essenscia weekly 218

08 | 03

Vice-ministerpresident Bart Tommelein dankt chemiesector voor forse energiebesparing

De energie-intensieve industrie in Vlaanderen ligt op koers om dit jaar een energiebesparing van 17,4 Petajoule (PJ) of 4833 GWh te realiseren. Dat is vergelijkbaar met het gemiddeld jaarverbruik van 150.000 gezinnen of het equivalent van het isoleren van een half miljoen daken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO) die vandaag zijn voorgesteld tijdens een werkbezoek van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein aan chemiebedrijf Covestro in Antwerpen.

Energiebeleidsovereenkomsten zijn een partnerschap tussen de Vlaamse overheid en ruim 300 ondernemingen uit diverse industriële sectoren zoals chemie, kunststoffen, staal, voeding, metaal, papier, textiel en glas. De bedrijven engageren zich om energiebesparende maatregelen uit te voeren die op basis van energieaudits economisch rendabel zijn. De uitvoering van de maatregelen wordt jaarlijks nauwgezet opgevolgd. In ruil legt de Vlaamse overheid geen bijkomende administratieve lasten op of nieuwe regelgeving op vlak van milieu of klimaat.

De eerste resultaten zijn bijzonder positief. 328 bedrijven, waarvan 109 uit de chemie, kunststoffen en life sciences, hebben tussen 2015 en 2018 bijna 2.500 maatregelen gepland om te besparen op hun energieconsumptie. Dit moet eind dit jaar een besparing opleveren van 17,4 PJ of 3,6% op het totale primaire energieverbruik in vergelijking met 2014. Hiermee realiseert de industrie 63% van de door Europa opgelegde doelstellingen voor energie-efficiëntie die Vlaanderen tegen 2020 moet halen. De chemiesector was eind 2016 trouwens goed voor meer dan de helft van de energiebesparing die al effectief is gerealiseerd.

De energiebeleidsovereenkomsten zijn een mooi voorbeeld van een vertrouwensvolle samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven waarbij de energiebesparing evident ook een hoge maatschappelijke meerwaarde heeft. De beslissing om de EBO’s te verlengen tot 2022 bewijst dat ook minister Tommelein sterk gelooft in deze manier van samenwerken. Hij sprak tijdens het werkbezoek aan Covestro dan ook zijn waardering uit voor het engagement en de inspanningen die de deelnemende bedrijven hebben geleverd.

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Sustainable development
essenscia lanceert het essenscia CAN Circulair Aankopen Netwerk met eerste workshop op 13 maart

Welke toegevoegde waarde biedt circulair aankopen in de chemie en life sciences? Met het project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk), met de steun van Vlaanderen Circulair, wil essenscia sectorbedrijven sensibiliseren voor circulair aankopen en aanzetten tot het inbedden van de circulaire economie in het bedrijfsmanagement. Het project gaat op dinsdag 13 maart van start met een eerste workshop in Technopolis in Mechelen.

Vijf inspirerende presentaties – van Agfa Graphics, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvakem en VIL – illustreren de maatschappelijke en economische meerwaarde van circulair aankopen of verkopen. De workshop wordt afgesloten met een attractieve infobeurs waar u bijkomende voorbeelden van circulair aankopen kunt ontdekken.

Programma en inschrijven  

 

Youth & training

Co-valent onderzocht de toekomstige competenties voor de sector en nodigt u uit op dit event om de resultaten te leren kennen en te bekijken wat dit concreet voor uw bedrijf kan betekenen!

We presenteren u ook de drie prioritaire thema’s die uit het onderzoek naar voor komen en vragen u om tijdens een werkgroep ideeën uit te wisselen over hoe je de veranderende competentienoden kan aanpakken in uw bedrijf en met welke oplossingen Co-valent u kan ondersteunen. Iedereen zal zich kunnen uitdrukken in zijn moedertaal.

Registreer voor 01/03/2018 via dit formulier

Lees verder

Programma:

13.00 – 13.30 Onthaal

13.30 – 13.45 Welkomstwoord

13.45 – 14.30 Krachtlijnen van het onderzoek door Johan Desseyn, onderzoeker Dilek Guler, adviseur Co-valent  Opsplitsing in werkgroepen per interessedomein - keuze van 2 onderwerpen
1. Digitale competenties
2. Loopbaanbeheer
3. Sociaal-organisatorische competenties

14.30 – 15.15 Werkgroep naar keuze

15.30 – 16.15 Werkgroep naar keuze 16.30 – 18.00 Netwerk-drink

Wat zit er in voor u?
• U krijgt inzicht in de resultaten van dit onderzoek naar 4 kernprocessen in de sector
• U wisselt in een werkgroep naar keuze ideeën uit om de veranderende competentienoden aan te pakken in uw organisatie
• U maakt kennis met collega’s uit de sector die ook op zoek zijn naar concrete voorbeelden
• U krijgt het samenvattend onderzoeksrapport mee
• U helpt Co-valent bij het opzetten van concrete acties naar aanleiding van dit onderzoek

 PRAKTISCHE INFORMATIE

Dinsdag 20 maart 2018
van 13u tot 18u
Living Tomorrow - Indringingsweg 1
1800 Vilvoorde

Registreer voor 01/03/2018 via dit formulier

GreenWin organise avec le soutien d’essenscia wallonie et de bio.be/essenscia Les Conférences chimie verte – biotechnologie blanche les 23 et 24 mai prochains.

L'objectif des conférences est de faire un inventaire des technologies innovantes et des approches d'évaluation de la chimie verte et des activités de biotechnologie blanche dans le monde, de réaliser un partage de connaissances et de favoriser la création de nouveaux projets de recherche et développement dans le secteur.

Lire la suite.

Dans le cadre de cette action, un programme d’orateurs wallons, belges et étrangers aborderont les thématiques de la chimie durable et des biotechnologies industrielles ; à cela, le 23/05, un programme de B2B permettra à chacun de fixer les rencontres qu’ils souhaitent en vue de nouer des collaborations technologiques et commerciales.

Vous trouverez tous les détails sur https://greenwin2018.b2match.io/

Adverteer uw vacatures met korting in Jobat-special ‘chemie & life sciences’
In samenwerking met essenscia publiceert Jobat Media op 14 april 2018 een special rond werken in de chemie en life sciences. Bedrijven die lid zijn van essenscia genieten van 10% korting op de advertentietarieven in Jobat bij De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en/of op Jobat.be.

Met dit exclusieve aanbod voert u een rekruteringscampagne op maat. Zo kan u kiezen voor een cross-mediale aanpak, een regionale focus of een volledig uitgewerkte ‘employer branding’ campagne in MARK Magazine of in Jobat. Een opname in de gerichte mailing ‘werken in chemie & life sciences’ naar meer dan 7.800 geselecteerde profielen is sowieso inbegrepen.

Interesse? Contacteer Annelies Gordts via Anneliese.Gordts@jobatmedia.be
Innovation & patents
Laatste kans om in te schrijven: pitchingdagen chemie en life sciences bij PMV en essenscia
Ondernemen is durven en doen. Dat vraagt niet alleen inzicht, energie en lef, maar ook financiële slagkracht. PMV zet uw ondernemingsplannen uit de wind met financiële oplossingen op maat. PMV heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd binnen de sector van de chemie en life sciences. Zowel met haar expertise als haar financieringen zet zij mee haar schouders onder de sterkhouder van de Vlaamse industrie.

Daarom organiseert PMV samen met essenscia pitchingdagen voor de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Onze financiële experts en de sectorexperts van essenscia zijn die dagen uw klankbord. PMV kan uw financiering een tandje hoger schakelen met een lening, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kan PMV ook uw andere financiers mee over de streep trekken door het verstrekken van een waarborg.
Interesse? Kom pitchen op 21 of 23 maart bij PMV, Oude Graanmarkt 63 in Brussel.

Inschrijven voor 9 maart
1ste Infosessie Octrooicel 2018: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT – 27/03
Wanneer een inbreuk op een octrooi wordt vastgesteld, is het opstarten van een juridische procedure vaak een lang en duur proces.
Soms wordt een aanspraak van een octrooihouder als onterecht ervaren en is de verweerder geïnteresseerd om een lange en dure procedure te vermijden.
Indien beide partijen instemmen, is het daarom soms interessanter om het geschil op een alternatieve manier op te lossen. Bemiddeling, expert beslissing, versnelde arbitrage of gewone arbitrage kunnen een goed alternatief zijn.

In deze infosessie zal Flip Petillion, een ervaren advocaat en arbiter, toelichten wat de diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting inhouden en wat de voordelen ervan zijn.

Afspraak op dinsdag 27 maart 2018 om 12u30 in het Van der Valk Hotel Nazareth.
Geïnteresseerd ? Klik hier om te registreren.
Reach, CLP & Product policy
Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Health, Safety & Environment
1er Forum Seveso organisé par essenscia en présence du ministre Jan Jambon
essenscia wallonie a le plaisir de vous inviter à son premier Forum Seveso organisé en collaboration avec le Service Public Fédéral Intérieur.

Comment fonctionne le système d'alarme BE-Alert?
Comment s’organise la gestion des incidents via la nouvelle plateforme ICMS?
 À quoi servent exactement les fonds Seveso?

 Les experts des organisations gouvernementales et des services d'urgence répondront à toutes ces questions lors de cette journée unique. Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable pour les managers et les responsables sécurité et environnement des entreprises SEVESO et inscrivez-vous dès maintenant !
essenscia benefits
Eind vorig jaar haalde Vanparijs Engineers uit Hoegaarden een unieke dubbelopdracht binnen. MSD,  het wereldwijde innovatieve zorgbedrijf met een belangrijke site in Heist-op-den-Berg, zal de komende maanden zowel een UPS-installatie als een WKK-centrale integreren in samenwerking met het engineering en contracting bureau.

Het project kadert in de policy van MSD (voorheen: Schering-Plough) inzake milieu en duurzaamheid met het oog op het verbeteren van de bedrijfszekerheid, bijdragen tot een duurzame energievoorziening en het verlagen van het CO2 verbruik op de site. Tegen 2025 zal MSD zijn uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met ten minste 40 procent verminderen ten opzichte van 2015.

Een eerste  haalbaarheidsstudie door Vanparijs Engineers had in 2015 reeds aangetoond dat er een groot WKK-potentieel was op de site in Heist-op-den-Berg en nog datzelfde jaar werd een  vergunningsdossier opgestart voor de bouw van een WKK-installatie van 1560 kWe.

Lees verder
Quasi tegelijkertijd werd voerde Vanparijs Engineers een studie uit die de impact van spanningsonderbrekingen op het net op de kwaliteit en continuïteit van de productieprocessen evalueerde. De steriele afdeling van MSD is een cruciaal onderdeel van de productie, waarbij zelfs de kortste spanningsdips absoluut moeten worden voorkomen. Om het risico van deze spanningsdips te verminderen, beschrijft de studie ook mogelijke oplossingen om een dergelijke onderbreking te voorkomen. Verschillende technologieën werden onderzocht o.a. vliegwiel, supercaps en batterijen.

MSD zal voor beide projecten samenwerken met eenzelfde onafhankelijke partner met meer dan 20 jaar expertise in zowel warmtekrachtkoppeling als ononderbroken stroomvoorziening. Vanparijs Engineers, onderdeel van de groep EDF Luminus, zal in de loop van 2018 zowel een 1000 kVA hybride UPS systeem als een 1560 kWe WKK-installatie integreren in de bestaande infrastructuur.

- De 1000 kVA flywheel UPS en bijhorende randapparatuur worden ingebouwd in twee volledig geïsoleerde en geventileerde containers  naast en in dezelfde uitvoering als de overige technische containers op de parking.
- De  1560 kWe WKK met gasmotor wordt hydraulisch en elektrisch volledig geïntegreerd in de bestaande warmteproductie en -verdeling (70-90°C water en 10 bara stoom) zonder impact op de rest van het productieproces. Verwacht wordt dat de nieuwe installatie een rendement van meer dan 86% zal hebben.

Voor de levering van de machines werkt Vanparijs Engineers nauw samen met Eneria CAT (Groupe Monnoyeur) uit Overijse.

De UPS wordt verwacht operationeel te zijn in de loop van de zomer en de opstart van de WKK is voorzien in november 2018. 

Vanparijs Engineers zal tevens het onderhoud van beide installaties verzorgen en de beschikbaarheid en het rendement ervan garanderen.  De combinatie van ontwerp, integratie, civiele werken, levering van machines en onderhoud door één en dezelfde partij, levert aanzienlijke voordelen op voor MSD en is de sleutel voor een succesvol project.

Meer info over MSD
Al meer dan een eeuw is MSD gespecialiseerd in “inventing for life” en brengt het medicijnen en vaccins op de markt voor veel van 's werelds meest uitdagende ziektes. Via onze geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën en producten voor dierenwelzijn, werken we samen met klanten en zijn we actief in meer dan 140 landen om innovatieve gezondheidsoplossingen te leveren.

MSD België en Luxemburg stelt ongeveer 1.100 mensen te werk op haar sites in Brussel, Heist-op-den-Berg en Windhof (GDL). Milieu en duurzaamheid is een van de pijlers van MSD’s beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van de doelstellingen is om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen en het gebruik van min. 50% hernieuwbare energie tegen 2025.

Meer info over Vanparijs Engineers
Vanparijs Engineers (VMI Engineering & Contracting SA) heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhoudenvan oplossingen voor ononderbroken stroomvoorziening en warmtekrachtkoppeling. Sinds 2016 maakt het bureau uit Hoegaarden, als onderdeel van EDF Luminus, deel uit van de Franse groep EDF/Dalkia.

Vanparijs Engineers bouwde meer dan 50 MVA aan dynamische UPS systemen, waaronder 4 eigen mobiele systemen, en meer dan 40 MWe aan WKK installaties voor klanten uit de zorgsector, overheid en industrie. Verschillende gelijkaardige projecten gerealiseerd in de farmacie o.a. voor Alcon (Novartis), GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, enz.

News from our partners
Séminaire - L'Égypte et la Belgique, des opportunités infinies de synergies commerciales - 13/03
La 8e édition du séminaire « l'Égypte et la Belgique, des opportunités infinies de synergies commerciales » aura lieu le 13 mars prochain à Hôtel Le Châtelain à Bruxelles.

La chambre du commerce Belgo Luxembourgeoise en collaboration avec l’ambassade d’Egypte à Bruxelles et le CBL-ACP (chambre du commerce belge, luxembourgeois, Afrique, caraïbes et le pacifique) recevra une délégation de l’ « Egyptian-Belgian Business Association ».

Cet événement sera suivi par un lunch et un événement de networking.

Lors de ce séminaire de nombreux intervenants sont attendus.

L’Egypte a des mégaprojets

L’Egypte a adopté récemment, en coopération avec des investisseurs et des partenaires internationaux, un ambitieux plan de relance économique englobant un certain nombre de mégaprojets nationaux tels que :

• un projet de réhabilitation des terres de 1,5 million d’hectares
• la construction de la nouvelle capitale administrative qui sera aussi large que Singapour
• une zone franche d’envergure mondiale
• un centre commercial le long du nouveau canal de Suez
• le plus grand site solaire en Afrique avec 16 nouvelles centrales solaires dans tout le pays.

Découvrez le programme complet ici

Cliquez ici pour vous inscrire
Jaarlijkse bijeenkomst Belgian Polymer Group: 28 en 29 mei in Blankenberge
Op 28 en 29 mei houdt de Belgian Polymer Group (BPG) haar jaarlijkse bijeenkomst in Blankenberge. De organisatie is dit jaar in handen van de Vrije Universiteit Brussel en Huntsman Polyurethanes. Op dit jaarlijks congres presenteren geselecteerde, jonge doctoraatsstudenten hun onderzoek, naast sprekers uit zowel de academische als industriële wereld, die op uitnodiging komen spreken over recente evoluties in onderzoek naar en toepassingen van polymeren, aangevuld met grote postersessies en een job fair.

BPG verenigt alle Belgische academische onderzoeksgroepen die actief zijn in polymeeronderzoek. Daarnaast zijn ook een aantal industriële groepen lid van BPG. De hoofdmissie van BPG is enerzijds het onderling in contact brengen van jonge Belgische onderzoekers over de verschillende universiteiten heen en anderzijds contacten te faciliteren tussen deze onderzoekers en de chemische industrie in België.

Meer info (annual meeting 2018)

2013 2014 2015 2016 2017 2018