essenscia weekly 211

11 | 01

2018: een scharnierjaar voor onze industriële toekomst

2018 biedt zich voor essenscia aan als een scharnierjaar met heel wat hoopvolle signalen, maar ook grote uitdagingen. Het is een beloftevol jaar omdat de economische groei voor ons land en voor Europa positief wordt ingeschat, de innovatiekracht van onze bedrijven op volle toeren draait en het consumentenvertrouwen bedrijven aanspoort tot investeren.

Tegelijk is er een zorgwekkende evolutie aan de gang waarbij een populistische ondertoon het maatschappelijk debat binnensluipt. De opportunistische neiging om het kortetermijndenken te laten primeren op een duurzame en onderbouwde langetermijnvisie voor de ganse samenleving is zelden zo groot geweest.

Op alle fronten van het industrieel beleid zal essenscia dan ook blijven hameren op de noodzaak aan doordachte maatregelen die de toekomst van de industrie in ons land op langere termijn kan veilig stellen. Het energie- en klimaatbeleid staat daarbij op de eerste plaats. Andere belangrijke uitdagingen zijn een modernisering van de arbeidsmarkt gedragen door alle sociale partners, een volwaardig wetenschappelijk gefundeerd innovatiebeleid, een verhoogde instroom van talent met een technische of wetenschappelijke opleiding en een voluntaristische, industrieel verantwoorde ontwikkeling van de circulaire economie.

Het zijn stuk voor stuk prioritaire opportuniteiten die essenscia, samen met alle beleidsmakers en stakeholders, via concrete voorstellen wil vooruit stuwen. Aan de hand van solide facts en figures en gebaseerd op een gedeelde visie voor een succesvolle industriële toekomst voor ons land. In naam van essenscia wens ik u allen een bijzonder succesvol 2018.

PS: noteer alvast donderdag 26 april in uw agenda voor het jaarevent van essenscia vanaf 17 uur in Square in Brussel. Thema dit jaar is circulaire economie.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

essenscial
Nood aan energienorm blijft
Het is positief dat de Vlaamse regering, net zoals in onze buurlanden, de Europese regels benut om voor een beperkt aantal elektro-intensieve bedrijven een alternatieve berekening van de groenestroombijdrage in te voeren. Dit is een absolute noodzaak voor de internationale concurrentiepositie van de betrokken bedrijven die anders uit de markt zouden worden geprezen.

Deze zogenaamde ‘supercap’-regeling is evenwel geen uitzonderingsmaatregel, maar de eenvoudige toepassing van Europese richtlijnen zoals dit bijvoorbeeld ook al in Duitsland gebeurt. Bovendien geldt het nieuwe systeem slechts voor een handvol bedrijven en is de toegekende korting maar een fractie van de totale stroomfactuur.

Om die reden blijft de invoering van een energienorm, zoals opgenomen in het federaal en Vlaams regeerakkoord, noodzakelijk om de energiekostenhandicap van de hele chemiesector op termijn weg te werken. Chemiebedrijven in Vlaanderen zijn wereldtop op vlak van energie-efficiëntie, maar betalen volgens een recente studie van Deloitte nog altijd 10 tot 40% meer aan energiekosten dan hun concurrenten in de buurlanden.

Lees het persbericht
Sustainable development
Duurzaamheidsrapport in de kijker

De komende weken en maanden zetten we het essenscia duurzaamheidsrapport van de chemie en life sciences volop in de schijnwerpers. Met onder meer gastlessen aan secundaire scholen en universiteiten, een campagne op sociale media en een uitgebreide artikelenreeks in deze nieuwsbrief. Zo krijgt u week na week een beknopt en duidelijk overzicht van de meest markante cijfers en de meest inspirerende bedrijfsvoorbeelden en sectorinitiatieven. Veel leesplezier.

Alle info op www.essensciaforsustainability.be

Project essenscia CAN (Circulair Aankopen Netwerk) goedgekeurd door Vlaanderen Circulair
De overheidsorganisatie Vlaanderen Circulair heeft het vernieuwende essenscia CAN-project positief geëvalueerd. CAN staat voor Circulair Aankopen Netwerk en zal de principes van circulair aankopen promoten binnen de chemie, kunststoffen en life sciences om op die manier een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van een circulaire economie. essenscia CAN is een van de elf goedgekeurde projectvoorstellen binnen de projectoproep van de Green Deal Circulair Aankopen.

In de periode tot juni 2019 zal essenscia CAN verscheidene initiatieven nemen om het aankoopbeleid in de sectorbedrijven te inspireren tot circulair aankopen. Via de organisatie van workshops en events zullen aankopers en aanbieders samengebracht worden om kennis te delen en best practices uit te wisselen. Het startevent mét mini-beurs is gepland op 13 maart in Technopolis in Mechelen. Meer details volgen.

Meer informatie over essenscia CAN via swalraedt@essenscia.be
Youth & training
Bijna helft meer vacatures in chemie- en kunststofsector
In heel 2017 ontving de VDAB 258.124 vacatures. Dat is een recordaantal en liefst 13,9% meer dan in 2016. In de chemie en kunststoffen is de stijging zelfs nog groter met bijna de helft meer vacatures in 2017 in vergelijking met het jaar voordien: 2.818 of +43%. Daarmee hoort de chemie en kunststoffen bij de vijf best scorende sectoren in Vlaanderen. 

Meer info
Reach, CLP & Product policy
VLARIP 2018 jaarprogramma beschikbaar. Schrijf nu in!
Met 10 boeiende workshops blijft VLARIP (Vlaanderens REACH implementatie project) onverminderd inzetten op een efficiënte implementatie van de complexe productbeleid wetgeving zoals REACH en CLP.

Ook in 2018 bieden we u een reeks van 10 VLARIP-sessies met wederom boeiende onderwerpen zoals safe use info voor mengsels, REACH-analoge wetgeving in de wereld en uiteraard voldoende aandacht voor de komende registratiedeadline in juni 2018.

Ontdek het programma en schrijf u in voor de 10 sessies.

Meer info:
Tine Cattoor
Sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be
Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Het ECHA training materiaal over het gebruik van de IUCLID 6 software voor REACH registratie is nu beschikbaar in de 23 talen van de Europese Unie. Dit bevat een presentatie en een praktische oefening.

Lees verder
Dit oefenmateriaal is bedoeld om u te helpen bij een eerste kennismaking met IUCLID 6 en de Validatieassistent, voordat u uw registratiedossier samenstelt voor de REACH-registratiedeadline van 2018.

ECHA raadt aan eerst de presentatie te lezen (ongeveer een uur) en vervolgens door te gaan met de oefening (ongeveer een uur).

ECHA heeft ook een presentatie beschikbaar gesteld hoe read-across te rapporteren in IUCLID (enkel in het Engels beschikbaar).

Contact:

Tine Cattoor
advisor product policy
tcattoor@essenscia.be
02/238 98 46
International trade & business development
FIT lanceert vernieuwd meldpunt voor Brexit

Flanders Investment and Trade (FIT) heeft een vernieuwd meldpunt voor de Brexit ontwikkeld. Het gaat om een website met praktische informatie voor bedrijven over bijvoorbeeld douaneformaliteiten, invoerrechten en vergunningen. FIT werkte ook 5 concrete tips uit om exportbedrijven klaar te stomen voor de Brexit.

Meer info

Health, Safety & Environment
Infosessie over het ingeven van een IIOA in het Omgevingsloket

Op vrijdag 2 februari organiseert de Vlaamse overheid een vraag- en antwoordsessie over het ingeven van een 'ingedeelde inrichting of activiteit' (IIOA) van een digitale aanvraag voor een omgevingsvergunning in het Omgevingsloket.

De infosessie is vooral bedoeld voor milieucoördinatoren, milieudeskundigen en milieuadviesbureaus maar alle geïnteresseerden zijn welkom.

Praktisch

• Wanneer: 2 februari 2018 van 10.00 u. tot 12.30 u. Ontvangst vanaf 9.30 u.
 Waar: Auditorium Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. • Deelname is gratis, maar schrijf je wel tijdig in via deze inschrijvingsmodule.

essenscia vlaanderen
LANXESS zet de deuren open voor een bezoek aan hun waterzuivering. Het bezoek is de uitgelezen kans om het effectieve nut van online metingen te ontdekken en te kijken hoe ze geïmplementeerd kunnen worden op uw eigen waterzuivering.  Dit bezoek wordt georganiseerd ikv het project IntelSens.

Lees verder
Het project IntelSens, dat draait om de integratie van onlinemetingen op industriële waterzuiveringsinstallaties, loopt momenteel op volle toeren. Na succesvolle workshops tekenden heel wat bedrijven in op het project en we doen er momenteel alles aan om hen een bruikbaar techno-economisch advies aan te leveren.

Op 13 maart 2018 (namiddag) wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd bij LANXESS, Scheldelaan 420 te 2040 Antwerpen.
LANXESS  is een voorloper op vlak van online metingen. Het bedrijf maakt gebruik van heel wat metingen om processen te automatiseren en optimaliseren. Zo is de waterzuivering voorzien van zuurstofmetingen, troebelheidsmetingen, metingen van stikstof, ammonium, toxiciteitsmetingen (respiratiemetingen) en binnenkort orthofosfaat . LANXESS geeft de deelnemers van IntelSens de kans om een bezoek te brengen aan hun waterzuivering. Het bezoek is dan ook de uitgelezen kans om het effectieve nut van online metingen te ontdekken en te kijken hoe ze geïmplementeerd kunnen worden op uw eigen waterzuivering.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer concrete informatie volgt.

Aarzel niet om contact op te nemen indien u in tussentijd interesse hebt in een kosteloze doorlichting van uw waterzuiveringsinstallatie. 

Riet Cornelissen - riet.cornelissen@tnav.be
Tim Van Dyck - tim.van.dyck@tnav.be
Marc Feyaerts - marc.feyaerts@tnav.be
Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent.   Het programma van deze lezingen vindt U hierbij en is gratis voor de leden van Delta Process Academy.  

Lees verder

Dit jaar organiseert Delta Process Academy een aantal lezingen in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het programma van deze lezingen vindt U hieronder en is gratis voor de leden van Delta Process Academy :

  13/02, 10h-12.45h : Introduction (ir. Paul Van Steenberge)
Theoretical and practical considerations on safety of chemical reactors: From the basics of risk analyses up to the finished implementations (LOPA/PLANOP) (ir. Frank Verschueren, FOD WASO)

20/02, 10h-12.45h : Turnarounds and contractor management (ir. Jos Vankevelaer, BASF Antwerpen)

27/02, 10h-12.45h : Catalytic Processes: Process Safety Requirements (ir. Geert Vercruysse, BASF Antwerpen)

06/03, 10h-12.45h : (to be determined)

13/03, 10h-12.45h : Hazard classification, communication and safe use of chemicals: regulatory framework (CLP, SDS, REACH) (ir. Tine Cattoor, Essenscia) 20/03, 10h-12.45h : Process Safety and Environmental Safety in Methyl Amines Process Technology (ir. Olivier Dewaele, Eastman-Taminco)

27/03, 10h-12.45h : Sustainability (dr. Saskia Walraedt, essenscia)

17/04, 10h-12.45h : Introduction to Process Safety Engineering – Distillation (ir. Kathleen Vanhaelst, BASF Antwerpen)

24/04, 10h-12.45h : Gas and dust explosions (ir. Ake Harmanny, ISMA)

08/05, 10h-12.45h : Energy and Climate (ir. Els Brouwers, essenscia)

15/05, 10h-12.45h : Hazard and Operability Study and Layer of Protection Analysis (ir. Chantal Marlé, Vinçotte)

22/05,  10h-12.45h : Risk analysis and Risk management (Geert Boogaerts, Essenscia) Q&A session (ir. Paul Van Steenberge)

Locatie : Tech Lane Ghent Science Park Campus A, building 60.05 – 905 (indicated by the red arrow on the map) Auditorium Grondmechanica Technologiepark 914 9052 Gent

Inschrijven kan voor de volledige reeks of per lezing. Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be).

News from our companies

Le cluster TWEED lance une compétition pour favoriser le développement de projets H2 (hydrogène) issus d’énergie renouvelable en Wallonie. Participez et remportez un accompagnement personnalisé d’une valeur de 10.000 euros.

Lisez la suite

Organisée dans le cadre du projet wallon WallonHY (financé par la DGO4), la Compétition pour le Développement de Projets H2 en Wallonie vise à identifier 2 sites potentiels pour le développement de projets hydrogènes (énergie).

Les gagnants recevront un accompagnement personnalisé par des professionnels d’une valeur maximale de 10.000€!

Intéressé ? Retrouvez toutes les informations ici.
Solvay and Boeing sign materials supply agreement for the 777X program

Solvay has signed an agreement with Boeing for the supply of advanced composites and adhesives in support of the 777X airplane production. Solvay will be supplying a range of material technologies including out-of-autoclave structural carbon fiber epoxy prepreg, flame resistant interior phenolic prepreg, lightning strike protection surfacing film and structural bonding adhesive. These materials will support applications across the entire 777X including the vertical and horizontal stabilizers, the nacelle, landing gear doors, wings and interior structures.

Press release

News from our partners
IMPACT Event: Inhuldiging van nieuwe investeringen op de Bio Base Europe Pilot Plant, 19 februari
Op 19 februari aanstaande, wordt een nieuwe investering op de Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) feestelijk ingehuldigd door Minister Philippe Muyters.

Vorig jaar ondertekenden EFRO Vlaanderen en BBEPP een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen EURO in het kader van het IMPACT project. Deze investering wordt gebruikt om nieuwe infrastructuur op te bouwen, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing (opzuivering). Financieel wordt ze gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant.

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot registratie is terug te vinden via: www.BBEPP-IMPACT.eu.
BASF: Martin Brudermüller to succeed Kurt Bock as Chairman of the Board of Executive Directors

Dr. Martin Brudermüller, currently Vice Chairman of the Board of Executive Directors, will become Chairman of the Board of Executive Directors of BASF on May 4 2018. Brudermüller will succeed Dr. Kurt Bock , who is BASF’s Chairman since 2011 and has been a member of the Board of Executive Directors since 2003.

Press release   


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019