Belgische seminarie vindt op dinsdag 12 februari plaats bij chemiebedrijf Solvay, in samenwerking met de Royal Academies for Science and the Arts of Belgium (RASAB).

Meer info

Meer info:
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be


Download