Glyfosaatdossier illustreert nood aan vertrouwen in wetenschappelijke expertise van onafhankelijke Europese instellingen

Verantwoord gebruik van chemieproducten blijft cruciaal voor veiligheid mens en milieu

Brussel, 28 november 2017 – De beslissing van de Europese Unie om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen is in de eerste plaats een belangrijke beslissing omdat de Europese overheid het wetenschappelijk advies van haar eigen instellingen volgt. Dit besluit overstijgt dan ook het individuele glyfosaatdossier en geldt vooral als een belangrijk signaal dat een objectieve beoordeling van productveiligheid prioritair moet steunen op de wetenschappelijke expertise van onafhankelijke instanties. Anderzijds wil essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, blijven beklemtonen dat chemieproducten bovenal op een verantwoorde en veilige manier moeten gebruikt worden.

De Europese Unie heeft gisteren beslist om de vergunning van glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Glyfosaat is het actieve bestanddeel in heel wat herbiciden of onkruidbestrijdingsmiddelen. Zowel het Europees chemicaliënagentschap ECHA (European Chemicals Agency) als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA (European Food Safety Authority) oordelen op basis van wetenschappelijke analyses dat glyfosaat bij correct gebruik veilig is voor mens, dier en milieu.

Als twee gerespecteerde Europese instellingen, die specifiek voor de evaluatie van chemische producten door Europa zijn opgericht, onafhankelijk van elkaar tot een zelfde conclusie komen, is het belangrijk dat de Europese Unie het wetenschappelijk advies van haar eigen instanties volgt. Anders dreig je het fundament van het Europese besluitvormingsproces onderuit te halen. Dit gepolariseerde dossier illustreert vooral de nood aan meer nuance in het debat en meer vertrouwen in de wetenschappelijke expertise bij productbeoordelingen”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

De discussie over glyfosaat beklemtoont anderzijds de absolute noodzaak aan een correct en verantwoord gebruik van chemische stoffen, en dit van producent tot consument. “De toepassing van chemie in talloze producten die we dagelijks gebruiken, biedt heel wat voordelen op vlak van comfort en levenskwaliteit. Maar aan chemische stoffen zijn inherent risico’s verbonden als ze niet worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, net zoals dat het geval is bij zovele andere dagelijkse gebruiksvoorwerpen. We kunnen daarom niet genoeg herhalen om de aanwijzigen op het etiket grondig te lezen en de aanbevolen dosis en gebruiksfrequentie nauwgezet te respecteren. Op die manier garanderen we een veilig gebruik voor mens en milieu”, zegt Tine Cattoor, adviseur productbeleid bij essenscia. 

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload