Belgische chemie en life sciences drijvende kracht achter sterke stijging Belgische patentaanvragen

Met 360 toegekende octrooien is de chemie en life sciences goed voor 1 patent per dag

Brussel, 7 maart 2017 – De Belgische chemie- en farmasector diende vorig jaar een recordaantal patentaanvragen in, 842 of een stijging met 16%, en kreeg eveneens een recordaantal patenten effectief toegekend door het Europees Octrooibureau. Met 360 toegekende octrooien, een stijging met 18% of gemiddeld 1 patent per dag, is de chemie en life sciences goed voor één op de drie van alle Belgische octrooien. Met Solvay, Agfa-Gevaert en UCB staan er bovendien drie sectorbedrijven in de top zes van Belgische ondernemingen en onderzoekscentra met de meeste patentaanvragen.

Het aantal octrooiaanvragen van Belgische bedrijven en instellingen bij het Europees Octrooibureau (EOB) is in 2016 met 7% toegenomen tot 2.184. Van de twaalf landen met het grootste aantal octrooiaanvragen kent enkel China een forsere groei, zo blijkt uit het jaarrapport dat de EOB vandaag heeft gepubliceerd (https://www.epo.org/). Uit een analyse van essenscia blijkt dat vooral de chemie, biotech en farma de motor zijn achter deze sterke stijging.

Zo is het aantal octrooiaanvragen vanuit de Belgische chemie en life sciences – met de organische fijnchemie, de biotechnologie en de farma als meest actieve onderzoeksdomeinen – in 2016 gestegen tot 842, een nieuw record en een toename van 16% in vergelijking met 2015. Opvallend, want die stijging is dubbel zo sterk als het Belgisch gemiddelde en staat in schril contrast met de daling van -4,3% voor het wereldwijde aantal aanvragen uit de chemie en life sciences bij het Europees Octrooibureau.

Alles bij elkaar is de chemie en life sciences goed voor 38,5% van alle Belgische octrooiaanvragen. Chemiebedrijf Solvay (269) diende in ons land de meeste aanvragen in met Agfa-Gevaert (105) op drie en biofarmabedrijf UCB (56) op zes. Nog belangrijker is het aantal octrooien dat effectief is toegekend en ook daarin speelt de chemie en life sciences een voortrekkersrol met 360 van de 1.114 Belgische patenten, een aandeel van 32,3%. Op tien jaar tijd is het aantal patenten dat de chemie en life sciences jaarlijks toegekend krijgt gestegen van 200 tot 360, een opvallende toename met 80%.

De permanente focus op innovatie is de beste garantie om de toekomst van de chemie, farma en biotech in België te verzekeren”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia. “Ons land beschikt dankzij de sterke aanwezigheid van internationale ondernemingen, innovatieve kmo’s en gereputeerde universiteiten en onderzoekscentra over een uniek ecosysteem dat innovatie stimuleert en bedrijven motiveert om te investeren in onderzoeksafdelingen in België. De vernieuwde fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten die de federale regering recent heeft uitgewerkt, kan helpen om België in het Europese koppeloton te houden op vlak van innovatie. Met de Octrooicel en de tweejaarlijkse Innovation Award moedigen we vanuit essenscia onze sectorbedrijven voluit aan om hun intellectuele eigendom maximaal te beschermen en te valoriseren.”

De chemie en life sciences is in België de belangrijkste investeerder in R&D met 3,6 miljard euro uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in 2015, een stijging met 60% op tien jaar tijd. Hiermee is de sector goed voor bijna 60% van alle industriële uitgaven in R&D in ons land. Bijna een kwart van alle onderzoekers in de Belgische privésector zijn actief in de chemie en life sciences. Zowat de helft daarvan zijn vrouwen.

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload