Vlaams Milieuforum industrie- en werkgeversorganisaties leggen milieuprioriteiten op tafel

Brussel, 7 februari 2019 – Op het vierde Vlaams Milieuforum stelden de werkgevers en industriefederaties Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Indufed, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Voka vandaag hun milieuprioriteiten voor de komende Vlaamse verkiezingen voor. Het bedrijfsleven en de industrie leverden de afgelopen jaren al veel milieu-inspanningen op het vlak van water, circulaire economie en luchtkwaliteit en zullen ook de komende jaren hun verantwoordelijkheid blijven opnemen. Van de nieuwe Vlaamse regering vragen de organisaties realistische milieudoelstellingen in lijn met het Europese beleid, een integrale aanpak die rekening houdt met de effecten op alle milieucompartimenten en verdere administratieve vereenvoudiging.

Bijna 200 milieu-experten en beleidsmedewerkers zakten vandaag af naar het Vlaams Parlement voor een blik op en een debat over de toekomst van het milieubeleid in Vlaanderen. Drie topambtenaren gaven het startschot van het Vlaams Milieuforum: Henny De Baets (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Cabus (departement Omgeving) en Bernard De Potter (Vlaamse Milieumaatschappij) gaven elk een inkijk in hun prioritaire werkterreinen voor de komende legislatuur. Vervolgens legden de werkgevers- en industrie-organisaties hun visie en plannen op tafel. Tot slot debatteerden Vlaamse parlementsleden van CD&V, Groen, N-VA, Open Vld en sp.a over de voorstellen, de visie van hun partij en hun prioriteiten voor de komende jaren op milieuvlak.

Als werkgevers en industriefederaties beseffen we dat de toekomstige milieu-uitdagingen groot zijn en dat er nood is aan actie. De industrie heeft op milieuvlak echter al forse inspanningen geleverd. Zo realiseerden we op het vlak van water- en luchtkwaliteit duidelijke verbeteringen. Het totale waterverbruik is met bijna een vijfde verminderd en ook het aandeel vervuilende stoffen in het industrieel afvalwater nam de voorbije 16 jaar sterk af, met ongeveer 65% voor nutriënten zoals stikstof en fosfor. Op vlak van CO2 is maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot te danken aan de bedrijven”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, die namens de organiserende werkgevers en industriefederaties de openingstoespraak voor zijn rekening nam.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen: “Duurzaamheid zit sinds jaar en dag in het DNA van de chemie en life sciences. De sector produceert meer met minder energie, minder grondstoffen en minder afval. De voorbije 20 jaar is de uitstoot van verzurende emissies en stikstof zowat gehalveerd, terwijl de productie in diezelfde periode is verdubbeld. We kunnen dus een uitstekend milieurapport voorleggen en onze bedrijven bieden onder meer oplossingen voor een circulaire economie, waterzuivering en het gebruik van CO2 als waardevolle grondstof. Ook in de toekomst zullen innovaties uit de chemie onze samenleving helpen om het leefmilieu en klimaat verder te verbeteren. Maar om maximale milieuwinsten te boeken is er nood aan een evenwichtig milieubeleid. Geen optelsom van afzonderlijke milieuregels voor lucht, water en bodem, die elkaar in sommige gevallen zelfs tegenwerken, maar een overkoepelende visie met duidelijke prioriteiten.”

Ook in de toekomst wil de industrie de positieve milieutrend verder zetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken en in te zetten op innovatie. Maar om de vooropgestelde doelen te halen, kan men niet alleen naar de bedrijven kijken. “Werk maken van een beter leefmilieu vereist teamwork, samen met burgers en overheden”, luidt het.

Gelijke spelregels, samenwerking en vereenvoudiging

Om te innoveren en op een duurzame manier te groeien, zonder vele jobs op de helling te zetten, heeft de industrie nood aan een competitief economisch kader. Nu dreigt men de Europese regelgeving in eigen land nog strikter te maken, het zogenaamde ‘goldplating’. Maar zonder Europees gelijk speelveld zal de concurrentiekracht van de bedrijven in ons land lijden door te stringente voorwaarden in België, ten opzichte van de ondernemersvoorwaarden in andere Europese landen. “We moeten een voorloper zijn op vlak van innovatie, maar gelijke tred houden op vlak van reglementering”, klinkt het.

Daarnaast vragen de werkgevers- en industrie-organisaties dat Vlaanderen het hokjesdenken achterwege laat en een integrale visie hanteert. “We hebben nood aan een visie die richting geeft over de verschillende milieudoelstellingen heen, binnen een leefbaar economisch kader en waarbij iedereen werkt aan duidelijke vastgelegde prioriteiten. Dit moet helpen om het uiteindelijke streefdoel – de kwaliteit van ons leefmilieu verder verbeteren – efficiënter te realiseren.”

Ten slotte hoopt men dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan administratieve vereenvoudiging en digitalisering waarbij overheden op een slimme manier gebruik maken van de beschikbare data zodat het ‘only once’ principe werkelijk een feit wordt en bedrijven slechts éénmalig dezelfde informatie moeten overmaken aan de overheid.

Meer info:
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be


Download