Werkgeversorganisaties gaan nauwer samenwerken omtrent milieudossiers

Brussel, 5 oktober 2017 – Vandaag organiseerden Agoria Vlaanderen, essenscia vlaanderen, VCB en Voka het derde Vlaams Milieuforum. De organisaties hebben er zich geëngageerd om nauwer samen te werken omtrent milieuthema’s. “De voorbije jaren leverde de industrie heel wat inspanningen op het vlak van milieu. Toch blijven er belangrijke uitdagingen. Administratieve vereenvoudiging en realistische milieudoelstellingen in lijn met de Europese regels zijn cruciale hefbomen om zowel de concurrentiepositie van bedrijven, als het leefmilieu.

Hoe ziet het nieuwe ‘Departement Omgeving’ eruit en wat zijn de gevolgen voor de bedrijven? Hoe verloopt de samenwerking tussen overheid en industrie op vlak van leefmilieu? En hoe ervaart de industrie de Vlaamse milieuregelgeving op het terrein? Over deze belangrijke vragen werd vandaag gediscussieerd in het Vlaams Parlement tijdens het derde Vlaams Milieuforum, waarop zowat 150 milieu-experten verenigd waren.

Het Vlaams Milieuforum is oorspronkelijk een initiatief van essenscia vlaanderen en Voka. Dit jaar werd het voor het eerst georganiseerd door vier werkgeversorganisaties met ook de deelname van Agoria Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw. “Die samenwerking tussen werkgeversorganisaties willen we in de toekomst verdiepen en structureler organiseren. We vertegenwoordigen immers heel wat bedrijven met gemeenschappelijke belangen. Door structureel informatie en expertise te delen rond verschillende beleidsthema’s, waaronder milieu, zijn we er allen van overtuigd dat we onze slagkracht kunnen vergroten en nog betere resultaten op het terrein zullen boeken”, zeggen de werkgeversorganisaties.

De milieu-uitdagingen zijn actueler dan ooit, maar de voorbije jaren leverde de industrie al heel wat inspanningen. Zo werd er voor lucht en water een duidelijke daling gerealiseerd in het aandeel emissies en verontreinigde stoffen. De werkgevers pleiten dan ook voor een maximale focus op resultaten, met een minimum aan deeldoelstellingen en administratieve rompslomp.  “Het kan niet zijn dat we in Vlaanderen, bovenop de strenge Europese regelgeving, nog extra doelstellingen voor de industrie opleggen. Dit ondermijnt de concurrentiekracht van onze ondernemingen die voluit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en nu al forse milieu-investeringen doen.

Daarenboven verwachten de werkgevers veel van het nieuwe Departement Omgeving. Sinds 1 april 2017 zijn de departementen ‘Leefmilieu, Natuur en Energie’ en ‘Ruimte Vlaanderen’ gefuseerd tot 1 departement. “We verwachten dat dit de administratieve vereenvoudiging ten goede zal komen.” Toch blijft de samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. “Door in Vlaanderen te focussen op een gunstig economisch klimaat met ruimte voor investeringen en innovaties, zullen de milieuwinsten blijven volgen”.

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor essenscia, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Marc Dillen, Directeur Vlaamse Confederatie Bouw, GSM 0475 72 01 72, Marc.Dillen@confederatiebouw.be
Frederik Meulewaeter, Woordvoerder Agoria, GSM 0477 39 75 43, Frederik.Meulewaeter@agoria.be
Tom Demeyer, Woordvoerder Voka, GSM 0472 84 15 99, Tom.Demeyer@voka.be 

Download