essenscia weekly 216

22 | 02
e-ECD: digitale revolutie in chemietransport en -logistiek

Digitalisering is vandaag een sleutelfactor voor de competitiviteit van de chemische industrie en dit doorheen de hele waardeketen. Daarom heeft essenscia mee het voortouw genomen in de digitalisering van het EFTCO Cleaning Document (ECD). Dit document wordt gebruikt om bij elke stap in het transport van chemische goederen aan te geven of tanks correct zijn schoongemaakt en beantwoorden aan alle wettelijke eisen.

Al sinds 2015 onderzoekt essenscia samen met EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations) en ECTA (European Chemical Transport Association) de realisatie van een e-ECD, een digitaal platform voor gegevensuitwisseling waarbij elke betrokkene online, en dus niet langer op papier, de gegevens over de reiniging van tankwagens kan invullen en het cleaning proces van a tot z opvolgen. In 2017 heeft ook de Europese chemiefederatie Cefic zich achter dit initiatief geschaard.

Het pilootproject schakelt binnenkort een versnelling hoger via de oprichting van een vzw door de drie stichtende organisaties, namelijk essenscia, EFTCO en ECTA. Dit zal gebeuren met de financiële steun van 23 bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder BASF, Evonik, INEOS en Noord Natie. Zowat 20 ondernemingen uit België, Nederland en Duitsland nemen deel aan het proefproject waarbij het digitale e-ECD platform, beschikbaar in vier talen, uitvoering getest wordt.

Het is de ambitie om de digitale e-ECD in de loop van 2019 definitief te lanceren en open te stellen voor meer dan 600 ondernemingen in gans Europa. Dit digitale platform biedt de kans om in real time en in alle transparantie informatie uit te wisselen tussen alle actoren in de logistieke keten. Dit verhoogt in de eerste plaats de veiligheid doordat gegevens altijd zeer nauwkeurig en up to date zijn. Bovendien zal dit de efficiëntie in logistiek en transport fors verhogen: minder kans op fouten, minder lange wachttijden, minder administratieve rompslomp.

Op deze manier geeft de Belgische chemiesector het goede voorbeeld op vlak van digitalisering, een echte gamechanger in logistiek en transport en ontegensprekelijk een troef in de versterking van de concurrentiekracht van de chemische industrie.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
essenscial
Laatste kans om te stemmen voor Foreign Investement of the Year Trophy
Volgende week wordt de winnaar bekendgemaakt van de Foreign Investment of the Year Trophy 2018 van Flanders Investment & Trade (FIT). Met het Japanse chemiebedrijf Kaneka en het Zwitserse farmabedrijf Novartis zijn twee van de vijf genomineerden sectorbedrijven uit de chemie en life sciences. Bepaal mee wie de winnaar wordt en stem voor uw favoriet via www.foreigninvestmenttrophy.be.

Vorig jaar won farmabedrijf Sanofi, in 2016 ging de award naar het Japanse chemiebedrijf Nippon Shokubai. Wordt het dit jaar drie op een rij voor de chemie en life sciences?
Financiering nodig voor uw start of groei in chemie of life sciences?Kom pitchen bij PMV & essenscia
Ondernemen is durven en doen. Dat vraagt niet alleen inzicht, energie en lef, maar ook financiële slagkracht. PMV zet uw ondernemingsplannen uit de wind met financiële oplossingen op maat. PMV heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd binnen de sector van de chemie en life sciences. Zowel met haar expertise als haar financieringen zet zij mee haar schouders onder de sterkhouder van de Vlaamse industrie.

Daarom organiseert PMV samen met essenscia pitchingdagen voor de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Onze financiële experts en de sectorexperts van essenscia zijn die dagen uw klankbord. PMV kan uw financiering een tandje hoger schakelen met een lening, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kan PMV ook uw andere financiers mee over de streep trekken door het verstrekken van een waarborg.

Interesse? Kom pitchen op 21 of 23 maart bij PMV, Oude Graanmarkt 63 in Brussel.

Inschrijven voor 9 maart
Sustainable development
essenscia lanceert het essenscia CAN Circulair Aankopen Netwerk met eerste workshop op 13 maart

Welke toegevoegde waarde biedt circulair aankopen in de chemie en life sciences? Met het project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk), met de steun van Vlaanderen Circulair, wil essenscia sectorbedrijven sensibiliseren voor circulair aankopen en aanzetten tot het inbedden van de circulaire economie in het bedrijfsmanagement. Het project gaat op dinsdag 13 maart van start met een eerste workshop in Technopolis in Mechelen.

Vijf inspirerende presentaties – van Agfa Graphics, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvakem en VIL – illustreren de maatschappelijke en economische meerwaarde van circulair aankopen of verkopen. De workshop wordt afgesloten met een attractieve infobeurs waar u bijkomende voorbeelden van circulair aankopen kunt ontdekken.

Programma en inschrijven

 

Batibouw: beter isoleren is de sleutel tot een succesvolle klimaataanpak
Volgens de statistieken van Eurostat zijn de belangrijkste niet-industriële bronnen van CO2-uitstoot het transport en de gezinswoningen. De chemie en life sciences speelt een sleutelrol in het ontwikkelen van innovatieve producten en toepassingen om ook deze uitstootbronnen te helpen inperken. Denk maar aan hoogwaardige bouw- en isolatiematerialen.

Lees meer in ons duurzaamheidsrapport

Lees het persbericht
Youth & training
Adverteer uw vacatures met korting in Jobat-special ‘chemie & life sciences’
In samenwerking met essenscia publiceert Jobat Media op 14 april 2018 een special rond werken in de chemie en life sciences. Bedrijven die lid zijn van essenscia genieten van 10% korting op de advertentietarieven in Jobat bij De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en/of op Jobat.be.

Met dit exclusieve aanbod voert u een rekruteringscampagne op maat. Zo kan u kiezen voor een cross-mediale aanpak, een regionale focus of een volledig uitgewerkte ‘employer branding’ campagne in MARK Magazine of in Jobat. Een opname in de gerichte mailing ‘werken in chemie & life sciences’ naar meer dan 7.800 geselecteerde profielen is sowieso inbegrepen.

Interesse?

Contacteer Annelies Gordts via Anneliese.Gordts@jobatmedia.be
Innovation & patents
Innovation Fund: InOpSys & Fyteko selected for Tech Startup Day - Vote now for your favourite one!

InOpSys and Fyteko, two projects supported by The Innovation Fund, have been selected as contenders for the Tech Startup Day Awards in the category "Tech for Good":

Discover the program and the other candidates and vote for your favorite one at following link.

Catalisti: Open Consortium Meeting Renewable Chemicals & Advanced Sustainable Products
At the Catalisti Open Consortium Meeting Renewable Chemicals and Advanced Sustainable Products on March 15th in Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, in Edegem you can find new collaboration opportunities, meet new partners and explore innovative technologies, ideas and concepts in the fields of Renewable Chemicals and Advanced Sustainable Products. Companies and knowledge institutes have the opportunity to pitch or exhibit new project ideas to the participants in order to find partners for collaboration. Tine Cattoor of essenscia will provide insights on ‘How to include REACH in the innovation process’ and VLAIO will present ‘The new Flemish subsidy mechanisms for research and development’.

Registration and full program
Reach, CLP & Product policy
Séminaire base REACH - 8 mars 2018

essenscia wallonie organise le 8 mars 2018 dans le cadre de Walrip un séminaire « Les bases de REACH »

Le règlement REACH est complexe et impose des obligations à tous les acteurs qu’ils soient producteurs, importateurs ou utilisateurs des produits chimiques. Bien qu’entrée en vigueur depuis plusieurs années et maîtrisée par les intervenants concernés, REACH reste un monde à découvrir pour les nouveaux jouant un rôle dans son implémentation.

Au cours de cette demi-journée, nous rappellerons donc les bases de l’implémentation de REACH, que ce soit dans le cadre de l’échéance de mai 2018 (substances (sans risque particulier) fabriquées ou importées en quantités entre 1 et 100 t/an) ou dans l’approche des principaux challenges à venir après cette dernière échéance d’enregistrement. Autour d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos propres feed-back et challenges dans votre gestion quotidienne de « Reach ».

Informations pratiques :
Date: 08/03/2018
Horaire: 09h30-13h00 (accueil à partir de 09h00)
Lieu: Hôtel Best Western « Les 3 Clés » - Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire

ePIC biedt industriële gebruikers een webformulier om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen van artikel 10 van de PIC-verordening 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC).

Lees verder
Stoffen van bijlage I van de PIC verordening die het voorbije jaar werden in gevoerd of uitgevoerd in België moeten voor 31 maart gemeld worden aan de Belgische bevoegde overheid.

 ePIC biedt industriële gebruikers een webformulier om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen van artikel 10 van de PIC-verordening tot het melden van uitvoer en invoer van aan de verordening onderworpen stoffen (samen met de exacte hoeveelheden) die in het voorafgaande kalenderjaar plaatsvond.

Het rapport wordt automatisch gegenereerd voor alle bedrijven die in de betreffende rapportageperiode minstens één kennisgeving van uitvoer (inclusief speciale RIN's anders dan die overeenkomstig artikel 2, lid 3) hebben ingediend. Het automatisch genereren van het rapport vindt plaats op 1 januari na de rapportageperiode (als de rapportageperiode bv. Het jaar 2017 is, wordt het rapport op 1 januari 2018 gegenereerd).

Alle informatie over invoer dient handmatig te worden ingevoerd.

Het rapport kan worden gegenereerd door “Create report on exports” (rapport over uitvoer aanmaken) of “Create report on imports” (rapport over invoer aanmaken) te selecteren uit het onderdeel “Article 10 reports” (artikel 10-rapporten) van het hoofdmenu.

Elke importeur moet de aangewezen nationale instantie informatie voor de in de Unie ingevoerde hoeveelheden verschaffen:

- stoffen die in bijlage I van de PIC verordening zijn opgenomen, en/of
- mengsels die dergelijke stoffen bevatten in een concentratie die aanleiding geeft tot verplichtingen inzake kenmerking uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1272/2008, ongeacht de aanwezigheid van andere stoffen, en/of
- artikelen die stoffen in niet verder omgezette vorm bevatten welke in bijlage I, deel 2 of deel 3, zijn vermeld of mengsels die dergelijke stoffen bevatten in een concentratie die aanleiding geeft tot verplichtingen inzake kenmerking uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1272/2008, ongeacht de aanwezigheid van andere stoffen,

Meer informatie over ePIC en de rapporteringsmodule: ePIC industry user manual

PIC guidance

Lijst met PIC Chemische stoffen:

Essencia members can find more information (an issue sheet and presentation) on the extranet: 

 For more information please contact Tine Cattoor, advisor Product Policy, tcattoor@essenscia.be, 02 238 96 48
Een aantal stoffen die verboden werden, of het gebruik aan strenge beperkingen is onderworpen onder de biociden-, gewasbeschermingsmiddelenverordening of REACH werden aan de bijlagen toegevoegd. De meldingsplicht gaat in op 1 april 2018.

Lees verder
De verordening (EU) Nr. 2018/172 van de Commissie van 28 november 2017 tot wijziging van de bijlagen I en V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, werd gepubliceerd in het Publicatieblad L32 van de Europese Unie op 6 februari 2018.

Een aantal stoffen die verboden werden, of het gebruik aan strenge beperkingen is onderworpen onder de biociden-, gewasbeschermingsmiddelenverordening of REACH werden aan de bijlagen toegevoegd.

In navolging van een wijziging van het Verdrag van Stockholm, wordt de uitvoer van artikelen die concentraties van 0,1 % gewichtsprocent of meer van tetra-, penta-,hexa- en heptabroomdifenylether bevatten, wanneer zij gedeeltelijk of geheel zijn geproduceerd uit gerecyclede materialen of materialen uit voor hergebruik opgewerkt afval, wordt verboden door deze artikelen toe te voegen aan bijlage V, deel 1.

De verordening is van toepassing met ingang van 1 april 2018.

De verordening 2018/172 is hier beschikbaar. De lijst met PIC Chemische stoffen wordt binnenkort door ECHA aangepast. ECHA PIC guidance

 Vergeet niet dat stoffen van bijlage I van de PIC verordening die het voorbije jaar werden in gevoerd of uitgevoerd in België voor 31 maart gemeld moeten worden aan de Belgische bevoegde overheid via het ePIC systeem.

Informatie over de verplichtingen onder de PIC verordening vindt u op het extranet van essenscia (enkel voor leden).

For more information please contact Tine Cattoor, advisor Product Policy, tcattoor@essenscia.be, 02 238 96 48
REACH 2018: Webinar on last minute advice
ECHA will organise a last minute advice webinar for REACH 2018 registrants on 8 March 11:00 - 12:00 EET, GMT +2. The webinar will cover among others, business rules, TCC,  invoicing, confidentiality claims and the DCG solutions. Participants will also have the chance to ask questions during the webinar.

More information.
Social policy
Tussenkomst werkgever in het woon-werkverkeer 2018
Actualisering tabel voor privé-vervoer, tabel gemeenschappelijk openbaar vervoer blijft onveranderd

Klik hier om het document te bekijken.
International trade & business development
Wallonia Export Days 4 & 5 juin 2018 – Les inscriptions sont ouvertes !
Vous souhaitez détecter de nouvelles opportunités pour accroître votre business, sécuriser vos exportations et bénéficier de l’analyse d’experts ?
Vous êtes un primo-exportateur ou avez un projet export?
Les Wallonia Export Days sont faits pour vous !
http://www.wallonia-export-days.be/
Health, Safety & Environment
Club Sécurité des Procédés: Sécurité des poudres - Mardi 27 février 2018
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du Club Sécurité des Procédés qui se tiendra le mardi 27 février à partir de 9h30 à Gembloux sur le thème « Stratégie d’acquisitions de données pour les poudres combustibles».

Cliquez ici pour vous inscrire

Le retour d’expérience industriel nous montre que, malheureusement, les phénomènes d’explosion de poussières, instabilité thermique et auto échauffement de poudres sont fréquemment à l’origine d’évènements graves ou catastrophiques.

L’analyse de ces accidents fait ressortir comme causes primaires principales une ignorance des risques liés à la manipulation de pulvérulents, mais aussi la non connaissance des propriétés de ces produits vis-à-vis des risques d’inflammation, explosion, etc.

Informations pratiques:
DATE: Mardi 27 février - 9.30 – 12.30
LIEU: Hôtel les 3 Clés, Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux L
UNCH
: 40 € - 12.30 – 13.30 (présence à confirmer)
PRIX: adhésion annuelle: Membres : gratuit - Non-membres : 50 €/an

Cliquez ici pour découvrir le programme complet et vous inscrire.
essenscia vlaanderen
Process safety is a specific discipline within the organization of a company. The level and quality of process safety management determines the success of the organization. Delta Process Academy aims, with this 4-day Specialized Course on Process Safety in Unit Operations, to provide professionals with a process safety course offering the essentials and pointing out the pitfalls of process safety engineering.

Read more

Process Safety Engineering plays an important part during the lifecycle of a process plant. Not only are important preventive and mitigating measures defined during the project phase, also during operations changes are introduced; near misses and incidents will occur. This all requires a fundamental knowledge of process safety concepts.

Lectures :
MSc. Norbert Baron, Process Safety Consultant, former ExxonMobil
MSc. Geert Boogaerts, Senior Advisor Process Safety, essenscia
MSc. Nico Hertoghe, Core Safety Engineering, ExxonMobil
PhD, MSc. Denis Mignon, Polymers Process Specialist Total, Visiting Professor UCL
MSc. Geert Vercruysse, Process Safety expert BASF, Visiting Professor KU Leuven     and Ghent University

Attendees :

Professional engineers with industry experience for whom understanding and applying process safety thinking is an integral part of their jobs and who would benefit from an engineering view on process safety for deepening the expertise in their roles and for their career development (e.g. operations, engineering, maintenance, inspection, safety professionals…).

Location : Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven Registration
fee : 2000€ (incl.syllabus, certificate & lunch)

Discover the complete programme & subscription on our website

For additional information please contact Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be) or Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart te Gent.  Een belangrijk been van procesveiligheid is risicoanalyse, in de procesindustrie is de HAZOP methodologie goed ingeburgerd.  We focussen op enkele belangrijke aspecten.  De workshop wordt afgesloten met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven. 

Lees verder

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart.   De belangrijke wisselwerking tussen de essentiële elementen van het veiligheidsbeheerssysteem en een HAZOP studie worden toelicht. Vervolgens wordt het proces (voorbereiding – uitvoering en implementatie) geschetst en kritisch toegelicht. De kwaliteit van de risicoanalyse bepaalt in grote mate de kwaliteit van de risicobeheersing.

Aansluitend belichten we de toepassing binnen batchprocessen alsook het proces van de risicobeoordeling. We sluiten af met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven.

PROGRAMMA :

08.00 uur Ontvangst en koffie
08.30 uur Verwelkoming: Prof. Joris Thybaut, Catalytic Reaction Engineering Laboratory for  Chemical Technology  (LCT), UGENT
Opening: Geert Boogaerts, Senior advisor Process Safety – essenscia                     Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema.
08.40 uur Presentatie:  Olivier Dewaele - Eastman  – Invloed van het volledige proces van HAZOP op de kwaliteit en efficiëntie.
09.20 uur Presentatie: Joris De Keyser - Omnichem – Aanpak binnen de multipurpose batch industrie: afstemmen van proces en installatie.
10.00 uur Koffie
10.30 uur Presentatie: Chantal Marlé - Vinçotte – De brug tussen HAZOP en LOPA.  11.00 uur Presentatie: Luc Wouters – Nero Engineering  – Ervaring bij verschillende bedrijven.
11.30 uur Workshop & Plenaire Closing
12.30 uur Lunch

PRIJS : gratis voor de leden van Delta Process Academy.
INSCHRIJVING : Inschrijven is verplicht en mogelijk via onze website.

essenscia benefits
Luminus, producteur et fournisseur de gaz et d’électricité incontournable en Belgique, s’associe avec le Groupe François, véritable leader belge et luxembourgeois de la filière bois, pour poser les socles énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
Un partenariat clairvoyant pour la gestion des énergies futures. Décryptage.

La transition énergétique est au coeur de la cité, au coeur des débats, mais peine encore à se concrétiser. Modifier les modes de production et de consommation d’énergie est un défi considérable. Comment passer d’un système de production basé majoritairement sur des énergies fossiles à un système basé sur des ressources renouvelables ? Des solutions émergent. En témoignent panneaux solaires, systèmes hydrauliques, champs d’éoliennes et chaudières biomasse (pellets,…). Luminus travaille activement sur cette transition énergétique. La recherche de ressources renouvelables génératrices d’énergie verte est l’une de ses priorités.

Lire la suite
Une association « durable »

Luminus a décidé de s’associer au Groupe François,
véritable expert pour la valorisation durable de notre bois sous toutes ses formes. Auréolée du label Bois local (garantie que la matière première est issue de massifs forestiers locaux) et de la certification PEFC, ce Groupe d’entreprises totalement intégrées s’organise en 3 principaux bio-sites, situés en Belgique et au Luxembourg, et véritables pôles d’excellence en économie circulaire.

Le Groupe François, c’est notamment près de 2.500.000 palettes produites par an, à partir de planches sciées dans une unité de bio découpe ultra moderne. Les coproduits du sciage (sciures et plaquettes) sont valorisés en pellets portant la marque BADGER Pellets®, des combustibles renouvelables et de qualité certifiée qui remplacent les combustibles fossiles polluants et importés (fioul et gaz). Pour les fabriquer, le Groupe utilise une énergie verte autoproduite, issue de centrales de cogénération et trigénération (alimentée par du bois en fin de vie). Une industrie pour qui le mot déchet n’existe plus et résolument tournée vers le futur !
Le Groupe François ne compte pas s’arrêter là. Il désire aller encore plus loin dans la création d’énergie verte. Avec Luminus, ils ont établi une série de projets inédits, portés par des valeurs communes.

Un véritable « écosystème »

Parmi les projets à l’étude, la transformation d’une friche industrielle en parc solaire : plus de 15 MW installés sur près de 20 hectares ; la mise en place d’une éolienne de 2,2 MW qui pourrait à terme alimenter sur un circuit court les entreprises voisines et ainsi raccourcir la distance entre production et consommation ; la participation à la régulation du réseau électrique haute tension ; la recherche de systèmes intelligents de stockage grande capacité pour optimiser l’accès aux énergies renouvelables
locales ; l’optimisation de l’autoconsommation via des systèmes de gestion intelligents ; la mise en place de bornes pour les véhicules électriques. Ces projets prometteurs, portés par Luminus et le Groupe François, s’inscrivent au coeur des défis majeurs de la société et de son avenir.

Une transition en marche

Pour continuer d’éclairer la voie du futur dans une démarche globale, Luminus a aussi décidé de soutenir le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement*. Il récompense les initiatives qui contribuent à un avenir durable à l’échelle locale, régionale et nationale. Particuliers, entreprises, associations, institutions, tout le monde peut contribuer à un monde meilleur. Il est encore temps de participer à la 13e édition (dépôt des dossiers jusqu’au 22 avril 2018). A vous de jouer, la transition énergétique est ouverte à tous !

www.eeaward.be

Pour plus d’informations, contactez-nous :
btb@edfluminus.be
www.luminus.be
News from our companies
Solvay versnelt opvolgingsplan voor CEO Jean-Pierre Clamadieu
De raad van bestuur Solvay werd op de hoogte gebracht van Engie’s besluit om Jean-Pierre Clamadieu voor te dragen als haar voorzitter, na zijn aanstelling tot bestuurslid op de aandeelhoudersvergadering van het Franse bedrijf op 18 mei, 2018. Zowel interne als externe kandidaten komen in aanmerking voor de opvolging. Het is de bedoeling de overgang tegen het einde van het jaar af te ronden.

Persbericht
News from our partners
Eerstesteenlegging UGent-VIB Onderzoeksgebouw FSVM II
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport heeft vanmiddag de eerste steen gelegd van het nieuwe onderzoeksgebouw dat VIB en de UGent bouwen op het Tech Lane Ghent Science Park in Zwijnaarde. Het UGent-VIB Onderzoeksgebouw FSVM II, genoemd naar de Gentse biotechpioniers Fiers, Schell en Van Montagu, zal fysiek verbonden worden met het huidige VIB-UGent Onderzoeksgebouw FSVM I. Alle VIB-UGent onderzoeksgroepen zullen zo gehuisvest worden op één site temidden van de Life Sciences cluster.

Persbericht
Jaarlijkse bijeenkomst Belgian Polymer Group: 28 en 29 mei in Blankenberge
Op 28 en 29 mei houdt de Belgian Polymer Group (BPG) haar jaarlijkse bijeenkomst in Blankenberge. De organisatie is dit jaar in handen van de Vrije Universiteit Brussel en Huntsman Polyurethanes. Op dit jaarlijks congres presenteren geselecteerde, jonge doctoraatsstudenten hun onderzoek, naast sprekers uit zowel de academische als industriële wereld, die op uitnodiging komen spreken over recente evoluties in onderzoek naar en toepassingen van polymeren, aangevuld met grote postersessies en een job fair.
BPG verenigt alle Belgische academische onderzoeksgroepen die actief zijn in polymeeronderzoek. Daarnaast zijn ook een aantal industriële groepen lid van BPG. De hoofdmissie van BPG is enerzijds het onderling in contact brengen van jonge Belgische onderzoekers over de verschillende universiteiten heen en anderzijds contacten te faciliteren tussen deze onderzoekers en de chemische industrie in België.

Meer info (annual meeting 2018)
24 April: ie-net event on FIDIC Model Contracts - The Engineer's Perspective
The publication of the 2017 model contracts by Fidic is a new cornerstone for international engineering contractors and design offices. The Fidic’s concept of Engineer is not only that of a designer but foremost of an administrator for the whole project. The ie-net event on 24 April in Antwerp will focus on the Engineer’s perspective from a practical point of view. The event kicks off with a brief introduction by prof. Dr. ir. Didier De Buyst, chairman of the event.

More info

2013 2014 2015 2016 2017 2018