Chemie en life sciences wijst de weg naar een circulaire economie

5de duurzaamheidsrapport in het teken van innovatie en Sustainable Development Goals
 
Brussel, 12 oktober 2017 – Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Blijven innoveren is ook de meest  geschikte manier om de concurrentiepositie van de chemie en life sciences in België te verzekeren. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia vandaag heeft voorgesteld in aanwezigheid van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid. 
 
Het nieuwe online duurzaamheidsrapport (www.essensciaforsustainability.be) illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. Het luik Products toont aan dat de chemie en life sciences tal van innovatieve producten en technologieën ontwikkelt die duurzame oplossingen bieden voor vele maatschappelijke uitdagingen. Voor het eerst linkt het rapport elk van de indicatoren en initiatieven aan een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Enkele opvallende vaststellingen op een rijtje.

People: meer vrouwen dan mannen in R&D
Voor het eerst zijn er in de sector meer vrouwen (51%) dan mannen aan de slag als onderzoeker in R&D. Een kwart van alle wetenschappelijke onderzoekers in België werkt trouwens in de chemie en life sciences. Dit betekent dat 10.000 mensen, of 1 op de 9 medewerkers in de sector, dagelijks bezig is met innovatie.

Planet: productie verdubbeld, uitstoot gehalveerd  
De chemie en life sciences realiseert economische groei met een sterk verminderde milieu-impact. De uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde ton is de voorbije 25 jaar met 82% gedaald en de energie-efficiëntie is met 62% verbeterd.Sinds 2001 is de uitstoot van bepaalde emissies zelfs zowat gehalveerd, terwijl de productie in diezelfde periode is verdubbeld. De voorbije tien jaar is het gebruik van kwaliteitswater bovendien met een vijfde gedaald.

Prosperity: bijna elke dag een nieuwe uitvinding
De sector is een van de belangrijkste industrietakken in België, goed voor een derde van de export, een derde van de toegevoegde waarde, een derde van alle industriële investeringen en twee derde van alle industriële uitgaven in R&D. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn op tien jaar met 65% gestegen en die focus op innovatie is goed voor bijna 1 patent, of 1 uitvinding, per dag.

Dit rapport bewijst opnieuw dat duurzaamheid in het DNA zit van de chemie en life sciences”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essensica. “Bedrijven produceren niet enkel op een steeds duurzamere manier, de producten die ze ontwikkelen zorgen op hun beurt voor meer comfort en minder uitstoot, onder meer in de bouw- en transportsector. Meer dan ooit zijn de innovaties uit de chemie en life sciences bepalend voor het welzijn van mens en milieu. Zo is de sector onmiskenbaar een bondgenoot in de omschakeling naar een circulaire economie waar materialen aan het eind van hun levenscyclus opnieuw een waardevolle en nuttige toepassing krijgen.”

Circulaire economie
“De overheid engageert zich voluit om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te helpen behalen. Zo hebben we een actieplan met 21 concrete maatregelen uitgewerkt om met ons land het voortouw te nemen in de ontwikkeling van een circulaire economie. Met dit vijfde duurzaamheidsrapport onderstreept essenscia dat de chemie, kunststoffen en life sciences een steunpilaar is van de Belgische economie en bovenal een medestander in het streven naar een duurzame toekomst dankzij de vele innovaties die de sector ontwikkelt”, zegt Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

Uitgesproken ambities
De sector schuift in het rapport ook enkele duidelijke ambities naar voor. Zo is kennis de belangrijkste grondstof om te kunnen blijven innoveren. Jong talent aantrekken door de promotie van technische en wetenschappelijke STEM-studies (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en via onderwijssystemen als duaal leren blijft daarom een prioriteit. Net zoals investeren in duurzame loopbanen om de bestaande medewerkers in tijden van digitalisering op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te houden. De chemie en life sciences wil ook blijven innoveren met een doorgedreven focus op een maximale veiligheid voor de consument en een minimale impact op het milieu. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Transparanter communiceren
Tijdens de lancering van het duurzaamheidsrapport stelde Valérie Swaen, professor Corporate Social Responsability aan de UCL, ook de resultaten voor van een studie die in kaart brengt of de Belg een positief of negatief beeld heeft van de chemie en life sciences. Uit het online onderzoek, waaraan 963 mensen deelnamen, blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden oordeelt dat de sector een positieve impact heeft op ieders levenskwaliteit. Belgen waarderen de chemie en farma als een krachtige motor van de economie met veel jobcreatie. Zeven op de tien vindt de sector zeer innovatief, vooral op vlak van gezondheidszorg. Sommige respondenten zijn kritisch over de milieu-impact van de sector, maar ze zijn wel van mening dat de chemie en life sciences zijn verantwoordelijkheid opneemt en oplossingen aanreikt voor de grote maatschappelijke uitdagingen.

Chemie en life sciences worden volgens onze studie beschouwd als bijzonder nuttig voor allerlei zaken in ons dagelijks leven”, zegt professor Valérie Swaen. “Anderzijds beoordeelt de Belg de sector als te weinig transparant. Maar onbekend is onbemind, want wie het meest weet over chemie, kunststoffen en farma, blijkt ook het meest positief. Vooral jongeren toonden zich in het algemeen beter geïnformeerd en hadden bijgevolg een positiever beeld van de sector. Aan een breed publiek nog meer duidelijk maken welke initiatieven deze sector onderneemt, bijvoorbeeld inzake duurzame ontwikkeling, is dus de boodschap.”

Online rapport
Ontdek het volledige duurzaamheidsrapport op www.essensciaforsustainability.be

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload