Belgische expertise in duurzame chemie en kankerbehandeling in de kijker tijdens economische missie naar Marokko

Prinses Astrid eregaste op sectorspecifieke seminaries in Casablanca en Rabat

Brussel, 23 november 2018 – Duurzame chemie en vooruitstrevend kankeronderzoek zijn volgende week belangrijke speerpunten tijdens de economische missie naar Marokko onder leiding van HKH Prinses Astrid. Sectorfederatie essenscia organiseert in Casablanca en Rabat twee seminaries om de Belgische expertise en innovatiekracht op het vlak van chemie en kankerbestrijding in de verf te zetten, in samenwerking met sectorbedrijven Prayon, Solvay, Soudal, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol en Rad4Med.be, het Belgische netwerk voor nucleaire geneeskunde. De chemie en life sciences vertegenwoordigt vandaag al liefst een kwart van de Belgische export naar Marokko, maar de sector ziet bijkomende zakelijke opportuniteiten. 

Op de eerste dag van de missie, op maandag 26 november, organiseert essenscia samen met Flanders Investment & Trade (FIT) een seminarie in Casablanca: ‘België, een chemiecluster van wereldformaat in het hart van Europa’. Sectorbedrijven Prayon, Solvay en Soudal lichten er voor een select publiek, waaronder de Marokkaanse minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling, hun duurzame innovaties toe die ruime toepassingsmogelijkheden bieden in onder meer de landbouw, de auto- en luchtvaartindustrie en de bouwsector.

Een dag later, op dinsdag 27 november in de Belgische ambassade in Rabat, zet essenscia samen met technologiefederatie Agoria en het Waalse exportagentschap AWEX, de unieke Belgische expertise op het vlak van kankerbehandeling in de kijker, in aanwezigheid van de Marokkaanse minister van Gezondheid. Ons land is goed voor een kwart van de wereldproductie van radio-isotopen voor medisch gebruik en een vijfde van alle klinische testen in de Europese Unie voor de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën gebeurt in België. Dankzij organisaties zoals SCK en Rad4Med.be is ons land een wereldreferentie in nucleaire geneeskunde, van de infrastructuur voor de productie van radio-elementen tot de diagnose en behandeling van kankerpatiënten.

De chemie en life sciences is met een kwart van de export, goed voor 210 miljoen euro vorig jaar, een sleutelsector voor de Belgische handel met Marokko. Voor onze bedrijven is dit land, met een strategische ligging op het knooppunt van Europa en Afrika, een logistieke poort naar het Afrikaanse continent. We zijn dan ook verheugd met de ruime politieke en zakelijke belangstelling voor onze innovaties en vinden het een bijzondere eer dat Prinses Astrid beide seminaries bijwoont”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

De prinselijke missie naar Marokko is een organisatie van het federale Agentschap Buitenlandse Handel en de regionale agentschappen FIT, AWEX en Brussels Invest & Export (BIE). Het belang van de handelsrelaties tussen België en Marokko wordt onderstreept door de ruime politieke delegatie met Didier Reynders, Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, Pierre-Yves Jeholet, Viceminister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Werk en Onderwijs en Cécile Jodogne, Brussels minister van Gezondheid en staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Buitenlandse Handel.

Meer info :
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 02 238 97 86, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.beDownload