essenscia weekly 214

01 | 02

Infosessies Octrooicel: gratis expertise voor de bescherming van uw innovatie

Ook dit jaar organiseert de Octrooicel van essenscia drie gratis infosessies om ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, te helpen hun innovaties maximaal te beschermen en te valoriseren. De Octrooicel, opgericht met de steun van de FOD Economie, is een permanent contactpunt waar bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences terecht kunnen met al hun vragen in verband met intellectuele eigendom.

De sessies in Vlaanderen vinden plaats op 27 maart, 17 mei en 16 oktober, telkens in het Van der Vlak Hotel in Nazareth. Daarbij wordt elke keer een bepaald aspect van intellectuele eigendom uitvoerig besproken en toegelicht door experten in hun vakgebied. Zo zoomt de eerste infosessie dieper in op de diverse mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting bij IP-conflicten om dure en tijdrovende juridische processen te vermijden.

De andere thema’s die dit jaar aan bod komen zijn ‘IP management at early stages’ – over de mogelijke strategieën om ideeën al in de beginfase van het innovatieproces te beschermen – en ‘Valuing your company know-how’, over manieren om de waarde van het intellectueel kapitaal van een onderneming correct in te schatten. Elke sessie wordt bovendien afgesloten met de voorstelling van een Technologiewacht over de nieuwste trends en wetenschappelijke ontwikkelingen die een meerwaarde kunnen bieden voor de chemie en life sciences.

U vindt het gedetailleerde programma via onze website, waar u zich ook kunt inschrijven. Deze infosessies zijn gratis.

Tine Schaerlaekens
Sr. Advisor Innovation Policy
essenscia

essenscial
A la recherche d’une activité ludique? Participez aux ateliers et jeux concours sur le stand « RTL près de chez vous » dédié à la Chimie et aux sciences de la vie au centre commercial des Grands Prés à Mons

Du 5 au 10 février, une exposition dédiée à la chimie et aux sciences de la vie, organisée par essenscia en partenariat avec RTL-TVI avec le soutien des Fonds de formation Co-Valent, aura lieu aux Grands Prés à Mons. Au programme : expériences ludiques, expo et infos sur les métiers, dédicaces de Thomas Van Hamme et des cadeaux à gagner !

Lire la suite

Tout au long de cette semaine, différentes activités seront proposées sur l’espace d’exposition « RTL-TVI près de chez vous ». Vous pourrez venir faire du dentifrice à vos enfants guidé par un animateur du PASS ou de Sciences Adventure ou encore découvrir comment on recycle du plastique avec Bruno Philippe et sa plastimobile. Nos experts pourront également répondre à vos questions sur les possiblités de carrière dans le secteur. De plus, des jeux concours permettront de remporter des cadeaux etThomas Van Hamme viendra effectuer une séance de dédicaces le mercredi entre 15 et 17h.

Une activité à ne pas manquer !

Retrouvez l’adresse des Grands Prés sur ce lien  

Sustainable development
Op naar een circulaire economie
Het voorbije decennium is de productie-index in de chemie en life sciences met 45% gestegen, terwijl het gebruik van energiedragers als grondstof, zoals aardolie, aardgas of biomassa, slechts met 3% is toegenomen. Om deze grondstoffen-efficiëntie verder te verbeteren en het gebruik van primaire grondstoffen terug te dringen neemt de sector heel wat iniatieven, zoals de recyclage van grondstoffen, solventen en productieafval, de inzet van gerecycleerd plastic in de kunststofverwerking of de omschakeling naar een meer bio-gebaseerde productie en het gebruik van CO2 als grondstof.

Lees meer in ons duurzaamheidsrapport
Solvay & Ellen MacArthur Foundation gaan partnerschap aan over circulaire economie
Solvay en de Ellen MacArthur Foundation hebben een Mondiale Partner-overeenkomst voor drie jaar ondertekend, die de Groep in de gelegenheid stelt om binnen de chemiesector een belangrijke bijdrage te leveren aan het versnellen van de overgang naar een kringloopeconomie.

Solvay sluit zich aan bij de andere Mondiale Partners van de Foundation, namelijk Danone, Google, H&M, Intesa Sanpaolo, NIKE, Inc, Philips, Renault en Unilever, en is voorlopig de enige vertegenwoordiger uit de chemiesector.

Persbericht
Innovation & patents
How to protect your intellectual property in China?Attend the Seminar Brussels Invest & Export 07/02
Join the seminar organised in Brussels on Februari 7 by the trade commissioner in Shanghai and the trade commissioner to the European Union, in collaboration with the China IPR SME Helpdesk on the intellectual property in China.

Discover the programme and register here
Uw innovatief idee is goud waard!
Aan het broeden op een vernieuwend project? Samen met één of meerdere andere bedrijven? En op zoek naar bijkomende financiële steun? Dan zijn de 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' iets voor u! Met het oog op innovatie, stimuleert de POM West-Vlaanderen via de Fabrieken voor de Toekomst samenwerking tussen bedrijven. Met deze ‘Quick Wins’-oproep steunt de POM kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten.

Er is 135.000 euro beschikbaar om 8 pilootprojecten te realiseren in de sectoren Nieuwe Materialen, Voeding, Blue Energy en Machinebouw. Het project dient haalbaar te zijn op korte termijn en moet worden uitgevoerd door minium twee onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 KMO en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is. Er geldt een maximaal steunbedrag van 50%. Steunaanvragen dienen te worden ingediend tegen uiterlijk 21 februari 2018.

Meer info 
Reach, CLP & Product policy
The Antwerp University organises a workshop on microplastics on the 21st of February. This workshop is part of the EPHEMARE-project that focusses on ecotoxicological effects of microplastics in marine ecosystems.

Read more

Aim of the workshop is - To highlight current research findings within the  context of the existing and emerging EU regulatory, policy and legal landscape. - To identify future research questions considering policy, legal, regulatory and industry needs. - To work together on effective and implementable solutions that can address adverse impacts of microplastics on marine life and reduce potential risk to human health.

 REGISTER ONLINE

More info on the project here.

Basisvorming Productbeleid - Februari/maart 2017

Steeds wijzigende wetgeving, nieuwe werknemers,… tonen de nood aan voor een aantal kwaliteitsvolle basisopleidingen over de verplichtingen die bij het op de markt brengen van chemische producten horen.

De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, de opmaak van het veiligheidsinformatieblad en transportwetgeving.

Begin 2017 wordt opnieuw een basisvorming productbeleidaangeboden. Dit programma omvat vier modules.

Schrijf u hier in

Social policy
Indexcijfer der consumptieprijzen
Het indexcijfer der consumptieprijzen van januari 2018 bedraagt 106,06 punten tegenover 105,75 punten in december 2017, zijnde een stijging met 0,31 punt. De globale inflatie in januari 2018 tegenover januari 2017 bedraagt 1,71%. De gezondheidsindex van januari 2018 bedraagt 106,37 punten tegenover 106,15 punten in december 2017, zijnde een stijging met 0,22 punt.

Informatie :
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in januari 2018 103,93 punten.

essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet.

Lees verder
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in januari 2018 103,93 punten.

De officiële indexcijfers van de volgende maand zullen op 27 februari 2018 beschikbaar zijn, vanaf 14 uur, op het antwoordapparaat van de FOD Economie (nummer 02 277 56 40) of op www.mineco.fgov.be.

Ter herinnering, daar de spilindex van de sector scheikunde (102,23) overschreden werd door het afgevlakte indexcijfer van februari 2017, werden de bezoldigingen van de arbeiders en bedienden van de chemische industrie vanaf 1 maart 2017 met 2% verhoogd.

De volgende spilindexen van de chemische industrie basis 2013=100 zijn: 104,27, 106,36 en 108,49. De spilindexcijfers zijn dezelfde voor de arbeiders en voor de bedienden.

Het competentiecentrum Economisch beleid van essenscia heeft een mathematisch model uitgewerkt ivm de evolutie van de index. essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet (http://extranet.essenscia.be,  issues: Social Policy – Social News / Social Database – Index and Salaries).

Informatie:
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
Health, Safety & Environment
De Vlaamse Regering keurde op 26/01 de wijziging titel III van het VLAREM principieel goed. Door de wijziging worden de BBT-conclusies van de BREF voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector toegevoegd aan titel III van het VLAREM.

Lees meer
Er werd rekening gehouden met onze vraag om deze BREF-conclusies in te voeren zonder goldplating.

De teksten kan u hier raadplegen.

Meer info: An Maes – amaes@essenscia.be
Product groups
BATO, de Belgische Associatie van Tankopslagbedrijven heeft een nieuwe voorzitter. Pascal De Maeijer van ITC Rubis neemt de fakkel over van Martine Teeuwens.

Lees meer
Pascal De Maeijer, CEO van ITC Rubis, is reeds 10 jaar actief binnen de tankopslag. Voorheen deed hij ervaring op binnen de petroleum- en chemie-sector. Hij neemt de fakkel over van Martine Teeuwens van Noord Natie, die jarenlang het gezicht van BATO was en tevens de inkanteling van BATO binnen essenscia realiseerde.

De tankopslagsector kent de laatste jaren een sterke groei. De omzet en tewerkstelling verdubbelde in  de afgelopen 10 jaar en momenteel vertegenwoordigt BATO een opslagcapaciteit van 9,5 miljoen m³. Met de geplande investeringen van verschillende tankopslagbedrijven, zal kortelings de kaap van 10 miljoen kubieke meter bereikt worden.

Met de sterke chemie-cluster in Antwerpen, verbaast het niet dat opslag van chemische stoffen de core-busines is van de Antwerpse en Gentse tankopslagbedrijven. Ook opslag van petroleumproducten blijft een belangrijke activiteit.

Meer info over BATO: An Maes – amaes@essenscia.be
essenscia vlaanderen
Process safety is a specific discipline within the organization of a company. The level and quality of process safety management determines the success of the organization. Delta Process Academy aims, with this 4-day Specialized Course on Process Safety in Unit Operations, to provide professionals with a process safety course offering the essentials and pointing out the pitfalls of process safety engineering.

Read more

Process Safety Engineering plays an important part during the lifecycle of a process plant. Not only are important preventive and mitigating measures defined during the project phase, also during operations changes are introduced; near misses and incidents will occur. This all requires a fundamental knowledge of process safety concepts.

Lectures :
MSc. Norbert Baron, Process Safety Consultant, former ExxonMobil
MSc. Geert Boogaerts, Senior Advisor Process Safety, essenscia
MSc. Nico Hertoghe, Core Safety Engineering, ExxonMobil
PhD, MSc. Denis Mignon, Polymers Process Specialist Total, Visiting Professor UCL
MSc. Geert Vercruysse, Process Safety expert BASF, Visiting Professor KU Leuven     and Ghent University

Attendees :

Professional engineers with industry experience for whom understanding and applying process safety thinking is an integral part of their jobs and who would benefit from an engineering view on process safety for deepening the expertise in their roles and for their career development (e.g. operations, engineering, maintenance, inspection, safety professionals…).

Location : Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven Registration
fee : 2000€ (incl.syllabus, certificate & lunch)

Discover the complete programme & subscription on our website

For additional information please contact Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be) or Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum, die zal plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018, om 9u30 (onthaal vanaf 9u) bij Janssen Pharmaceutica te Geel. Om praktische redenen vragen wij u wel om in te schrijven via onze website.   

Zie programma verder.

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum.  

Het programma van 21 februari ziet er als volgt uit  :

9h00 Onthaal
9h30 Welkomstwoord door gastheer
9h45 Succesvolle afronding Gestructureerd Overleg door Hugo Geerts (kabinet Schauvliege)
10h30 Koffiepauze
11h00 Overzicht van actuele "milieu"dossiers door Philippe Cornille en An Maes  (essenscia) - BBT Inkuiping - Watertopics (stavaza Omzetting BREF CWW in Vlarem III, Ecotoxiciteit van afvalwater,   discussie deeltromen) - Vlaremtrein: wijzigingen lucht - …

11h45 Optioneel: Site visit Janssen Pharmaceutica: bezoek waterzuiveringsinstallatie InOpSys Aansluitend wordt een broodjeslunch aangeboden.

Locatie : Janssen Pharmaceutica, Janssen Pharmameuticalaan 3, 2440 Geel Verplicht inschrijven via onze website vóór 14 februari 2018.  Indien u wenst deel te nemen aan de site visit gelieve dit in de kader “opmerking” te melden.

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart te Gent.  Een belangrijk been van procesveiligheid is risicoanalyse, in de procesindustrie is de HAZOP methodologie goed ingeburgerd.  We focussen op enkele belangrijke aspecten.  De workshop wordt afgesloten met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven. 

Lees verder

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart.   De belangrijke wisselwerking tussen de essentiële elementen van het veiligheidsbeheerssysteem en een HAZOP studie worden toelicht. Vervolgens wordt het proces (voorbereiding – uitvoering en implementatie) geschetst en kritisch toegelicht. De kwaliteit van de risicoanalyse bepaalt in grote mate de kwaliteit van de risicobeheersing.

Aansluitend belichten we de toepassing binnen batchprocessen alsook het proces van de risicobeoordeling. We sluiten af met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven.

PROGRAMMA :

08.00 uur Ontvangst en koffie
08.30 uur Verwelkoming: Prof. Joris Thybaut, Catalytic Reaction Engineering Laboratory for  Chemical Technology  (LCT), UGENT
Opening: Geert Boogaerts, Senior advisor Process Safety – essenscia                     Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema.
08.40 uur Presentatie:  Olivier Dewaele - Eastman  – Invloed van het volledige proces van HAZOP op de kwaliteit en efficiëntie.
09.20 uur Presentatie: Joris De Keyser - Omnichem – Aanpak binnen de multipurpose batch industrie: afstemmen van proces en installatie.
10.00 uur Koffie
10.30 uur Presentatie: Chantal Marlé - Vinçotte – De brug tussen HAZOP en LOPA.  11.00 uur Presentatie: Luc Wouters – Nero Engineering  – Ervaring bij verschillende bedrijven.
11.30 uur Workshop & Plenaire Closing
12.30 uur Lunch

PRIJS : gratis voor de leden van Delta Process Academy.
INSCHRIJVING : Inschrijven is verplicht en mogelijk via onze website.

essenscia wallonie
Du sang neuf dans le Conseil d’Administration de BioWin
Du sang neuf dans le Conseil d’Administration de BioWinDepuis le 19 janvier, la Présidence du Conseil d’Administrationh du Pôle de compétitivité BioWin est assurée par Philippe Denoël, en charge de la R&D externe chez GSK Vaccins.

Sept nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil de BioWin, pour une plus grande complémentarité et une belle dynamique au profit des membres et du développement du pôle et de son écosystème.

Le secteur des sciences de la vie est un des secteurs les plus compétitifs et prometteurs de la région Wallonne. La stratégie future du Pôle visera à renforcer l’ancrage régional de ses membres tout en favorisant leur rayonnement international et en stimulant la collaboration de nos meilleurs chercheurs dans des projets d’excellence scientifique.

Pour en savoir plus sur le sujet, lisez le communiqué de presse complet
essenscia brussel/bruxelles
Naar aanleiding van de Bridge oproep rond Groene Chemie organiseert Innoviris op 27 februari 2018 om 16u een kick-off evenement. Deze oproep focust op O&O-projecten met een valorisatievermogen in het BHG op middellange termijn.

Lees meer

Wil je de materialencyclus in een bepaalde sector beter valoriseren, maar weet je niet hoe? Heb je een idee om het chemisch gevaar te verminderen in de sector waarin je actief bent? Of heb je een idee om een werkproces te optimaliseren?

Schrijf je in voor het Bridge kick-off evenement op 27 februari 2018 om 16.00u!

Op 1 februari 2018 heeft Innoviris de Bridge-projectoproep van 2018 met als thema ‘Groene Chemie’ opengesteld.

Het doel van deze oproep? Onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten financieren die uitgebouwd worden door meerdere projectpartners en die gericht zijn op innovatieve chemische producten of processen volgens de principes van groene chemie. De projecten moeten een valorisatievermogen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien op middellange termijn.

Om in aanmerking te komen voor de financiële steun via Bridge, moeten onderzoekers een consortium samenstellen met onderzoeksgroepen afkomstig van minstens twee verschillende universiteiten, ondersteund door minstens één persoon uit de Brusselse privé-, verenigings-of institutionele sector.   Om deze projectoproep voor te stellen, organiseert Innoviris op 27 februari een kick-off evenement om geïnteresseerden uit de academische, institutionele, non-profit en privésector samen te brengen. Heb je expertise in groene chemie of ben je op zoek naar innovatieve oplossingen in dit domein? Dan ben je van harte welkom!

Tijdens dit evenement ontvang je niet alleen praktische informatie over de Bridge-projectoproep, maar krijg je ook de kans om inspiratie op te doen of je expertise te delen en mogelijke projectpartners te ontmoeten.

Meer informatie

News from our companies
Sanofi neemt Belgisch biofarmaceutisch bedrijf Ablynx over

Sanofi en Ablynx, een biofarmaceutisch bedrijf actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, hebben een definitieve overeenkomst gesloten waarbij Sanofi een openbaar overnamebod zal uitbrengen op alle uitstaande aandelen van Ablynx, tegen een prijs van €45, hetgeen een totale eigen vermogenswaarde van ongeveer €3,9 miljard vertegenwoordigt. De transactie werd unaniem goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van Sanofi als van Ablynx.

Nanobodies zijn een vernieuwende klasse van gepatenteerde biologische geneesmiddelen van de volgende generatie. Ablynx is toonaangevend in de Nanobody-technologie en ondersteunt een brede O&O-pijplijn van meer dan 45 eigen en in partnership aangehouden kandidaten voor een brede waaier aan therapeutische behandelingen zoals hematologie, ontstekingen, immuno-oncologie en aandoeningen aan de luchtwegen. Acht Nanobodies zijn in een klinische fase getreden. Sanofi streeft ernaar de ontwikkeling te versnellen en het commerciële potentieel van de lopende en opkomende programma’s van Ablynx te maximaliseren.

Persbericht

News from our partners
Neem deel aan ChemCYS 2018 en verrijk uw kennis van het actuele chemie en life sciences onderzoek! Van 21 tot 23 februari presenteren meer dan 300 jonge onderzoekers uit meer dan 30 verschillende landen hun onderzoeksresultaten in Blankenberge. Onder meer Nobelprijswinnaars Ben Feringa en Ada Yonath geven een keynote lezing. De 14de Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS) is een organisatie van Jong-KVCV, de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, met steun van de Vlaamse overheid en verscheidene kennisinstellingen en sectorbedrijven.

Lees meer
Jong-KVCV, de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, organiseert van 21 tot 23 februari 2018 te Blankenberge de 14th Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS). Hiervoor kan het onder meer rekenen op de steun van de Vlaamse overheid, de Vlaamse kennisinstellingen en verschillende bedrijven uit de chemie en life sciences sector.

Wij hopen dat zoveel mogelijk bedrijven uit de sector deelnemen aan het congres en mee komen opvolgen wat voor maatschappelijk relevant wetenschappelijke onderzoek in diverse onderzoeksdomeinen leeft. Dit is tevens een unieke kans om kennis te maken met nieuw potentieel talent, jullie toekomstige werknemers. Bovendien biedt het de mogelijkheid om als (potentiële nieuwe) partner de congreswerking in al haar facetten in actie te zien.

Volgende onderwerpen zullen tijdens het congres aan bod komen:

• Analytische en Milieuchemie
• Anorganische Chemie
• Life Sciences
• Macromoleculaire- en Materiaalchemie
• Organische en Organometaalchemie
• Fysische en Theoretische Chemie

Drie toonaangevende wetenschappers, Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ben Feringa (University of Groningen), Prof. Dr Sir Martyn Poliakoff (University of Nottingham) en Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ada Yonath (Weizmann Institute of Science) verzorgen elk een keynote lezing.

U kan deelnemen aan het hele congres (volwaardige passieve registratie voor 1 februari) via volgende link of middels een dagticket (50 euro per dag, registratie voor 12 februari) via volgende link.

Bijkomende informatie alsook het volledige programma kan u vinden op www.chemcys.be.
9 March 2018: exeptional Strategy Execution session by Global & essenscia in Brussels

After the great succes of last year's session, Global is organising in partnership with essenscia, a new exceptional "Strategy Execution" one day session on the 9th of March 2018 in the Brussels Pullman with James Henderson, Professor of Strategic Management at IMD Lausanne, a world authority on strategy implementation.

How do you mobilise your management? How do you get them to champion the organisations strategy. What if your vision is not embraced by all your managers? How do you handle fear for change?  The human factor is often underestimated let alone overlooked in strategy execution. A strategy will only be successful if management full-hearted endorse it. James Henderson has a very human and down to earth approach how to successfully implement your strategy.

Please note that the number of participants is limited and only accessible to CEOs and senior executives. It will be the last time that Prof. Henderson will come to Brussels.

More information

Kekulé-cyclus: Transitie naar hernieuwbare grondstoffen

Suiker, sprokkelhout, algen, CO2. Welke mogelijkheden bieden deze materialen voor de transitie naar hernieuwbare grondstoffen en een duurzame chemie? Dat is het thema van de vierde lezingenavond uit de Kekulécyclus van dit seizoen met sprekers van onder andere Synvina, Catalisti, KULeuven en HeidelbergCement. Sessievoorzitter is Luc Delagaye, voorzitter van essenscia vlaanderen. Slotwoord en receptie worden aangeboden door BASF Antwerpen. Afspraak op dinsdag 20 februari vanaf 19u00 in de Aula Fernand Nédée, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken gebouw Q, Universiteitsbaan, Antwerpen (Wilrijk). 

Meer info

Neem deel aan ChemCYS 2018 en verrijk uw kennis van het actuele chemie en life sciences onderzoek! Van 21 tot 23 februari presenteren meer dan 300 jonge onderzoekers uit meer dan 30 verschillende landen hun onderzoeksresultaten in Blankenberge. Onder meer Nobelprijswinnaars Ben Feringa en Ada Yonath geven een keynote lezing. De 14de Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS) is een organisatie van Jong-KVCV, de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, met steun van de Vlaamse overheid en verscheidene kennisinstellingen en sectorbedrijven.

Lees meer
Jong-KVCV, de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging, organiseert van 21 tot 23 februari 2018 te Blankenberge de 14th Chemistry Conference for Young Scientists (ChemCYS). Hiervoor kan het onder meer rekenen op de steun van de Vlaamse overheid, de Vlaamse kennisinstellingen en verschillende bedrijven uit de chemie en life sciences sector.

Wij hopen dat zoveel mogelijk bedrijven uit de sector deelnemen aan het congres en mee komen opvolgen wat voor maatschappelijk relevant wetenschappelijke onderzoek in diverse onderzoeksdomeinen leeft. Dit is tevens een unieke kans om kennis te maken met nieuw potentieel talent, jullie toekomstige werknemers. Bovendien biedt het de mogelijkheid om als (potentiële nieuwe) partner de congreswerking in al haar facetten in actie te zien.

Volgende onderwerpen zullen tijdens het congres aan bod komen:

• Analytische en Milieuchemie
• Anorganische Chemie
• Life Sciences
• Macromoleculaire- en Materiaalchemie
• Organische en Organometaalchemie
• Fysische en Theoretische Chemie

Drie toonaangevende wetenschappers, Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ben Feringa (University of Groningen), Prof. Dr Sir Martyn Poliakoff (University of Nottingham) en Nobelprijswinnaar Prof. Dr Ada Yonath (Weizmann Institute of Science) verzorgen elk een keynote lezing.

U kan deelnemen aan het hele congres (volwaardige passieve registratie voor 1 februari) via volgende link of middels een dagticket (50 euro per dag, registratie voor 12 februari) via volgende link.

Bijkomende informatie alsook het volledige programma kan u vinden op www.chemcys.be.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019