Duaal leren zoekt leerlingen

Drie Vlaamse scholen pionieren vanaf 1 september met nieuwe onderwijsvorm duaal leren in studierichting Chemische Procestechnieken

Brussel, 28 april 2016 – In drie Vlaamse scholen kunnen leerlingen van de TSO-opleiding Chemische Procestechnieken vanaf volgend schooljaar kiezen voor duaal leren, een nieuwe onderwijsvorm waarbij een belangrijk deel van de lestijd plaatsvindt op de werkvloer. Het proefproject start vanaf 1 september 2016 in Don Bosco Haacht, PITO Stabroek en Sint-Carolus Sint-Niklaas en loopt in samenwerking met een tiental chemiebedrijven en sectorfederatie essenscia vlaanderen.

De Vlaamse regering selecteerde de Se-n-Se-opleiding Chemische Procestechnieken als 1 van de 7 studierichtingen die vanaf 1 september 2016 starten met het proefproject duaal leren. Se-n-Se staat voor Secundair na Secundair, het vroegere 7de jaar in het TSO. Chemische Procestechnieken is een theoretische en praktijkgerichte opleiding die leerlingen voorbereidt op het beroep van procesoperator in de chemiesector. Deze studierichting biedt heel wat kansen op de arbeidsmarkt en zag het aantal leerlingen de voorbije vijf jaar verdrievoudigden.

Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen Chemische Procestechnieken kiezen of ze instappen in het bestaande klassieke of het nieuwe duale onderwijstraject. Beide opleidingen leiden tot een gelijkwaardig diploma, maar bij duaal leren ligt de klemtoon nog meer op leren op de werkvloer. De leerlingen brengen ongeveer 15 weken van hun opleiding door in een chemiebedrijf en combineren dit met theoretische lessen op school. Op die manier kunnen ze de verworven kennis onmiddellijk toepassen in de praktijk binnen een hoogtechnologische en realistische werkomgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met een tiental ondernemingen uit de chemiesector.

“Dankzij de praktijkgerichte aanpak bij duaal leren ervaren jongeren op een intensieve manier wat de job van procesoperator precies inhoudt, zodat ze na hun opleiding goed voorbereid zijn om bij een chemiebedrijf aan de slag te gaan. Dit is een win-winsituatie voor de scholen, de leerlingen en de ondernemingen. Daarom werken we aan gelijkaardige onderwijsprojecten voor de kunststof- en farmasector”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

De scholen ontwikkelden het lesprogramma voor duaal leren in samenwerking met essenscia vlaanderen, BASF Antwerpen, Monsanto en het sectorale vormingsfonds Co-valent.

Meer info:

Leerlingen kunnen kennismaken met duaal leren tijdens de opendeurdagen bij de scholen:
- Don Bosco Haacht, Stationsstraat 87-91 in Haacht, zaterdag 30 april van 10 tot 18u
- Sint-Carolus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 2 in Sint-Niklaas, zaterdag 30 april, van 10 tot 18u
- PITO Stabroek, Laageind 19 in Stabroek, zondag 22 mei van 10 tot 17u

Enkele deelnemende chemiebedrijven zullen aanwezig zijn met een infostand.

Meer info:
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be


Download