Tien prioriteiten om van Brussel de innovatiehoofdstad van de chemie en life sciences te maken

Verkiezingsmemorandum essenscia brussel focust op talent en duurzame innovaties

Brussel, 23 januari 2019 – essenscia brussel, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, heeft vandaag haar verkiezingsmemorandum voorgesteld bij chemiebedrijf Solvay in aanwezigheid van Brussels minister Didier Gosuin. De prioriteiten voor de volgende regering? Investeren in de opleiding van meertalig technisch en wetenschappelijk talent, innovatie structureel ondersteunen en zorgen voor een industrievriendelijk klimaat met aandacht voor administratieve vereenvoudiging en een vlotte mobiliteit. Met tien concrete beleidsvoorstellen wil essenscia brussel beloftevolle start-ups en spin-offs sneller laten doorgroeien, maar ook meer internationale hoofdzetels en gespecialiseerde onderzoekscentra in de chemie en life sciences aantrekken.

Met bijna 30% van de export, zowat een kwart van de toegevoegde waarde en 16% van de industriële tewerkstelling is de chemie en life sciences een van de sleutelsectoren van de Brusselse economie. Heel wat chemie- en farmabedrijven hebben er hun Europese hoofdzetel of R&D-afdeling, terwijl er ook nog een aantal industriële productiebedrijven actief zijn. In combinatie met de nabijheid van diverse overheidsadministraties en internationale instituten maakt dit van Brussel een toplocatie voor zowel veelbelovende start-ups als gerenommeerde multinationals in de chemie en life sciences.

Daarom schuift essenscia brussel tien concrete beleidsprioriteiten naar voor om van onze hoofdstad een innovatiehub te maken voor de chemie, kunststoffen, farma en biotechnologie. Wat is daarvoor nodig? Een vlottere bereikbaarheid, meer praktijkgericht STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en een level playing field dat ervoor zorgt dat de Brusselse wetgeving over alle beleidsdomeinen heen niet verdergaat dan de Europese regels en richtlijnen. Dat was ook de boodschap tijdens het paneldebat met drie Brusselse sectorbedrijven: Plasma Industries, Saroléa en Solvakem. Gastspreker Caroline Pauwels, rector van de VUB, hamerde op het belang van samenwerking tussen universiteit en bedrijfswereld voor innovatief onderzoek. 

Christiane Malcorps, voorzitster essenscia brussel: “Innovatie is de sleutel voor de toekomst van de chemie en life sciences in Brussel. De overheid dient alle beschikbare financiële ondersteunings-mechanismen en flankerende beleidsmaatregelen te activeren om ecosystemen op te zetten waarin bedrijven, zowel grote ondernemingen als start-ups, en kennisinstellingen, zoals hogescholen, universiteiten en onderzoekscentra, hun innovatiekrachten bundelen. De focus mag daarbij liggen op de circulaire economie door projecten te ondersteunen die een efficiënt en duurzaam gebruik van grondstoffen en materialen nastreven. Dit zorgt voor jobs, welvaart en een beter leefmilieu.”

Frédéric Druck, gedelegeerd bestuurder essenscia brussel: “De boodschap is duidelijk. Brussel: plus est en vous. Er is heel wat onbenut potentieel in onze hoofdstad. Zowel op het vlak van talent als op het vlak van innovatie en economische groei. Het is daarom hoog tijd om duidelijke keuzes te maken. De jobs zijn er, maar geschoold personeel is almaar moeilijker te vinden. Investeren in onderwijs en een betere mobiliteit is cruciaal voor de internationale concurrentiepositie van onze bedrijven.

Download het memorandum van essenscia Brussel

Meer info :
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.beDownload