essenscia weekly 213

25 | 01
Lastenverlaging voor bachelors in R&D: een positief signaal

Op de allerlaatste werkdag van 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad goed nieuws: de lastenverlaging voor onderzoekers in R&D wordt uitgebreid naar medewerkers met een bachelor-diploma techniek en wetenschap. Deze lastenverlaging bedraagt 40% vanaf 2018 om te stijgen naar 80% vanaf 2020.

De federale regering geeft daarmee een mooi antwoord op een zeer concrete vraag vanuit onze sector. R&D-activiteiten zitten immers in het DNA van vele bedrijven binnen chemie, kunststoffen en life sciences. Met 4 miljard euro investeringen in onderzoek en ontwikkeling is de sector de onbetwiste koploper op dit vlak. Met niet minder dan 10.000 medewerkers die actief zijn in R&D-gerelateerde activiteiten stelt de sector een kwart  van alle onderzoekers in de Belgische privésector te werk.

Naast de bestaande lastenverlaging voor masters wordt met deze uitbreiding naar bachelors nog meer de link gelegd tussen enerzijds onderzoek en ontwikkeling en anderzijds de vertaling ervan naar de praktijk en dus naar de productie. Het strategisch belang van onderzoekscentra in ons land kan trouwens niet onderschat worden en heeft een impact op de ganse tewerkstelling.

Deze regeringsmaatregel is met andere woorden een positief signaal voor de toekomst.
Indien u vragen heeft over de toepassing van deze nieuwe maatregel voor uw bedrijf, aarzel dan niet het team Sociale Zaken van essenscia te contacteren.

Koen Laenens
Secretaris-generaal en Directeur Sociale Zaken
essenscia
Sustainable development
Energie-efficiëntie zit in het DNA van de chemie en life sciences

Verbeterde prestaties op vlak van energie-efficiëntie hebben in de chemie, kunststoffen en life sciences tot een duidelijke ontkoppeling geleid tussen productie en energieverbruik. Sinds 1990 is de productie in de sector in België meer dan verdrievoudigd, terwijl het energieverbruik in diezelfde periode slechts met 31% is toegenomen. Anders gezegd: de energie-efficiëntie is met liefst 62% verbeterd.

Lees meer

Youth & training
essenscia wallonie, Sciences Adventure et le Pass avec le soutien de Co-valent, organisent la semaine « Santé, microbes et compagnie » du 22 au 26 janvier au Pass afin de sensibiliser les étudiants au monde pharmaceutique et des biotechnologies. Plus de 1.200 élèves de l’enseignement secondaire participent ainsi à des ateliers sur le thème de la santé allant de la prévention (vaccins), au diagnostic (composition du sang, virus...) jusqu’à la fabrication de médicaments.

Lire la suite
Cette activité s’inscrit dans le prolongement de l’ouverture en novembre dernier du « Lab’expo Chimie et Sciences de la vie » qui remporte un grand succès. Lors de cette semaine, les élèves réaliseront notamment une enquête dans le labo-même afin d’identifier et d’endiguer une pandémie, une manière ludique d’expérimenter et de prendre goût aux sciences du vivant. Ces journées sont un moment très enrichissant pour les élèves et les enseignants, qui ont ainsi accès à du matériel et des pratiques souvent difficiles à mettre en œuvres dans les écoles. Une belle manière de sensibiliser les jeunes aux métiers du secteur !
Reach, CLP & Product policy
VLARIP 2018 jaarprogramma beschikbaar. Schrijf nu in!
Met 10 boeiende workshops blijft VLARIP (Vlaanderens REACH implementatie project) onverminderd inzetten op een efficiënte implementatie van de complexe productbeleid wetgeving zoals REACH en CLP.

Ook in 2018 bieden we u een reeks van 10 VLARIP-sessies met wederom boeiende onderwerpen zoals safe use info voor mengsels, REACH-analoge wetgeving in de wereld en uiteraard voldoende aandacht voor de komende registratiedeadline in juni 2018.

Ontdek het programma en schrijf u in voor de 10 sessies.

Meer info:
Tine Cattoor
Sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be
Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Séminaire base REACH - 8 mars 2018

essenscia wallonie organise le 8 mars 2018 dans le cadre de Walrip un séminaire « Les bases de REACH »

Le règlement REACH est complexe et impose des obligations à tous les acteurs qu’ils soient producteurs, importateurs ou utilisateurs des produits chimiques. Bien qu’entrée en vigueur depuis plusieurs années et maîtrisée par les intervenants concernés, REACH reste un monde à découvrir pour les nouveaux jouant un rôle dans son implémentation.

Au cours de cette demi-journée, nous rappellerons donc les bases de l’implémentation de REACH, que ce soit dans le cadre de l’échéance de mai 2018 (substances (sans risque particulier) fabriquées ou importées en quantités entre 1 et 100 t/an) ou dans l’approche des principaux challenges à venir après cette dernière échéance d’enregistrement. Autour d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos propres feed-back et challenges dans votre gestion quotidienne de « Reach ».

Informations pratiques :
Date: 08/03/2018
Horaire: 09h30-13h00 (accueil à partir de 09h00)
Lieu: Hôtel Best Western « Les 3 Clés » - Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire

International trade & business development
CO2 als grondstof: speerpuntcluster Catalisti neemt voortouw in Vlaams onderzoeksproject
Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, neemt mee het voortouw in de aanpak van de klimaatuitdaging en de transitie naar een circulaire economie. Hierbij is de ontwikkeling van nieuwe technologieën om CO2 om te zetten naar hoogwaardige chemicaliën zeer belangrijk. Hierrond zijn twee nieuwe Vlaamse onderzoeksprojecten goedgekeurd en opgestart. Het CATCO2RE project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), het CO2PERATE project door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) met de steun van Catalisti.

Dat onderzoeksinstellingen als VITO, KU Leuven, UAntwerpen en UGent hiervoor de handen in elkaar slaan is een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van geavanceerde expertise in Vlaanderen rond het capteren en hergebruiken van CO2. Deze aanpak vermindert de effecten van de klimaatverandering en creëert terzelfdertijd nieuwe opportuniteiten voor de chemische industrie.

Lees meer
Health, Safety & Environment
Club Sécurité des Procédés: Sécurité des poudres - Mardi 27 février 2018
Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du Club Sécurité des Procédés qui se tiendra le mardi 27 février à partir de 9h30 à Gembloux sur le thème « Stratégie d’acquisitions de données pour les poudres combustibles».

Cliquez ici pour vous inscrire

Le retour d’expérience industriel nous montre que, malheureusement, les phénomènes d’explosion de poussières, instabilité thermique et auto échauffement de poudres sont fréquemment à l’origine d’évènements graves ou catastrophiques.

L’analyse de ces accidents fait ressortir comme causes primaires principales une ignorance des risques liés à la manipulation de pulvérulents, mais aussi la non connaissance des propriétés de ces produits vis-à-vis des risques d’inflammation, explosion, etc.

Informations pratiques:
DATE: Mardi 27 février - 9.30 – 12.30
LIEU: Hôtel les 3 Clés, Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux L
UNCH
: 40 € - 12.30 – 13.30 (présence à confirmer)
PRIX: adhésion annuelle: Membres : gratuit - Non-membres : 50 €/an

Cliquez ici pour découvrir le programme complet et vous inscrire.
De EMAS-helpdesk heeft 4 instrumenten/tools ontwikkeld om EMAS  te implementeren.
Deze zitten nog in testfaze, maar kunnen al gebruikt en uitgetest worden. Een feedback voor eind maart 2018 aan de EMAS-helpdesk wordt op prijs gesteld.

Lees verder
De vier tools beogen in het bijzonder ondersteuning voor het

1. bepalen van de activiteiten van je organisatie
2. identificeren van de milieu-aspecten en –effecten van deze activiteiten.
3. structureren van de verantwoordelijkheden bij de implementatie van EMAS
4. kwantificeren van je voornaamste indicatoren en monitoren van hun vooruitgang

Meer informatie is hier verzameld of kan je bij pCornille@essenscia.be opvragen.
essenscia vlaanderen
Process safety is a specific discipline within the organization of a company. The level and quality of process safety management determines the success of the organization. Delta Process Academy aims, with this 4-day Specialized Course on Process Safety in Unit Operations, to provide professionals with a process safety course offering the essentials and pointing out the pitfalls of process safety engineering.

Read more

Process Safety Engineering plays an important part during the lifecycle of a process plant. Not only are important preventive and mitigating measures defined during the project phase, also during operations changes are introduced; near misses and incidents will occur. This all requires a fundamental knowledge of process safety concepts.

Lectures :
MSc. Norbert Baron, Process Safety Consultant, former ExxonMobil
MSc. Geert Boogaerts, Senior Advisor Process Safety, essenscia
MSc. Nico Hertoghe, Core Safety Engineering, ExxonMobil
PhD, MSc. Denis Mignon, Polymers Process Specialist Total, Visiting Professor UCL
MSc. Geert Vercruysse, Process Safety expert BASF, Visiting Professor KU Leuven     and Ghent University

Attendees :

Professional engineers with industry experience for whom understanding and applying process safety thinking is an integral part of their jobs and who would benefit from an engineering view on process safety for deepening the expertise in their roles and for their career development (e.g. operations, engineering, maintenance, inspection, safety professionals…).

Location : Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven Registration
fee : 2000€ (incl.syllabus, certificate & lunch)

Discover the complete programme & subscription on our website

For additional information please contact Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be) or Michèle Celis (mcelis@essenscia.be).

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum, die zal plaatsvinden op woensdag 21 februari 2018, om 9u30 (onthaal vanaf 9u) bij Janssen Pharmaceutica te Geel. Om praktische redenen vragen wij u wel om in te schrijven via onze website.   

Zie programma verder.

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van het Milieuforum.  

Het programma van 21 februari ziet er als volgt uit  :

9h00 Onthaal
9h30 Welkomstwoord door gastheer
9h45 Succesvolle afronding Gestructureerd Overleg door Hugo Geerts (kabinet Schauvliege)
10h30 Koffiepauze
11h00 Overzicht van actuele "milieu"dossiers door Philippe Cornille en An Maes  (essenscia) - BBT Inkuiping - Watertopics (stavaza Omzetting BREF CWW in Vlarem III, Ecotoxiciteit van afvalwater,   discussie deeltromen) - Vlaremtrein: wijzigingen lucht - …

11h45 Optioneel: Site visit Janssen Pharmaceutica: bezoek waterzuiveringsinstallatie InOpSys Aansluitend wordt een broodjeslunch aangeboden.

Locatie : Janssen Pharmaceutica, Janssen Pharmameuticalaan 3, 2440 Geel Verplicht inschrijven via onze website vóór 14 februari 2018.  Indien u wenst deel te nemen aan de site visit gelieve dit in de kader “opmerking” te melden.

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart te Gent.  Een belangrijk been van procesveiligheid is risicoanalyse, in de procesindustrie is de HAZOP methodologie goed ingeburgerd.  We focussen op enkele belangrijke aspecten.  De workshop wordt afgesloten met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven. 

Lees verder

DPA nodigt u uit op de workshop van 29 maart.   De belangrijke wisselwerking tussen de essentiële elementen van het veiligheidsbeheerssysteem en een HAZOP studie worden toelicht. Vervolgens wordt het proces (voorbereiding – uitvoering en implementatie) geschetst en kritisch toegelicht. De kwaliteit van de risicoanalyse bepaalt in grote mate de kwaliteit van de risicobeheersing.

Aansluitend belichten we de toepassing binnen batchprocessen alsook het proces van de risicobeoordeling. We sluiten af met een praktijkgetuigenis gebaseerd op de ervaringen bij enkele bedrijven.

PROGRAMMA :

08.00 uur Ontvangst en koffie
08.30 uur Verwelkoming: Prof. Joris Thybaut, Catalytic Reaction Engineering Laboratory for  Chemical Technology  (LCT), UGENT
Opening: Geert Boogaerts, Senior advisor Process Safety – essenscia                     Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma – Inleiding van het thema.
08.40 uur Presentatie:  Olivier Dewaele - Eastman  – Invloed van het volledige proces van HAZOP op de kwaliteit en efficiëntie.
09.20 uur Presentatie: Joris De Keyser - Omnichem – Aanpak binnen de multipurpose batch industrie: afstemmen van proces en installatie.
10.00 uur Koffie
10.30 uur Presentatie: Chantal Marlé - Vinçotte – De brug tussen HAZOP en LOPA.  11.00 uur Presentatie: Luc Wouters – Nero Engineering  – Ervaring bij verschillende bedrijven.
11.30 uur Workshop & Plenaire Closing
12.30 uur Lunch

PRIJS : gratis voor de leden van Delta Process Academy.
INSCHRIJVING : Inschrijven is verplicht en mogelijk via onze website.

essenscia roept haar Antwerpse leden op om deel te nemen aan de opruimactie op 3 maart.

Lees verder

Het Galgeschoor is een indrukwekkend intergetijdengebied dat door de Schelde voortdurend in beweging is. De schorren zijn van groot belang voor tal van vogelsoorten. Doordat er veel afval op de Schelde drijft, raakt het onder invloed van de getijden verstrikt in dit natuurgebied. Help je ook mee dit prachtige domein te zuiveren? Trommel je familie, vrienden en collega’s op en schrijf je in voor de 7de editie van de opruimactie Galgeschoor. In een bijzondere setting worden alle helpende handen getrakteerd op een hapje en een drankje. Met dit initiatief ondersteunen het Havenbedrijf en Natuurpunt het project Schone Schelde. Praktisch: Wanneer? Zaterdag 3 maart van 9u-14u00 Waar? Scheldelaan – 2040 Antwerpen

Ingang en Parking tegenover Gunvor Belgium.

Schrijf je in via deze link!

LANXESS zet de deuren open voor een bezoek aan hun waterzuivering. Het bezoek is de uitgelezen kans om het effectieve nut van online metingen te ontdekken en te kijken hoe ze geïmplementeerd kunnen worden op uw eigen waterzuivering.  Dit bezoek wordt georganiseerd ikv het project IntelSens.

Lees verder
Het project IntelSens, dat draait om de integratie van onlinemetingen op industriële waterzuiveringsinstallaties, loopt momenteel op volle toeren. Na succesvolle workshops tekenden heel wat bedrijven in op het project en we doen er momenteel alles aan om hen een bruikbaar techno-economisch advies aan te leveren.

Op 13 maart 2018 (namiddag) wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd bij LANXESS, Scheldelaan 420 te 2040 Antwerpen.

LANXESS  is een voorloper op vlak van online metingen. Het bedrijf maakt gebruik van heel wat metingen om processen te automatiseren en optimaliseren. Zo is de waterzuivering voorzien van zuurstofmetingen, troebelheidsmetingen, metingen van stikstof, ammonium, toxiciteitsmetingen (respiratiemetingen) en binnenkort orthofosfaat . LANXESS geeft de deelnemers van IntelSens de kans om een bezoek te brengen aan hun waterzuivering. Het bezoek is dan ook de uitgelezen kans om het effectieve nut van online metingen te ontdekken en te kijken hoe ze geïmplementeerd kunnen worden op uw eigen waterzuivering.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer concrete informatie volgt.

Aarzel niet om contact op te nemen indien u in tussentijd interesse hebt in een kosteloze doorlichting van uw waterzuiveringsinstallatie. 

Riet Cornelissen - riet.cornelissen@tnav.be
Tim Van Dyck - tim.van.dyck@tnav.be
Marc Feyaerts - marc.feyaerts@tnav.be
News from our companies
Christeyns neemt het Spaanse Betelgeux over
De internationale detergentengroep Christeyns uit Gent breidt haar activiteiten in Spanje en Portugal verder uit met de overname van Betelgeux, Spaanse producent van hygiëne-producten voor de voedings-, cosmetische en farmaceutische industrie. Met deze overname versterkt Christeyns haar positie op de Europese markt, en wordt ook een stap voorwaarts gezet in de geografische expansie naar Latijns-Amerika. Gedurende de laatste jaren werkten Christeyns en Betelgeux – een onderneming met 50 medewerkers gevestigd in Ador (Valencia) – reeds nauw samen op de markt van voedingshygiëne. Begin 2018 start Christeyns alvast met de uitbreiding van de productiefaciliteiten in Ador, waardoor het mogelijk wordt om op termijn de productiecapaciteit te verdubbelen.

Persbericht
News from our partners
Kekulé-cyclus: Transitie naar hernieuwbare grondstoffen

Suiker, sprokkelhout, algen, CO2. Welke mogelijkheden bieden deze materialen voor de transitie naar hernieuwbare grondstoffen en een duurzame chemie? Dat is het thema van de vierde lezingenavond uit de Kekulécyclus van dit seizoen met sprekers van onder andere Synvina, Catalisti, KULeuven en HeidelbergCement. Sessievoorzitter is Luc Delagaye, voorzitter van essenscia vlaanderen. Slotwoord en receptie worden aangeboden door BASF Antwerpen. Afspraak op dinsdag 20 februari vanaf 19u00 in de Aula Fernand Nédée, Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken gebouw Q, Universiteitsbaan, Antwerpen (Wilrijk). 

Meer info

9 March 2018: exeptional Strategy Execution session by Global & essenscia in Brussels

After the great succes of last year's session, Global is organising in partnership with essenscia, a new exceptional "Strategy Execution" one day session on the 9th of March 2018 in the Brussels Pullman with James Henderson, Professor of Strategic Management at IMD Lausanne, a world authority on strategy implementation.

How do you mobilise your management? How do you get them to champion the organisations strategy. What if your vision is not embraced by all your managers? How do you handle fear for change?  The human factor is often underestimated let alone overlooked in strategy execution. A strategy will only be successful if management full-hearted endorse it. James Henderson has a very human and down to earth approach how to successfully implement your strategy.

Please note that the number of participants is limited and only accessible to CEOs and senior executives. It will be the last time that Prof. Henderson will come to Brussels.

More information


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019