Energiepact grote vraagtekens over betaalbaarheid blijven bestaan

Politiek moet dringend beslissen hoe ze concurrentievermogen industrie wil vrijwaren

Brussel, 23 februari 2018 – De verlenging van twee kerncentrales tot 2035 en de invoering van een energienorm om de concurrentiekracht van de Belgische industrie ten opzichte van de buurlanden te herstellen. Dat is voor essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, de essentie om de energietransitie zonder problematische systeemschokken of exploderende energiekosten te realiseren. De berekeningen uit de bijkomende studie van professor Albrecht bevestigen opnieuw dat een gefaseerde kernuitstap meer bevoorradingszekerheid biedt tegen een lagere kost en met minder uitstoot. Het is nu aan de beleidsmakers om klaarheid te scheppen, vooral over de financiering van de maatregelen in het Energiepact.

Vijftien euro per jaar, exclusief btw. Zoveel zou een gemiddeld gezin elk jaar extra moeten betalen om de geplande kernuitstap tegen 2025 mogelijk te maken. Dat blijkt althans uit verklaringen in de media. Feit is dat die vermoedelijke meerprijs slechts betrekking heeft op één bepaald aspect van de totale kostprijs. Subsidies voor hernieuwbare energie, voor elektrische voertuigen, gridkosten, de financiering van energieopslag. Het zijn allemaal maatregelen uit het Energiepact die ook moeten betaald worden. Uit analyses van essenscia op basis van eerdere studies zal de totale jaarlijkse meerkost voor een modaal gezin niet beperkt blijven tot 15 euro, maar eerder het tienvoud bedragen.

Ook na de nieuwe studie blijven er dus grote vraagtekens bestaan over de betaalbaarheid van het Energiepact. De hamvraag blijft op welke manier het pact de bevoorradingszekerheid zal garanderen en het concurrentievermogen van de bedrijven verzekert. Vijftien euro voor een gezin zou voor een energie-intensieve onderneming een bijkomende factuur van honderdduizenden euro’s per jaar betekenen. Dit terwijl de energiekosten voor de industrie in België vandaag al 10 tot 40% hoger liggen dan in de buurlanden. Dit concurrentienadeel nog vergroten terwijl tegelijk de onzekerheid over een gegarandeerde energiebevoorrading toeneemt, is een onverantwoorde gok met tienduizenden jobs.

De voorstellen in het Energiepact leiden bovendien tot cruciale vragen. Is het wenselijk en betaalbaar dat we evolueren naar een situatie waarin de energiemix voor zowat 90% wordt gesubsidieerd? Iedereen betaalt nog dagelijks mee aan de financiële katers van de ontspoorde subsidies voor hernieuwbare energie. essenscia dringt aan om zowel voor de burgers als de bedrijven volledige klaarheid te scheppen over het totale kostenplaatje van het Energiepact, of het nu gaat om de kernuitstap, batterijen voor energieopslag, elektrische voertuigen of andere plannen. 

Het totale kostenplaatje van het Energiepact blijft hoogst onzeker. Het zou onverantwoord zijn om strategische beleidsbeslissingen van deze omvang te nemen met een blanco cheque in de hand, waarbij achteraf nieuwe taksen moeten ingevoerd worden om de schuldenput te vullen. Een energietransitie kost geld. Daarom moet er een duidelijke financiering gekoppeld worden aan de ambities in het Energiepact. We stellen het einddoel van de energietransitie niet in vraag, maar pleiten voor realisme over de weg ernaar toe”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

Els Brouwers, hoofd Energie, Klimaat en Economie bij essenscia verwijst tot slot naar de situatie in onze buurlanden. “Frankrijk stelt de sluiting van haar kerncentrales uit in afwachting van een alternatieve betaalbare energiebevoorrading die op een milieuvriendelijke manier op elk moment aan de behoeften van burgers en bedrijven kan voldoen. Daarom blijven we pleiten voor een meer gefaseerde kernuitstap in België waarbij de twee meest moderne centrales ook na 2025 actief blijven. Dat biedt meer zekerheid en stabiliteit qua bevoorrading tegen een lagere kost en met minder uitstoot. Alleen zo is een energietransitie mogelijk zonder problematische systeemschokken of exploderende energiekosten.”

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.beDownload