essenscia weekly 217

01 | 03
essenscia haalt goede resultaten in tevredenheidsenquête

Voor het elfde opeenvolgende jaar heeft essenscia via een online enquête gepeild naar de graad van tevredenheid van haar leden. In de eerste plaats willen we alle deelnemers bedanken voor hun engagement en de zeer waardevolle input die dit voor onze organisatie heeft opgeleverd.

Liefst 93% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de werking van de federatie. Bovendien toont de enquête een duidelijke vooruitgang op de meeste parameters. De expertise van de medewerkers, de dienstverlening aan de lidbedrijven en de behartiging van hun belangen ten overstaan van de bevoegde overheden worden algemeen erkend. Ook de kwaliteit van de talrijke opleidingen die essenscia organiseert scoort hoog. 

Desalniettemin blijkt uit de bevraging dat enkele zaken voor verbetering vatbaar zijn, zoals de modernisering van de online communicatie van de federatie. Het is zo dat essenscia al enkele maanden hard werkt aan een volledige vernieuwing van haar interne en externe digitale communicatiekanalen. Zowel de website, het extranet als de elektronische nieuwsbrief krijgen tegen begin september een grondige facelift.

Voorts moedigen de enquêteresultaten essenscia aan om de zichtbaarheid in de media nog te verhogen en de sectorpromotie bij jongeren verder te zetten om nog meer jongens en meisjes warm te maken voor een STEM-studie en een carrière in de chemie, kunststoffen of life sciences. Tot slot nemen we de opmerkingen ter harte om voluit aandacht te blijven schenken aan de specifieke noden van de vele kmo’s in de sector.

Ondek de samenvatting van de resultaten van de enquête via deze link

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
essenscial
Chemie en life sciences voor derde jaar op rij winnaar ‘Foreign Investment of the Year Trophy’

De prijs voor de meest opmerkelijke buitenlandse investering van het jaar – de ‘Foreign Investment of the Year Trophy’ uitgereikt door FIT, het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen – ging deze week voor het derde jaar op rij naar een onderneming uit de chemie en life sciences. Na Nippon Shokubai in 2016 en Sanofi in 2017 viel de eer dit jaar te beurt aan Kaneka. Het Japanse chemiebedrijf investeert 34 miljoen euro in een nieuwe productielijn voor MS-polymeren. Daarmee wordt de vestiging in Westerlo Kaneka’s grootste productiesite voor MS-polymeren ter wereld.

Ook het Zwitserse farmabedrijf Alcon-Novartis was genomineerd. Tussen 2014 en 2018 investeerde Novartis 100 miljoen euro in zijn Alcon-site in Puurs voor de bouw van een nieuw analytisch laboratorium en een ultramoderne vullijn. Voorts kreeg het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer de Lifetime Achievement Trophy. De onderneming investeerde de voorbije 6 jaar zowat 500 miljoen euro in Puurs, Pfizers grootste productie- en verpakkingssite van Europa. Daardoor kwamen er 1.000 nieuwe jobs bij. Eerder mochten sectorbedrijven BASF, ExxonMobil en Johnson & Johnson deze award al in ontvangst nemen.

Meer info

 

essenscia in the news
Opinieartikel essenscia in Trends: ‘Het nut van isolatie in twijfel trekken is onverantwoord’

Bij de start van Batibouw het nut van isolatie in vraag stellen, is onverantwoord vindt Saskia Walraedt, doctor in de chemie en directrice van de kunststoffendivisie essenscia PolyMatters. Met een opiniestuk in Trends reageert ze op de discussie die daarover de voorbije week in diverse media werd gevoerd. Beter isoleren is volgens haar net een van de meest efficiënte manieren om de klimaatuitdaging aan te pakken. En isolatiematerialen uit kunststof zijn uitermate geschikt om met een minimum aan grondstoffen een maximaal effect te bereiken.

Lees het opinieartikel

 

Recyclage des plastiques: la Wallonie peut devenir un modèle pour le monde (Le Soir)
Le recyclage des matières plastiques est indispensable pour la protection de l’environnement. Il peut aussi s’avérer un secteur stimulant pour l’économie et la créativité technologique en Wallonie. C’est le message clé de Saskia Walraedt, PhD en Chimie et directrice d’essenscia Polymatters dans une carte blanche dans Le Soir.

Lisez l’article dans Le Soir
Sustainable development
essenscia lanceert het essenscia CAN Circulair Aankopen Netwerk met eerste workshop op 13 maart

Welke toegevoegde waarde biedt circulair aankopen in de chemie en life sciences? Met het project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk), met de steun van Vlaanderen Circulair, wil essenscia sectorbedrijven sensibiliseren voor circulair aankopen en aanzetten tot het inbedden van de circulaire economie in het bedrijfsmanagement. Het project gaat op dinsdag 13 maart van start met een eerste workshop in Technopolis in Mechelen.

Vijf inspirerende presentaties – van Agfa Graphics, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvakem en VIL – illustreren de maatschappelijke en economische meerwaarde van circulair aankopen of verkopen. De workshop wordt afgesloten met een attractieve infobeurs waar u bijkomende voorbeelden van circulair aankopen kunt ontdekken.

Programma en inschrijven  

 

Innovation & patents
1ste Infosessie Octrooicel 2018: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT – 27/03
Wanneer een inbreuk op een octrooi wordt vastgesteld, is het opstarten van een juridische procedure vaak een lang en duur proces.
Soms wordt een aanspraak van een octrooihouder als onterecht ervaren en is de verweerder geïnteresseerd om een lange en dure procedure te vermijden.
Indien beide partijen instemmen, is het daarom soms interessanter om het geschil op een alternatieve manier op te lossen. Bemiddeling, expert beslissing, versnelde arbitrage of gewone arbitrage kunnen een goed alternatief zijn.

In deze infosessie zal Flip Petillion, een ervaren advocaat en arbiter, toelichten wat de diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting inhouden en wat de voordelen ervan zijn.

Afspraak op dinsdag 27 maart 2018 om 12u30 in het Van der Valk Hotel Nazareth.
Geïnteresseerd ? Klik hier om te registreren.
Catalisti: Open Consortium Meeting Renewable Chemicals & Advanced Sustainable Products
At the Catalisti Open Consortium Meeting Renewable Chemicals and Advanced Sustainable Products on March 15th in Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, in Edegem you can find new collaboration opportunities, meet new partners and explore innovative technologies, ideas and concepts in the fields of Renewable Chemicals and Advanced Sustainable Products. Companies and knowledge institutes have the opportunity to pitch or exhibit new project ideas to the participants in order to find partners for collaboration. Tine Cattoor of essenscia will provide insights on ‘How to include REACH in the innovation process’ and VLAIO will present ‘The new Flemish subsidy mechanisms for research and development’.

Registration and full program
Financiering nodig voor uw start of groei in chemie of life sciences?Kom pitchen bij PMV & essenscia
Ondernemen is durven en doen. Dat vraagt niet alleen inzicht, energie en lef, maar ook financiële slagkracht. PMV zet uw ondernemingsplannen uit de wind met financiële oplossingen op maat. PMV heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd binnen de sector van de chemie en life sciences. Zowel met haar expertise als haar financieringen zet zij mee haar schouders onder de sterkhouder van de Vlaamse industrie.

Daarom organiseert PMV samen met essenscia pitchingdagen voor de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Onze financiële experts en de sectorexperts van essenscia zijn die dagen uw klankbord. PMV kan uw financiering een tandje hoger schakelen met een lening, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kan PMV ook uw andere financiers mee over de streep trekken door het verstrekken van een waarborg.

Interesse? Kom pitchen op 21 of 23 maart bij PMV, Oude Graanmarkt 63 in Brussel.
Inschrijven voor 9 maart.
Energy & Climate
Grote vraagtekens over betaalbaarheid Energiepact blijven bestaan
De verlenging van twee kerncentrales tot 2035 en de invoering van een energienorm om de concurrentiekracht van de Belgische industrie ten opzichte van de buurlanden te herstellen. Dat is voor essenscia de essentie om de energietransitie zonder problematische systeemschokken of exploderende energiekosten te realiseren. De berekeningen uit de bijkomende studie van professor Albrecht bevestigen opnieuw dat een gefaseerde kernuitstap meer bevoorradingszekerheid biedt tegen een lagere kost en met minder uitstoot. Het is nu aan de beleidsmakers om klaarheid te scheppen, vooral over de financiering van de maatregelen in het Energiepact.

Lees het persbericht
Reach, CLP & Product policy
Séminaire base REACH - 8 mars 2018

essenscia wallonie organise le 8 mars 2018 dans le cadre de Walrip un séminaire « Les bases de REACH »

Le règlement REACH est complexe et impose des obligations à tous les acteurs qu’ils soient producteurs, importateurs ou utilisateurs des produits chimiques. Bien qu’entrée en vigueur depuis plusieurs années et maîtrisée par les intervenants concernés, REACH reste un monde à découvrir pour les nouveaux jouant un rôle dans son implémentation.

Au cours de cette demi-journée, nous rappellerons donc les bases de l’implémentation de REACH, que ce soit dans le cadre de l’échéance de mai 2018 (substances (sans risque particulier) fabriquées ou importées en quantités entre 1 et 100 t/an) ou dans l’approche des principaux challenges à venir après cette dernière échéance d’enregistrement. Autour d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos propres feed-back et challenges dans votre gestion quotidienne de « Reach ».

Informations pratiques :
Date: 08/03/2018
Horaire: 09h30-13h00 (accueil à partir de 09h00)
Lieu: Hôtel Best Western « Les 3 Clés » - Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire

Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Social policy
Indexcijfer der consumptieprijzen
Het indexcijfer der consumptieprijzen van februari 2018 bedraagt 106,22 punten tegenover 106,06 punten in januari 2018, zijnde een stijging met 0,16 punt. De globale inflatie in februari 2018 tegenover februari 2017 bedraagt 1,48%. De gezondheidsindex van februari 2018 bedraagt 106,54 punten tegenover 106,37 punten in januari 2018, zijnde een stijging met 0,17 punt.
Informatie :
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in februari 2018 104,10 punten.

essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet.

Lees verder
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in februari 2018 104,10 punten.

De officiële indexcijfers van de volgende maand zullen op 29 maart 2018 beschikbaar zijn, vanaf 14 uur, op het antwoordapparaat van de FOD Economie (nummer 02 277 56 40) of op www.mineco.fgov.be.

Ter herinnering, daar de spilindex van de sector scheikunde (102,23) overschreden werd door het afgevlakte indexcijfer van februari 2017, werden de bezoldigingen van de arbeiders en bedienden van de chemische industrie vanaf 1 maart 2017 met 2% verhoogd.

De volgende spilindexen van de chemische industrie basis 2013=100 zijn: 104,27, 106,36 en 108,49. De spilindexcijfers zijn dezelfde voor de arbeiders en voor de bedienden.
Het competentiecentrum Economisch beleid van essenscia heeft een mathematisch model uitgewerkt ivm de evolutie van de index. essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet (http://extranet.essenscia.be,  issues: Social Policy – Social News / Social Database – Index and Salaries).

Informatie:
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
International trade & business development
U.S. Embassy Business Seminar: U.S. Tax Reform; U.S. Property Rights; Corporate Investments in U.S.
Corporate members with interest in the U.S.A. are welcome to join the business seminar at the U.S. Embassy. This seminar will shed light on the impact of the U.S. tax reform, intellectual property protection and corporate investments in the U.S.A.  Time is foreseen to network with U.S.  government officials and agencies that are supporting business in the U.S.
experten uit chemiesector bundelt krachten om nog meer buitenlandse investeringen naar Vl halen
Een team van experten gaat buitenlandse ondernemingen uit de chemiesector intensief begeleiden bij investeringsdossiers om zo de slaagkans op extra investeringen en bijhorende jobs in Vlaanderen te verhogen. Dit ‘Welcome Team for the Chemical Sector’ werd dinsdagavond gelanceerd door Flanders Investment & Trade (FIT) en sectorfederatie essenscia vlaanderen tijdens de uitreiking van de Foreign Investment of the Year Trophy. Ook Catalisti, de speerpuntcluster voor duurzame chemie en kunststoffen, de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams agentschap voor innoveren en ondernemen (VLAIO) maken deel uit van het welkomteam. Dit initiatief moet Vlaanderen, als thuishaven van de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, nog meer op de kaart zetten bij internationale investeerders.

Lees het persbericht
Health, Safety & Environment
1er Forum Seveso organisé par essenscia en présence du ministre Jan Jambon
essenscia wallonie a le plaisir de vous inviter à son premier Forum Seveso organisé en collaboration avec le Service Public Fédéral Intérieur.

Comment fonctionne le système d'alarme BE-Alert?
Comment s’organise la gestion des incidents via la nouvelle plateforme ICMS?
 À quoi servent exactement les fonds Seveso?

 Les experts des organisations gouvernementales et des services d'urgence répondront à toutes ces questions lors de cette journée unique. Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable pour les managers et les responsables sécurité et environnement des entreprises SEVESO et inscrivez-vous dès maintenant !
News from our partners
Alle laboratoria, ook buitenlandse, die in België metingen verrichten van de blootstelling aan de vermelde agentia zijn verplicht deze stoffen te bemonsteren en te analyseren tijdens deze interlaboratoriumvergelijking. 

Lees verder

Alle laboratoria, ook buitenlandse, die in België metingen verrichten van de blootstelling aan de vermelde agentia zijn verplicht deze stoffen te bemonsteren en te analyseren tijdens deze interlaboratoriumvergelijking. Deze laboratoria zijn: laboratoria die een erkenning hebben voor het meten van deze stoffen of er één wensen aan te vragen, maar ook ieder ander laboratorium dat deze stoffen meet in het kader van de reglementering van de blootstelling aan chemische agentia, zoals bedrijfslaboratoria of laboratoria van externe diensten voor bescherming. De erkende laboratoria dienen voor de monsterneming en de analyse die procedures te gebruiken waarvoor zij een erkenning wensen te bekomen of reeds hebben. De andere laboratoria gebruiken de methode die zij gebruiken in de dagelijkse praktijk. Ten einde de installatie van de VITO optimaal te gebruiken, wordt gevraagd het deelnemingsformulier in te vullen.

Programma :

09u00 – 09u30 : Aankomst in de VITO te Mol
09u30 – 10u00 : Opstellen van het materiaal
10u00 – 12u00 : Proef 1
12u00 – 13u30 : Lunchpauze (mogelijk in de kantine van de VITO)
13u30 – 15u30 : Proef 2

Inschrijven is verplicht door het deelnemingsformulier terug te sturen voor 18 oktober. Aan de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd voor de organisatie van de interlaboratorium vergelijking. De kosten bedragen 150 € (+BTW) per proef en per poort.

U vindt alle details in de uitnodiging en het werkschema.

Contactpersoon : Steve Vandevelde - Tel : 02/208.38.02 - e-mail : steve.vandevelde@werk.belgie.be

In bijlage vinden jullie de uitnodiging voor de studiedag over de nieuwe versie van de EN689 die zal plaatsvinden vrijdag 16 maart 2018, 09h30 tot 16h00, in Auditorium Storck van de FOD WASO rechtover het Brusselse Zuidstation.  Je kan enkel elektronisch inschrijven (tot maandag 12/03) voor deze studiedag.  In de namiddag komt de praktijk aan bod.

Lees verder

Het programma ziet er als volgt uit:

9:30 Onthaal en koffie 10:00 Verwelkoming - Tom Geens, BSOH 10:10 Inleiding: EN 689:1995 - Roger Grosjean, ex-convenor CEN TC 137 WG1, BSOH 11:10 La norme révisée EN 689: un outil utile pour tester la conformité avec les VLEP (The new EN689: a useful tool to test compliance with OELs) - Raymond Vincent, convenor CEN TC137 WG1, France 12:15 Broodjeslunch 13:15 Base statistique pour l'évaluation de la conformité à la VLEP et la détermination de la périodicité des mesurages - Martine Chouvet, ITGA, France 14:00 Application de l'EN 689 dans l'industrie en France - Frédéric Gaidou, Eramet, France 14:30 Koffiepauze 15:00 BWStat webtool voor toepassing van de EN 689 - Tom Geens, Provikmo, BSOH 15:30 Wetttelijke vereisten voor compliance testing in Europa - Steven Verpaele, BeCOH, Nickel Institute, BSOH 16:00 Pauze 16:15 Algemene ledenvergadering van de vzw BSOH 16:45 Einde van de studiedag

Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via de website: - inloggen doe je via de pagina - inschrijven doe je via de pagina www.bsoh.be/?q=nl/node/442

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld. Wie geen lid is moet eerst lid worden (€75, via de website www.bsoh.be).

Locatie : FOD WASO  - Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping) - Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation) - 1070 Brussel

Through the years personal safety obtained a lot of attention. The disaster in 2005 at the Texas City Refinery learned that for avoiding this type of catastrophic incidents, another approach is necessary: Process Safety! That is the management of processes with hazardous chemicals. The aim of this conference is to strengthen the process safety culture by networking and by sharing knowledge.

Read more

Through the years personal safety obtained a lot of attention. The disaster in 2005 at the Texas City Refinery learned that for avoiding this type of catastrophic incidents, another approach is necessary: Process Safety! That is the management of processes with hazardous chemicals. The aim of this conference is to strengthen the process safety culture by networking and by sharing knowledge. During the year the individual companies are strongly internally focussed, while learning together speeds-up the process. To do so, world class speakers and interesting topics are selected to share experience and learnings. Further a network forum supports the knowledge exchange at individual level. The process safety conference is aimed at the technical safety specialists, managers and inspectors that are related to companies that are dealing with hazardous chemical processes.

You can find the programme & registration information on the website : http://pscongres.nl/

Location : Hotel Van Der Valk, Laan van Europa 1600, 3317 Dordrecht, NL

More information : please contact Tijs Koerts (Congress organiser) - info@pscongres.nl

En 2018, POLLUTEC fêtera ses 40 ans ! Participez à ce salon avec l'AWEX à Lyon du 27 au 30/11/2018
POLLUTEC, le Salon International des Equipements, des Technologies et des Services de de l’Environnement, s’est positionné au fil des ans comme une vitrine et un tremplin pour les innovations du secteur. En 2016, il a regroupé 2206 exposants présentant leurs solutions environnementales et énergétiques, dont plus de 613 entreprises internationales, et a attiré près de 61000 visiteurs.

Vous souhaitez y être présent et apporter de la visibilité à votre entreprise ? Ne manquez pas cette opportunité de networking unique, et inscrivez-vous au plus vite auprès de l’AWEX (nombre de places limité) !
Kekulé-cyclus 6 maart: Big data maken de maatschappij

Is de machine definitief slimmer dan de mens? En zijn big data doorslaggevend in de procesindustrie? U komt het te weten tijdens de vijfde lezingenavond uit de Kekulécyclus van dit seizoen met sprekers van onder andere Watson Group IBM, Universiteit Antwerpen en imec. Sessievoorzitter is Danny Goderis van imec. Slotwoord en receptie worden aangeboden door KVCV. Afspraak op dinsdag 6 maart vanaf 19u00 in de Aula Fernand Nédée, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken gebouw Q, Universiteitsbaan, Antwerpen (Wilrijk). 

Meer info


2013 2014 2015 2016 2017 2018