Europese roulette voor industrie onder emissiehandel

Brussel, 2 maart 2017 – De Europese Raad van milieuministers heeft eergisteren gestemd over een hervorming van de emissiehandel. Initieel werd er gemikt op een versterking van de CO2-prijs met een parallelle bescherming van de industrie die moet concurreren met andere regio’s zonder vergelijkbare klimaatwetgeving. De uitkomst is ter elfder ure echter een hoogst onzekere koolstofmarkt geworden en een zeer magere inzet op het behouden van de Europese industrietroef. De Belgische chemie en life sciences industrie ondersteunt een globale aanpak van de klimaatproblematiek die toelaat om de CO2 emissies wereldwijd te reduceren en de toekomst van de industrie in Europa te verankeren. essenscia pleit voor een herziening van het vooropgestelde systeem gericht op een win-win voor klimaat en industrie en niet voor een ondermaatse bescherming in een onzekere markt.

Het Europese emissiehandelssysteem is het instrument om de Europese industrie haar steen te laten bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030.  Door enerzijds CO2 te laten verhandelen in een steeds schaarsere markt maar anderzijds een bescherming te bieden voor industrie die internationaal moet concurreren, zou het emissiehandelssysteem een win-win voor industrie en klimaat kunnen betekenen.

Het voorstel van de Europese Raad leidt echter tot een structureel dalende bescherming van de industrie enerzijds, en tot grote onzekerheden in de koolstofmarkt anderzijds door de recurrente vernietiging van miljarden emissierechten in het systeem zonder duidelijk zicht op de effecten op prijs en liquiditeit in de markt.  Deze nieuwe ingreep toont nogmaals aan dat de emissiehandel niet langer op vraag en aanbod gebaseerd is, maar gebruikt wordt als een nieuwe belastingbron voor overheden waarbij weinig vooruitgekeken wordt naar de gevolgen op toegevoegde waarde en tewerkstelling als de maakindustrie niet meer voor Europa kiest. Het klimaatbeleid van Europa drijft hiermee steeds verder weg van het oorspronkelijke doel, namelijk het verminderen van emissies op de meest efficiënte manier.

essenscia betreurt dat Belgische ministers zich mee inschrijven in het voorstel van de Europese Raad dat onvoldoende buffer inbouwt voor de bescherming en de groei van de industrie in Europa en de belasting op de bedrijven systematisch verhoogt.

« De innoverende producten van de chemische industrie in België dragen bij tot het oplossen van het klimaatprobleem. Onze beleidsmakers zouden de aanwezigheid van onze industrie moeten waarderen en kiezen voor een win-win strategie waarin het klimaatbeleid en het industrieel beleid met elkaar worden verzoend zodat België kan blijven profiteren van de jobs en van de innovatieve kracht van chemische cluster. », zegt Els Brouwers, hoofd van het Departement Energie, klimaat en economie van essenscia.

essenscia roept de Europese beleidsmakers op om meer in de richting van de positie van het Parlement te denken die een breder draagvlak kent.

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor essenscia, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload