Drie maanden tot REACH-deadline Belgische bedrijven zitten op koers

Sectorfederatie essenscia helpt kmo’s om chemische stoffen tijdig te registreren

Brussel, 1 maart 2018 – Voor 1 juni 2018 moeten alle chemische stoffen die in kleinere volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA). Stoffen die tegen die datum – binnen exact drie maanden – niet geregistreerd zijn, mogen niet langer op de markt gebracht worden volgens het principe ‘no data, no market’. Voor Belgische bedrijven vormt deze strikte deadline een grote uitdaging, maar dankzij de intensieve begeleidingstrajecten waarmee sectorfederatie essenscia vooral kmo’s helpt bij de registratieprocedure liggen de Belgische ondernemingen op koers om de cruciale timing te halen.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) is een Europese verordening om mens en milieu optimaal te beschermen tegen de mogelijke risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. Sinds de invoering in juni 2007 hebben 682 bedrijven in België 4.914 registratiedossiers ingediend voor in totaal 3.698 verschillende stoffen. Het aantal in België geregistreerde stoffen is sinds juni vorig jaar meer dan verdubbeld, wat er op wijst dat heel wat bedrijven druk bezig zijn om hun registraties tijdig in orde te brengen. Het belang van België als toonaangevend chemieland blijkt ook uit het feit dat 20% van alle geregistreerde stoffen in Europa in ons land wordt geproduceerd of ingevoerd.

De boodschap is duidelijk: wacht niet langer met registeren, maar doe het nu. Bedrijven die niet tijdig in orde zijn, dreigen de boot te missen”, zegt Tine Cattoor, adviseur Productbeleid bij essenscia. “Tegen 1 juni 2013 moesten alle stoffen die in volumes van 100 tot 1.000 ton per jaar werden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn. Die deadline hebben we gehaald. Nu gaat het om de kleinere volumes, van 1 tot 100 ton, en dat is vooral voor kmo’s, die zowat 60% van de sector vertegenwoordigen, een grote uitdaging. Voorlopig zijn er geen meldingen van grote problemen en liggen onze bedrijven op koers om ook deze mijlpaal succesvol te bereiken.”

De chemie in België geeft duidelijk het goede voorbeeld op het vlak van REACH”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia. “Dit onderstreept onze verantwoordelijkheidszin om een sleutelrol te spelen in de implementatie van een veeleisende wetgeving en illustreert het sterke engagment van de sectorbedrijven om een veilig en verantwoord gebruik van chemische stoffen en chemieproducten te garanderen, van producent tot consument. Dit is ook een financieel engagment, want vooral voor kmo’s wegen de registratiekosten zwaar door. Bovendien stopt REACH niet na de registratiedeadline, want de wetgeving omvat ook de evaluatie, autorisatie en restrictie van stoffen. De bedrijven zullen dus noodzakelijke informatie moeten blijven aanleveren.”

Als bruggenbouwer tussen overheid en bedrijfsleven engageert essenscia zich al meer dan tien jaar om bedrijven, in het bijzonder kmo’s, te helpen om de complexe REACH-wetgeving correct toe te passen. Aan de vele studiedagen en ruim 200 VLARIP- en WALRIP-workshops – waarbij experts uit grote ondernemingen hun kennis delen met collega’s uit kmo’s – hebben al bijna 250 bedrijven deelgenomen. Per jaar gaat het om meer dan 2.600 opleidingsuren waarmee de veiligheid in de hele chemische waardeketen wordt bevorderd. De dienstverlening beperkt zich niet tot productiebedrijven in de chemie, kunststoffen en life sciences, maar ook fabrikanten, importeurs en ondernemingen uit andere sectoren zoals textiel, transport, voeding of retail worden er maximaal bij betrokken.

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.beDownload