Partnerschap tussen FIT en essenscia vlaanderen moet chemie en life sciences nog meer op de wereldkaart zetten

Brussel, 4 oktober 2017 – essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, heeft gisteravond, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, een structurele samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen. Dit versterkt partnerschap moet de sterk verankerde chemie- en farmasector in Vlaanderen internationaal nog meer op de kaart zetten en kan een hefboom vormen om bijkomende buitenlandse investeringen aan te trekken.

De Vlaamse overheid selecteerde vorig jaar duurzame chemie en life sciences – dat zijn farma en biotech – als twee van de vijf sleutelsectoren binnen ‘Vlaanderen versnelt!’, de internationaliseringstrategie voor de Vlaamse economie. Het partnerschap tussen essenscia vlaanderen en FIT, met een duurtijd van 5 jaar, bouwt verder op die strategische visie en moet de internationale positionering van de chemie en life sciences in Vlaanderen verder versterken. De overeenkomst heeft een duurtijd van 5 jaar.

De chemie en life sciences in Vlaanderen is bij uitstek een industrie die internationaal georiënteerd is”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “Meer dan 80% van de productie wordt uitgevoerd en internationale bedrijven zorgen voor zowat drie kwart van de tewerkstelling in de sector.”

Om de internationale slagkracht van de chemie en life sciences te verruimen, schuiven beide partners enkele specifieke aandachtspunten naar voor zoals het aantrekken van buitenlandse investeringen, de promotie van de sector op internationale missies en het delen van expertise en kennis om start-ups en kmo’s in Vlaanderen te ondersteunen bij hun internationale groei. Er wordt ook een Welcome Team Chemie opgericht om de slaagkans van belangrijke investeringsdossiers te optimaliseren. Een gap analyse moet in kaart brengen of er bepaalde bouwstenen ontbreken in de chemische waardeketen in Vlaanderen waarbij proactief kan gezocht worden naar investeerders om deze eventuele lacunes in te vullen.

De chemie en farma in Vlaanderen is een magneet voor internationale investeerders. Sinds 2010 heeft de sector al bijna 6 miljard euro aan buitenlandse investeringen aangetrokken, verdeeld over 241 projecten. Vorig jaar was de sector met een investeringsbedrag van 825 miljoen euro goed voor bijna de helft van alle buitenlandse investeringen in Vlaanderen. We zijn dan ook trots dat FIT het belang van onze industrie voor de Vlaamse economie en welvaart erkent. Het is een goede zaak dat we de krachten bundelen en nog nauwer gaan samenwerken aan een succesvolle toekomst voor de chemie en life sciences in Vlaanderen”, besluit Frank Beckx.

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.beDownload