Hervorming Seveso-fonds meer investeringen voor meer veiligheid

Unieke samenwerking overheid en industrie voor optimale bescherming mens en milieu

Brussel, 6 juni 2017 – Het Seveso-fonds investeert dit jaar ruim 8 miljoen euro in een reeks ambitieuze projecten om de veiligheid rondom Seveso-bedrijven te verhogen en het beheer van mogelijke risico’s en eventuele incidenten te optimaliseren. Daarmee is het beschikbare budget op enkele jaren tijd met zowat 70% toegenomen. Dat heeft Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag bekendgemaakt op het allereerste Seveso Forum in Mechelen. Deze unieke studiedag werd georganiseerd door essenscia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
 
De Europese Seveso-richtlijn legt strikte veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen vast voor industriële ondernemingen die werken met potentieel gevaarlijke stoffen. De doelstelling is in de eerste plaats om ernstige ongevallen te vermijden en bij eventuele incidenten de mogelijke gevolgen zo maximaal mogelijk te beperken. In België zijn er zowat 380 Seveso-inrichtingen waarvan ongeveer 200 zogenaamde hogedrempelinrichtingen met een verhoogd veiligheidsniveau, voornamelijk in de chemische industrie.

Al deze bedrijven zijn wettelijk verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen aan het Seveso-fonds. Dit fonds is de voorbije jaren grondig hervormd opdat de budgetten voortaan gebruikt kunnen worden om specifieke veiligheidsprojecten te financieren.  Het gaat bijvoorbeeld om het alarmeringssysteem BE-Alert, het federale veiligheidsportaal ICMS (Incident & Crisis Management System), het trainingscentrum Campus Vesta, de aankoop van gespecialiseerd interventiemateriaal voor brandweer en civiele bescherming, het beheer van het netwerk van alarmsirenes, de organisatie van rampoefeningen en de realisatie van informatiecampagnes voor de bevolking.

Binnen het beheerscomité van het Seveso-fonds werken de verschillende overheidsniveaus en de industrie op een intensieve manier samen aan een gemeenschappelijk doel: de veiligheid voor de bevolking maximaal garanderen. Dankzij dit constructieve partnerschap zijn we erin geslaagd het beschikbare budget sinds het aantreden van deze regering fors op te trekken: van 4,8 tot 8,1 miljoen euro per jaar. Dankzij die inspanning kunnen we de komende weken en maanden enkele baanbrekende projecten lanceren, zoals BE-Alert en ICMS. Twee initiatieven met de ambitie om de veiligheid nog te verhogen en het beheer van risico’s en incidenten verder te verbeteren”, zegt Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Veiligheid zit in het DNA van de chemiesector, waarbinnen heel wat Seveso-bedrijven actief zijn. Chemiebedrijven leveren jaar na jaar een forse financiële bijdrage aan het Seveso-fonds en nemen zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als federatie zullen we er in het beheerscomité van het Seveso-fonds dan ook op toezien dat deze budgetten op een correcte en efficiënte manier worden besteed aan kwaliteitsvolle veiligheidsinitiatieven die een effectieve meerwaarde betekenen. Alleen zo kunnen we de waardevolle expertise die we in België hebben opgebouwd op vlak van risicobeheer en noodplanning, zowel bij brandweer, civiele bescherming als bij de industrie, verder uitbouwen en versterken”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen.

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be

 Download