Energiepact het zijn de cijfers die tellen

essenscia steunt energietransitie, maar vraagt realistisch en becijferd plan
 
Brussel, 15 december 2017 – Het is een goede zaak dat de regeringen de tijd nemen om de financiële impact van de voorstellen uit het Energiepact grondig te becijferen en na te gaan of het een sluitend plan is. Een succesvolle energietransitie lukt enkel op basis van de voorwaarden uit het federale regeerakkoord: een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading voor ondernemingen en gezinnen. essenscia, de federatie van bedrijven uit de chemie en life sciences, vraagt daarom een meer gefaseerde kernuitstap, de invoering van een energienorm en een doelgerichte focus op innovatie in energietechnologie. Zo kan het Energiepact een stabiel kader bieden om de concurrentiekracht van de industrie in België te vrijwaren en de klimaatdoelstellingen te halen.

In dit Energiepact zijn het vooral de cijfers die tellen”, zeggen Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essensica en Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “Energie is voor ieder van ons van levensbelang. Dan is het goed om een visie te ontwikkelen op lange termijn, maar dan het is vooral nodig om die visie op korte termijn te onderbouwen met duidelijke en becijferde maatregelen. Eerst de cijfers, dan de beslissing. Je kan pas doordachte keuzes maken als alle cijfers op tafel liggen. Zowel de financiële details, als de berekeningen op vlak van bevoorradingszekerheid en klimaat. Op de uitnodiging van premier Charles Michel tot samenwerking en overleg graag we dan ook graag in. We kijken uit naar de concrete maatregelen voor de competitiviteit van de industrie en de betaalbaarheid van energie. In een sector als de chemie en life sciences, die concurreert in een internationale context en wereldwijd koploper is in energie-efficiënte productiemethodes, zijn energiekosten namelijk van doorslaggevend belang.”   

Bevoorradingszekerheid

Alle kerncentrales sluiten in 2025 kan leiden tot stroomtekorten en duurdere elektriciteitsprijzen. Bovendien gaat het in tegen de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarom pleit essenscia voor een meer realistisch scenario waarbij minstens twee kerncentrales ook na 2025 open blijven en de bestaande gascentrales in reserve gehouden worden om de stroomvoorziening te garanderen.
 
Betaalbaarheid

Vandaag betalen chemie- en farmabedrijven in België gemiddeld 10% tot 40% meer voor hun elektriciteit dan hun concurrenten in buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Met het voorstel in het pact om alweer een nieuw subsidiekanaal voor gascentrales te openen, bovenop de bestaande subsidiemechanismen voor hernieuwbare energie, zal de factuur voor burgers en bedrijven opnieuw toenemen. Om die reden is de invoering van een energienorm, naar analogie met de loonnorm, noodzakelijk. Dit principe, dat staat ingeschreven in het regeerakkoord, moet de energiekosten voor de industrie in ons land meer in lijn brengen met de kostprijs in het buitenland. Op die manier vrijwaren we het concurrentievermogen van bedrijven en geven we hen de slagkracht om te innoveren.

Duurzaamheid

Het Energiepact gaat uit van een optimistisch scenario om tegen 2050 volledig over te schakelen op hernieuwbare energie, zowel voor elektriciteit als voor verwarming. Dat lukt jammer genoeg niet met de huidige beschikbare technologie. Daarom is er nood aan een bredere visie waarbij naast hernieuwbare energie ook alle nieuwe en bestaande technologieën voor CO2-reductie vorm moeten kunnen geven aan deze ambitie. De chemie en life sciences is een onmisbare schakel in de energietransitie en moet daarom ruimte krijgen om te innoveren in bijvoorbeeld waterstoftechnologie,  opslag van energie en de omzetting van CO2 in nieuwe materialen en grondstoffen. 

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload