essenscia weekly 215

08 | 02
Nieuws uit de Raad van Bestuur

Deze week mocht de Raad van Bestuur van essenscia Bernard Gilliot en Pieter Timmermans verwelkomen, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van het VBO. De sociale dialoog, het energiepact maar ook het productbeleid, in het bijzonder de REACH-wetgeving, waren onderwerp van discussie en specifieke vraagstellingen vanuit essenscia.

Ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de federatie in 2019, werd aan de raadsleden een eerste communicatieplan voorgesteld. De Raad van Bestuur steunt de voorgestelde initiatieven en formuleerde verscheidene constructieve opmerkingen.

De oprichting van essenscia PolyMatters, de nieuwe divisie binnen essenscia als opvolger van Federplast, is positief onthaald. Onder leiding van Saskia Walraedt biedt dit opportuniteiten om de vertegenwoordiging van de ganse kunststofsector verder te versterken, met aandacht voor zowel de kunststofproducenten als de kunststofverwerkers.

essenscia vlaanderen presenteerde een positieve evaluatie van het Structureel Overleg met de Vlaamse regering en heeft belangrijke stappen vooruit gezet in het ambitieuze project om een opleidingscentrum voor de biofarmaceutische industrie uit te bouwen. LAB, de associatie van de smeermiddelenindustrie, stelde een studie voor die de duurzaamheid en het innovatieve karakter van smeermiddelen onderstreept. Tot slot breidt het team van Bio.be uit. Sylvie Meekers vervoegt het departement in de functie van Life Sciences Advisor terwijl Frédéric Druck de strategische lijnen blijft uitzetten.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia
essenscial
Kaneka en Novartis genomineerd voor Foreign Investement of the Year Trophy
Twee van de vijf genomineerden voor de Foreign Investment of the Year Trophy 2018 van Flanders Investment & Trade (FIT) zijn sectorbedrijven uit de chemie en life sciences. Het gaat om het Japanse chemiebedrijf Kaneka en het Zwitserse farmabedrijf Novartis. Met de trofee, die op dinsdag 27 februari wordt uitgereikt door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, onderstreept de Vlaamse overheid het economische belang van buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen. Tijdens de prijsuitreiking worden ook de winnaars van de Lifetime Achievement Trophy en Newcomer of the Year Trophy bekendgemaakt.

Kaneka gaf vorig jaar het startschot voor een investering van 34 miljoen euro op zijn productiesite in Westerlo. Daarmee bouwt het Japanse chemiebedrijf tegen eind 2018 een derde productielijn voor gemodificeerde siliconenpolymeren. Dit maakt van de Westerlose fabriek Kaneka’s grootste productiesite voor MS-polymeren. Novartis investeerde sinds 2014 100 miljoen euro om zijn Alcon-site in Puurs om te vormen tot een biotechnologische hub. Het farmabedrijf bouwde er onder meer een nieuw analytisch laboratorium en een ultramoderne vullijn die enkele maanden geleden werden ingehuldigd.

Steun Kaneka en Novartis en stem op uw favoriet via www.foreigninvestmenttrophy.be.
essenscia zoekt een Advisor Circular Economy en een Advisor Plastics
essenscia is op zoek naar een Advisor Circular Economy met kennis van REACH en CLP, en een Advisor Plastics die affiniteit heeft met de kunststoffen- en bouwsector. Meer vacatures via onze jobsite.
Sustainable development
essenscia lanceert het essenscia CAN Circulair Aankopen Netwerk met eerste workshop op 13 maart

Welke toegevoegde waarde biedt circulair aankopen in de chemie en life sciences? Met het project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk), met de steun van Vlaanderen Circulair, wil essenscia sectorbedrijven sensibiliseren voor circulair aankopen en aanzetten tot het inbedden van de circulaire economie in het bedrijfsmanagement. Het project gaat op dinsdag 13 maart van start met een eerste workshop in Technopolis in Mechelen.

Vijf inspirerende presentaties – van Agfa Graphics, Janssen Pharmaceutica, Proviron, Solvakem en VIL – illustreren de maatschappelijke en economische meerwaarde van circulair aankopen of verkopen. De workshop wordt afgesloten met een attractieve infobeurs waar u bijkomende voorbeelden van circulair aankopen kunt ontdekken.

Programma en inschrijven

 

World Cancer Day: Belgische life sciences industrie vastberaden in strijd tegen kanker
Deze week was het internationale World Cancer Day. Belgische farma- en biotechbedrijven zijn koplopers in de strijd tegen kanker. Wist u bijvoorbeeld dat 1 op de 5 klinische testen voor kankerbehandelingen in Europa plaatsvind in België? In ons duurzaamheidsrapport zoomen we via videoreportages in op twee recente innovaties: argenx en AbbVie zetten lama’s in om kanker en zware auto-immuunziektes te bestrijden, terwijl IRE ELiT werkt aan revolutie in de nucleaire geneeskunde voor de diagnose en behandeling van prostaatkanker.

Lees meer in ons duurzaamheidsrapport
Youth & training
Adverteer uw vacatures met korting in Jobat-special ‘chemie & life sciences’
In samenwerking met essenscia publiceert Jobat Media op 14 april 2018 een special rond werken in de chemie en life sciences. Bedrijven die lid zijn van essenscia genieten van 10% korting op de advertentietarieven in Jobat bij De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en/of op Jobat.be.

Met dit exclusieve aanbod voert u een rekruteringscampagne op maat. Zo kan u kiezen voor een cross-mediale aanpak, een regionale focus of een volledig uitgewerkte ‘employer branding’ campagne in MARK Magazine of in Jobat. Een opname in de gerichte mailing ‘werken in chemie & life sciences’ naar meer dan 7.800 geselecteerde profielen is sowieso inbegrepen.

Interesse? Contacteer Annelies Gordts via Anneliese.Gordts@jobatmedia.be
Energy & Climate
Hervorming ETS: the proof of the pudding is in the eating
De hervorming van de Europese emissiehandel (ETS) voor de periode 2021-2030 komt op zijn einde. Het Europees Parlement heeft deze week het voorstel dat nu op tafel ligt goedgekeurd. essenscia verwelkomt en ondersteunt de inspanningen en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de industrie in Europa beschermd wordt tegen delokalisatie ten gevolge van een unilaterale kostenhandicap.

essenscia heeft er steeds voor gepleit om voldoende emissierechten ter beschikking te stellen aan de blootgestelde industrie. Hieraan werd deels tegemoetgekomen door een hoger aandeel emissierechten te voorzien voor deze bescherming, alsook door een betere afstemming van de bescherming op de reële economische activiteit. Dit is dan ook van cruciaal belang voor het behoud van het Europese investeringsklimaat.

Het blijft echter afwachten hoe de hervorming in de praktijk zal worden omgezet en of de beloofde bescherming ook op bedrijfsniveau zal worden waargemaakt. Zo moeten er nog concrete richtlijnen worden uitgewerkt die het uiteindelijke beschermingsniveau zullen bepalen. essenscia zal hierbij blijven pleiten voor een doeltreffende en pragmatische aanpak waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de economische realiteit.

essenscia merkt daarnaast op dat het systeem zoals momenteel voorgelegd een hybride model wordt tussen handelsmarkt en prijsregulering en vraagt zich af of dit ten koste zal gaan van een efficiënte bescherming van de industrie. Door verschillende ingrepen in de markt en de voorziene vernietigen van 2,5 miljard rechten wordt afgestapt van een systeem met een heldere doelstelling in uitstootreductie van broeikasgassen om over te gaan naar een systeem dat mikt op een prijssignaal dat men ongeacht de emissiereducties wil bereiken. Dit leidt tot vragen over de toekomst van het systeem gelet op de onduidelijkheid over de echte ambitie en de hieruit voortvloeiende onzekerheid voor de deelnemende sectoren.
Reach, CLP & Product policy
Séminaire base REACH - 8 mars 2018

essenscia wallonie organise le 8 mars 2018 dans le cadre de Walrip un séminaire « Les bases de REACH »

Le règlement REACH est complexe et impose des obligations à tous les acteurs qu’ils soient producteurs, importateurs ou utilisateurs des produits chimiques. Bien qu’entrée en vigueur depuis plusieurs années et maîtrisée par les intervenants concernés, REACH reste un monde à découvrir pour les nouveaux jouant un rôle dans son implémentation.

Au cours de cette demi-journée, nous rappellerons donc les bases de l’implémentation de REACH, que ce soit dans le cadre de l’échéance de mai 2018 (substances (sans risque particulier) fabriquées ou importées en quantités entre 1 et 100 t/an) ou dans l’approche des principaux challenges à venir après cette dernière échéance d’enregistrement. Autour d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos propres feed-back et challenges dans votre gestion quotidienne de « Reach ».

Informations pratiques :
Date: 08/03/2018
Horaire: 09h30-13h00 (accueil à partir de 09h00)
Lieu: Hôtel Best Western « Les 3 Clés » - Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire

International trade & business development
Are you interested in Customs, International Trade or Brexit ?

essenscia has created specific working groups related to Customs, International Trade and Brexit:

- Group 1 “Customs”: Union Customs Code, duty suspensions, preferential rules of origin, etc.
- Group 2 “International trade”: free trade agreements, investment screening, chemicals weapons convention, dual-use goods regulation, etc.
- Group 3 “Brexit”

If you wish to be informed on the last development regarding these topics or if you wish to join one of the specific groups dealing with these issues, we invite you to inform Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) by February 14th. If you want to add a colleague to one of these groups, please provide us his/ her e-mail address.

Topics (such as market access issues, trade defence instruments, etc.)  which are relevant for both, the customs and international trade mailing list, will be shared with both groups.

Health, Safety & Environment
Club Sécurité des Procédés: Sécurité des poudres - Mardi 27 février 2018
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du Club Sécurité des Procédés qui se tiendra le mardi 27 février à partir de 9h30 à Gembloux sur le thème « Stratégie d’acquisitions de données pour les poudres combustibles».

Cliquez ici pour vous inscrire

Le retour d’expérience industriel nous montre que, malheureusement, les phénomènes d’explosion de poussières, instabilité thermique et auto échauffement de poudres sont fréquemment à l’origine d’évènements graves ou catastrophiques.

L’analyse de ces accidents fait ressortir comme causes primaires principales une ignorance des risques liés à la manipulation de pulvérulents, mais aussi la non connaissance des propriétés de ces produits vis-à-vis des risques d’inflammation, explosion, etc.

Informations pratiques:
DATE: Mardi 27 février - 9.30 – 12.30
LIEU: Hôtel les 3 Clés, Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux L
UNCH
: 40 € - 12.30 – 13.30 (présence à confirmer)
PRIX: adhésion annuelle: Membres : gratuit - Non-membres : 50 €/an

Cliquez ici pour découvrir le programme complet et vous inscrire.
Product groups
Oprichting nieuwe divisie essenscia PolyMatters

Momenteel loopt de procedure voor de opheffing van de vzw Federplast, die een koepelstructuur was tussen essenscia en Agoria. De (ex)-Federplast leden die tot essenscia behoren, zullen vanaf maart ondergebracht worden in een nieuwe divisie binnen essenscia : essenscia PolyMatters. Essenscia PolyMatters zal de belangen behartigen van zowel de kunststofproducenten (voormalig onder gebracht onder essenscia Polymers) en de kunststofverwerkers (voormalige Federplastleden).

Specifieke topics gerelateerd aan de eindtoepassingen zullen blijven behandeld worden in specifieke commissies en werkgroepen. De samenwerking tussen kunststofproducenten en – verwerkers biedt voordelen voor transversale thema’s zoals circulaire economie, plastic strategy, REACH waar samenwerking in de waardeketen meer en meer cruciaal wordt. De integratie in de essenscia structuur garandeert bovendien een nauwe samenwerking met de essenscia experten. Waar relevant zal gestreefd worden naar een afstemming van standpunten met Agoria en er zal jaarlijks in samenwerking met Agoria een kunststofdag georganiseerd worden.

De essenscia PolyMatters divisie wordt geleid door Saskia Walraedt, die eerder binnen essenscia als experte productbeleid en adviseur duurzame ontwikkeling actief was. essenscia PolyMatters kan rekenen op 7 zetels in de Raad van Bestuur van essenscia.

essenscia vlaanderen
essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum, die zal plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018, om 9u30 (onthaal vanaf 9u) bij Janssen Pharmaceutica te Geel. Om praktische redenen vragen wij u wel om in te schrijven via onze website.   

Zie programma verder.

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum.  

Het programma van 21 februari ziet er als volgt uit  :

9h00 Onthaal
9h30 Welkomstwoord door gastheer
9h45 Succesvolle afronding Gestructureerd Overleg door Hugo Geerts (kabinet Schauvliege)
10h30 Koffiepauze
11h00 Overzicht van actuele "milieu"dossiers door Philippe Cornille en An Maes  (essenscia) - BBT Inkuiping - Watertopics (stavaza Omzetting BREF CWW in Vlarem III, Ecotoxiciteit van afvalwater,   discussie deeltromen) - Vlaremtrein: wijzigingen lucht - …

11h45 Optioneel: Site visit Janssen Pharmaceutica: bezoek waterzuiveringsinstallatie InOpSys Aansluitend wordt een broodjeslunch aangeboden.

Locatie : Janssen Pharmaceutica, Janssen Pharmameuticalaan 3, 2440 Geel Verplicht inschrijven via onze website vóór 14 februari 2018.  Indien u wenst deel te nemen aan de site visit gelieve dit in de kader “opmerking” te melden.

essenscia benefits
Select Project lanceert nieuwe business unit Industry
Na het uitbouwen van een Life Sciences business unit en een aparte HR-business unit, is er bij Select Projects sinds vandaag ook een business unit Industry. Geen schip zonder kapitein en dus zal Peter Goyvaerts het roer nemen.

Meer info
News from our companies
UCB launches Syndesi Therapeutics to develop novel therapeutics for cognitive disorders
The creation of Syndesi Therapeutics was announced last week as the result of a partnership between UCB and a syndicate of Belgian and international investors. The investor syndicate is led by Novo Seeds and Fountain Healthcare together with Johnson & Johnson Innovation, V-BIO Ventures, the Walloon Investment Fund (SRIW) and VIVES Louvain Technology Fund. Syndesi Therapeutics has exclusively licensed a first-in-class small molecule program from UCB and the series A investment totalling €17M will fund the clinical development of the lead compound up to early proof-of-concept in humans. Syndesi Therapeutics is based in Belgium and will leverage UCB’s neurology expertise. 

Press release
Kaneka Belgium behaalt “Lean & Green” certificaat voor duurzame logistiek
Het Japanse chemiebedrijf Kaneka uit Westerlo-Oevel, producent van specialty chemicals, mocht deze week het “Lean & Green” certificaat in ontvangst nemen voor haar plan van aanpak om de CO2-uitstoot en het energiegebruik in haar transport- en logistieke activiteiten met minstens 20% te verminderen binnen een periode van vijf jaar. Zo zal het bedrijf het wegtransport naar de haven(s) aanzienlijk reduceren door een maximale inzet van binnenscheepvaart en treinverkeer. Trouw aan haar ‘groene aankoop’ strategie zal Kaneka Belgium in de toekomst ook trachten om bedrijfsoverstijgende samenwerkingen aan te gaan wat betreft multimodaal goederenvervoer.

Lees meer
UCB in top 10 most sustainable large corporations
The Global 100 list of the world’s most sustainable large corporations has been published. UCB has soared to number 4 - up more than 60 places from last year. The list, published by Corporate Knights, is released annually on the sidelines of the World Economic Forum in Davos. This is the 14th year in which the top 100 is selected based on a set of up to 17 environmental, social and governance indicators. Almost 6,000 publicly listed companies from 22 countries, and across all sectors of the economy, are assessed as part of a rigorous process.

Read more
JLINX incubator of Janssen Pharmaceutica becomes first Johnson & Johnson Innovation JLABS in Europe
The Belgium-based JLINX incubator - a collaboration launched in March 2016 between Janssen Pharmaceutica NV and Bioqube Ventures - will become part of the global Johnson & Johnson Innovation network, transitioning into a JLABS, making this the first JLABS in Europe and the 10th JLABS in the world. Called JLABS@BE, the site will accommodate up to 30 life science startups focused on innovations across the entire healthcare spectrum, including biotech, pharmaceuticals, medical devices, consumer and healthtech sectors.

Press release
Mithra announces very promising hemostasis results for Estelle®
Mithra, a company specialized in Women’s Health, has announced that the company obtained promising results for its Phase II hemostasis study of Estelle®, Mithra’s combined oral contraceptive (COC) candidate. The Phase II study, which is a substudy running in parallel with the ongoing pivotal Phase III studies for Estelle®, analyzes an extensive series of hemostatic, endocrine function and metabolic control parameters, in compliance with regulatory guidelines. The results are very important to further define the unique safety potential of Estelle® and in particular its biological impact on hemostasis.

Press release
News from our partners
The LP2019 Symposium is a three-yearly event and represents the most well-known and most important conference worldwide regarding loss prevention in the process industries.

Read more

The LP2019 Symposium is a three-yearly event and represents the most well-known and most important conference worldwide regarding loss prevention in the process industries. The next edition of the conference which will be organized at the TU Delft in the Netherlands on 16-19 June 2019.  It is a must-be-present for everyone who is interested in safety and security in the chemical and process industry (process safety as well as occupational safety).  You are evidently very much invited to attend this conference.  

Date : 16-19th June 2019

Location : TU Delft, NL

For more information or subscription : www.lp2019.org.

Deze voordracht geeft een blik achter de schermen van het industriële productieproces van industriële gassen. Daarnaast staan nieuwe trends en ontwikkelingen uit dit specifieke domein in de focus. Deze voordracht wordt georganiseerd door de ie-net expertgroep Chemische en Biochemische Techniek.

Lees meer

Deze voordracht geeft een blik achter de schermen van het industriële productieproces van vloeibare en gasvormige stikstof, zuurstof en argon met hoge zuiverheid. Speciale aandacht wordt gegeven aan het technische hart van de installatie: de cryogene destillatie. Niet alleen het technologische aspect komt aan bod, maar ook aspecten zoals beschikbaarheid en veiligheid (bv. explosie gevaar) worden belicht. Tot slot wordt er gefocust op nieuwe trends en ontwikkelingen. Industriële gassen kunnen meer doen dan gewoon een proces laten draaien. Door moderne technologieën slim te gebruiken, kunnen de operationele flexibiliteit en productiviteit verhoogd worden, de kosten verminderd en de gebruiksduur van een installatie verlengd worden. Dit wordt geïllustreerd met enkele concrete toepassingen.

Deze voordracht gaat door op donderdag 22 februari 2018 van 19u00 tot 21u30.

Programma:

19u00: Ontvangst met een broodje
19u30: Start presentatie
20u30: Gelegenheid tot vragen stellen
20u45: Netwerkmoment
21u30: Einde activiteit

Locatie : Het Ingenieurshuis - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen

Meer informatie over de kostprijs en inschrijvingen vindt u op de website van ie-net.  

U kan ook terecht bij : Katrien Godrie – Projectcoördinator, ie-net ingenieursvereninging vzw, Ingenieurshuis - Desguinlei 214 - B-2018 Antwerpen 1 Tel: 03 260 08 62 - Gsm: 0489 55 55 61 - Email: katrien.godrie@ie-net.be

VIB bouwt Bio-Incubator en hoofdkantoor op Tech Lane Ghent Science Park
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) heeft beslist om zijn hoofdkantoor te vestigen op Tech Lane Ghent Science Park op de campus van Eiland Zwijnaarde. Het hoofdkantoor zal zich bevinden in een nieuwe Bio-Incubator, die ook door VIB gebouwd wordt. Deze beslissing zorgt voor de verdere verankering van de life sciences cluster in Gent. De overeenkomsten hieromtrent worden in de komende maanden gefinaliseerd. De bouwwerken zullen starten in 2019 om opgeleverd te worden in 2021.

Lees meer
Kekulé-cyclus: Transitie naar hernieuwbare grondstoffen

Suiker, sprokkelhout, algen, CO2. Welke mogelijkheden bieden deze materialen voor de transitie naar hernieuwbare grondstoffen en een duurzame chemie? Dat is het thema van de vierde lezingenavond uit de Kekulécyclus van dit seizoen met sprekers van onder andere Synvina, Catalisti, KULeuven en HeidelbergCement. Sessievoorzitter is Luc Delagaye, voorzitter van essenscia vlaanderen. Slotwoord en receptie worden aangeboden door BASF Antwerpen. Afspraak op dinsdag 20 februari vanaf 19u00 in de Aula Fernand Nédée, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken gebouw Q, Universiteitsbaan, Antwerpen (Wilrijk). 

Meer info

Enquête van Trendhuis over duurzaam ondernemen
Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid? Staat maatschappelijk verantwoord ondernemen in uw bedrijf hoog op de agenda? Of vindt u dat duurzaamheid wat wordt overroepen? Trendhuis heeft momenteel een bevraging lopen rond duurzaam ondernemen. Het doel van deze enquête is om de visie, verwachtingen en toekomstplannen van de meest diverse organisaties en ondernemingen in België in kaart te brengen rond het thema duurzaam ondernemen. essenscia hecht veel belang aan dit thema en ondersteunt daarom mee deze bevraging. Uw hulp hierbij is dan ook cruciaal. Daarom vragen we aan u even tijd te maken om deze enquête in te vullen.
Op 28 en 29 mei houdt de Belgian Polymer Group (BPG) haar jaarlijkse bijeenkomst in Blankenberge. De organisatie is dit jaar in handen van de Vrije Universiteit Brussel en Huntsman Polyurethanes. Op dit jaarlijks congres presenteren geselecteerde, jonge doctoraatsstudenten hun onderzoek, naast sprekers uit zowel de academische als industriële wereld, die op uitnodiging komen spreken over recente evoluties in onderzoek naar en toepassingen van polymeren, aangevuld met grote postersessies en een job fair.
BPG verenigt alle Belgische academische onderzoeksgroepen die actief zijn in polymeeronderzoek. Daarnaast zijn ook een aantal industriële groepen lid van BPG. De hoofdmissie van BPG is enerzijds het onderling in contact brengen van jonge Belgische onderzoekers over de verschillende universiteiten heen en anderzijds contacten te faciliteren tussen deze onderzoekers en de chemische industrie in België.

Meer info (annual meeting 2018)
Jong-KVCV, de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, organiseert van 21 tot 23 februari 2018 te Blankenberge de 14th Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS). Hiervoor kan het onder meer rekenen op de steun van de Vlaamse overheid, de Vlaamse kennisinstellingen en verschillende bedrijven uit de chemie en life sciences sector.

Wij hopen dat zoveel mogelijk bedrijven uit de sector deelnemen aan het congres en mee komen opvolgen wat voor maatschappelijk relevant wetenschappelijke onderzoek in diverse onderzoeksdomeinen leeft. Dit is tevens een unieke kans om kennis te maken met nieuw potentieel talent, jullie toekomstige werknemers. Bovendien biedt het de mogelijkheid om als (potentiële nieuwe) partner de congreswerking in al haar facetten in actie te zien.
Volgende onderwerpen zullen tijdens het congres aan bod komen:

• Analytische en Milieuchemie
• Anorganische Chemie
• Life Sciences
• Macromoleculaire- en Materiaalchemie
• Organische en Organometaalchemie
• Fysische en Theoretische Chemie

Drie toonaangevende wetenschappers, Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ben Feringa (University of Groningen), Prof. Dr Sir Martyn Poliakoff (University of Nottingham) en Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ada Yonath (Weizmann Institute of Science) verzorgen elk een keynote lezing.
U kan deelnemen aan het hele congres (volwaardige passieve registratie voor 1 februari) via volgende link of middels een dagticket (50 euro per dag, registratie voor 12 februari) via volgende link.

Bijkomende informatie alsook het volledige programma kan u vinden op www.chemcys.be.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019