Offshore windmolenparken kroniek van een aangekondigd kostenprobleem

essenscia vraagt kosten-efficiënte marktintegratie van hernieuwbare energie

Brussel, 13 januari 2017 – essenscia, de federatie voor de chemie, kunststoffen en life sciences, is niet verbaasd over de oversubsidiëring van de Belgische windmolenparken in de Noordzee, zoals blijkt uit een rapport van de federale energieregulator CREG. Al in 2009 heeft essenscia aangekaart dat de kosten voor de ondersteuning van de Belgische windmolenparken veel hoger lagen dan in de buurlanden. Om te zorgen voor betaalbare energie voor morgen, pleit essenscia voor een grondige herziening van het ondersteuningsmechanisme met als doel een kosten-efficiënte marktintegratie van hernieuwbare energie en voor de invoering van een energienorm.

In 2009 heeft essenscia, in samenwerking met de KU Leuven, een studie gemaakt waarbij het subsidiebeleid in België vergeleken werd binnen een internationale context. Hieruit bleek duidelijk dat het Belgische ondersteuningsbeleid oversubsidieert en te statisch is. Om die reden gaf essenscia de aanbeveling om een expertenteam aan te stellen dat de toekomstige ondersteuningsniveaus voor hernieuwbare energie moest vastleggen volgens een dalend traject.

In 2014 werd een hervorming van het ondersteuningssysteem goedgekeurd. Sindsdien wordt de omvang van de subsidies gekoppeld aan de elektriciteitprijs en zou er rekening gehouden worden met de technologische evolutie. Het proces om de steun vast te leggen verliep niet transparant en de voorspelde technologische vooruitgang die in onze buurlanden tot betere prijzen leidden, werd niet meegenomen in de Belgische berekening. De aanpassingen hebben dan ook een zeer beperkte positieve invloed gehad op de factuur van de consument.

essenscia is al langer vragende partij voor een integratie van hernieuwbare energie in de markt. Dit kan via een grondige hervorming van het ondersteuningsmechanisme waarbij met een gesloten en dalende enveloppe wordt gewerkt. Dit zal de verdere ontwikkeling van beloftevolle hernieuwbare technologieën niet verhinderen, terwijl consumenten en bedrijven wel meer duidelijkheid en transparantie zullen krijgen over de energiefactuur. Dergelijke hervorming is noodzakelijk om een scenario zoals vandaag met de offshore windmolenparken of met de groenestroomcertificaten in Vlaanderen en Wallonië te vermijden en om de kostenverschillen met onze buurlanden niet verder te laten oplopen.

Het kostenprobleem dat nu ontstaat door de oversubsidiëring van windmolenparken in de Noordzee, toont andermaal het belang aan van de invoering van een energienorm. Om de concurrentiekracht van onze economie te vrijwaren, is het essentieel om de totale energiekosten in België structureel te evalueren en te vergelijken met de buurlanden. Zo kan de energiehandicap die onze bedrijven hebben tegenover ondernemingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland op een objectieve manier in beeld worden gebracht en kunnen er principes worden ontwikkeld om dit concurrentienadeel op termijn weg te werken. Het is daarom essentieel om vaart te zetten achter de uitwerking van zo’n energienorm”, zegt Els Brouwers, Hoofd Energie en Klimaat bij essenscia.

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be


Download