Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen ontwikkelen gezamenlijke strategie voor succesvolle toekomst chemiesector

Brussel, 29 september 2017 – De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan nauw samenwerken om de chemische industrie, die sterk aanwezig is in de betrokken regio’s, verder uit te bouwen. De drie partners lanceerden daarvoor gisteravond een gezamenlijke strategie waarbij de lokale chemiesector de drijvende kracht moet worden in de transitie naar een duurzame wereldeconomie. essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, verwelkomt deze duidelijke focus op een van de sleutelsectoren van de Vlaamse economie.

Met een tewerkstelling van meer dan 350.000 mensen en een gezamenlijke omzet van 180 miljard euro, goed voor 20% van de Europese chemiesector, is de chemische industrie in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen de thuisbasis van een van de belangrijkste chemieclusters in de wereld. De chemiebedrijven in deze drie regio’s zijn onderling sterk verbonden, leveren op die manier essentiële bouwstenen voor talrijke andere sectoren en bieden zo innovatieve oplossingen voor de globale economische en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen.

Deze gezamenlijke strategie is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband dat in 2013 is opgestart tussen de chemiesectoren in Vlaanderen en Nederland”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “Het is een uitstekende zaak dat een belangrijke chemiespeler als Noordrijn-Westfalen zich nu mee engageert. Als sectorfederatie juichen we deze structurele langetermijnaanpak toe en kijken we uit naar een constructieve samenwerking met Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en overheidsdiensten zoals het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie.”

De doelstelling van de samenwerking bestaat erin om deze unieke chemiecluster in het hart van Europa aantrekkelijk te houden voor nieuwe investeringen als fundament voor jobs en welvaart. Daarvoor wordt een trilaterale samenwerking opgezet tussen overheid, industrie en academische wereld in de drie regio’s. Samen moeten ze werk maken van een succesvolle toekomst voor de chemiesector binnen een context van toenemende wereldwijde concurrentie en de transitie naar een duurzame samenleving. Daarvoor werden 21 prioriteiten vastgelegd in vier domeinen: Innovatie, Energie, Infrastructuur en Politiek Beleid.

Er ligt een ambitieus plan op tafel met een flink aantal thematische prioriteiten. Nu komt het er op aan om dit studiewerk om te zetten in concrete acties en beleidsdaden. Vanuit de federatie willen we mee aan de kar trekken om belangrijke uitdagingen als energiekosten en logistieke infrastructuur en opportuniteiten als digitalisering, duurzame innovatie en circulaire economie gezamenlijk aan te pakken”, besluit Frank Beckx.

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.beDownload