essenscia weekly 209

07 | 12
Glyfosaat: geef voorrang aan wetenschappelijke expertise en rechtszekerheid

België heeft vorige week tegengestemd toen de Europese Unie heeft beslist om de vergunning voor glyfosaat voor een periode van 5 jaar te verlengen. Met deze beslissing gaat ons land lijnrecht in tegen de adviezen van het Europees chemicaliënagentschap ECHA en van de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Beide instellingen oordelen namelijk op basis van wetenschappelijke analyses dat glyfosaat bij correct gebruik veilig is voor de mens.

De chemische industrie respecteert van haar kant alle vastgelegde engagementen door de wetenschappelijke analyses en registraties die worden opgelegd door de Europese autoriteiten consequent uit te voeren. Bovendien doet de chemiesector er alles aan om een veilig en verantwoord gebruik van haar producten te garanderen.

Toch lijkt ons land deze talrijke inspanningen buiten beschouwing te laten en negeert het bovendien de wetenschappelijke expertise van gereputeerde Europese instellingen. Minister van Landbouw Denis Ducarme wenste op basis van recente verklaringen blijkbaar zelfs nog veel verder te gaan en alle synthetische herbiciden of onkruidbestrijdingsmiddelen te verbieden voor particulier gebruik. Nochtans zijn de bevoegde adviesraden van mening dat er geen onderscheid mag gemaakt worden tussen producten louter op basis van de herkomst van hun actieve bestanddeel (natuurlijk of synthetisch), maar enkel en alleen op basis van objectieve criteria gelinkt aan het risicobeheer.

De Belgische positie druist dus in tegen het Europese besluitvormingsproces en veroorzaakt op die manier een juridische onzekerheid die mogelijk een bedreiging vormt voor de verankering van de sector in dit land. Dit dossier illustreert vooral de nood aan meer nuance in het debat en meer vertrouwen in de wetenschappelijke expertise bij productbeoordelingen. Alleen zo kunnen we komen tot een stabiel rechtskader en een vertrouwensklimaat voor de chemische en farmaceutische industrie, meer dan ooit de steunpilaar van de Belgische economie en welvaart.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder
essenscia

Youth & training
Innovation Camp Chimie Sciences de la vie

Une mascotte « Capsi » pour encourager les consommateurs à utiliser les capsules de détergents durables de Chembo, c’est le concept de l’équipe « Posi team » qui a remporté le prix du public lors de l’Innovation Camp Chimie et Sciences de la vie organisé ces 29 et 30 novembre par essenscia wallonie/bruxelles, la fédération de la chimie et des sciences de la vie et les Jeunes Entreprises avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Réunis à Bruxelles durant deux jours, 62 jeunes issus de l’enseignement supérieur (bacheliers et masters - ingénieurs industriels, de gestion, agronomes, conseillers en développement durable, marketing, communication…) coachés par des experts en créativité ont cogité pour formuler une solution innovante à une problématique posée par quatre entreprises (Abbvie, Chembo, Realco, Solvay).

Lire le communiqué de presse

Reach, CLP & Product policy
Niet duidelijk wat REACH, CLP, SDS… betekenen? Volg dan onze essenscia Basisopleiding Productbeleid

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleid aangeboden. Dit programma omvat vier (dag)modules en kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden:

MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS) - 1 maart 2018
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers – 8 maart 2018
MODULE 3: Registreren onder REACH - 22 maart 2018
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) - 29 maart 2018

Klik hier voor volledige programma en inschrijvingen

Meer info:

Tine Cattoor,
sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be

Walrip: Réunion du Groupe d'Echange d'Expériences – 19/12/2017 - Inscriptions ouvertes

La prochaine réunion du Groupe d'Echange d'Expériences WALRIP aura lieu le mardi 19 décembre 2017 de 9h30 à 13h00 à l'Hôtel des 3 clés à Gembloux (Chaussée de Namur 17 – 5030 Gemboux).   L’objectif essentiel de cette réunion est de permettre l’échange de bonnes pratiques entre les participants à la fois issus de l’industrie chimique et manufacturière au sens large et de répondre aux multiples interrogations que suscitent les thématiques REACH et CLP.

Vous pouvez dores et déjà vous inscrire via notre site web.
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou qu’un sujet particulier soit abordé lors de cette réunion, n'hésitez pas à prendre contact avec: Dorothée DUPUIS DDupuis@essenscia.be

VLARIP 2018 jaarprogramma beschikbaar. Schrijf nu in!
Met 10 boeiende workshops blijft VLARIP (Vlaanderens REACH implementatie project) onverminderd inzetten op een efficiënte implementatie van de complexe productbeleid wetgeving zoals REACH en CLP.

Ook in 2018 bieden we u een reeks van 10 VLARIP-sessies met wederom boeiende onderwerpen zoals safe use info voor mengsels, REACH-analoge wetgeving in de wereld en uiteraard voldoende aandacht voor de komende registratiedeadline in juni 2018.

Ontdek het programma en schrijf u in voor de 10 sessies.

Meer info:
Tine Cattoor
Sr advisor product policy & VLARIP project leader
tcattoor@essenscia.be
Health, Safety & Environment
Advanced Master Class on Process Safety by Delta Process Academy

Delta Process Academy, supported by essenscia vlaanderen, organizes a 5-day Advanced Master Class on Process Safety’ from 15 to 19 January 2018 in Antwerp. The course offers professionals the essentials on process safety. The lectures are taught by academics and specialists in their discipline. A certificate will be granted at completion of the course.

This Master Class is intended for professional engineers with industry experience for whom understanding and applying process safety thinking is an integral part of their job and who would benefit from a holistic view on process safety for deepening the expertise in their roles and for their career development. The following topics will be discussed: introduction to process safety, qualitative and quantitative risk analysis, explosion safety, competence in operation & safety in unit operations and mechanical integrity as the first layer of protection.

Discover the full program

Vlaams rapport luchtverontreiniging 2000-2016: industrie wordt schoner

2016 kent opnieuw een daling van de lozingen van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De impact van de energiesector en de industrie neemt af, die van de gezinnen en het verkeer neemt toe. Dat staat in het nieuwe rapport ‘Lozingen in de lucht 2000-2016’ van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De energiesector en de industrie realiseren een vermindering voor de meeste luchtverontreinigende stoffen. Dit hebben ze gerealiseerd door de omschakeling naar aardgas, een daling van het steenkoolverbruik, het gebruik van fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte, de verhoging van de energie-efficiëntie, schommelingen in productiecapaciteit en de invoering van reduc­tiemaatregelen. Het relatieve aandeel van de gezinnen en het verkeer daarentegen neemt toe.

Lees het rapport

Product groups
Aanmoediging voor het onderzoek naar een duurzame landbouw met de Phytofar Instituut Prijzen 2017

Belgische onderzoekers winnen de Phytofar Instituut Prijzen voor Duurzame landbouw met een innovatieplatform voor computermodellen in de tuinbouw, een webapplicatie voor gewasbescherming en een optimale valorisatie van reststromen naar compostering.

Persbericht

News from our companies
Onderzoekster SCK-CEN op missie naar poolstation Prinses Elisabeth

Onderzoeksgegevens verzamelen om vooruitgang te boeken in ruimtevaart en geneeskunde. Dat is de opdracht van Sarah Baatout, hoofd van de afdeling radiobiologie van het SCK•CEN in Mol. Op 16 december reist ze naar Antarctica om er 1 maand lang in het poolstation Prinses Elisabeth te verblijven. De impact van de extreme omstandigheden op het menselijk lichaam in kaart brengen moet helpen om het functioneren van ons immuunsysteem beter te begrijpen. De onderzoeksresultaten moeten op termijn bemande ruimtereizen naar Mars mogelijk maken, maar kunnen ook voor fundamentele doorbraken zorgen in de strijd tegen onder meer kanker.

Persbericht

Total voltooit de modernisering van het grootste platform voor raffinage en petrochemie in Europa

Total heeft de nieuwe eenheden van het geïntegreerde platform voor raffinage en petrochemie in Antwerpen officieel geopend. Deze eenheden werden de voorbije maanden stap voor stap opgestart. Hiermee komt een einde aan het programma voor de modernisering van een van de grootste en meest performante platformen voor raffinage en petrochemie in Europa. Het programma ging van start in 2013. De Groep investeerde 1 miljard euro om zijn concurrentiepositie te versterken op deze grote site gelegen in het hart van de belangrijkste Europese markten. Het Antwerpse platform telt 1.700 medewerkers.

Persbericht

News from our partners
Hoe het wetgevend kader van een product bepalen - 12 December
Wat met de zogenoemde borderline producten ?

Voor veel bedrijven, producenten en verdelers zorgen de zogenaamde borderline producten voor heel wat vragen en twijfels. Want waar ligt soms de grens tussen een biocide en een cosmeticaproduct…? 

Deze infosessie gaat dieper in op de verschillende hindernissen die men kan tegenkomen bij het produceren, verdelen en op de markt brengen van borderline producten.

Het programma en de inschrijvingslink vindt u hier

In het kort:

Datum : 12 december 2017
Tijdstip : 13u
Plaats : Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde
Taal : NL / FR (simultane vertaling)
Annual Event Catalisti on 19 December. Register now!

Catalisti, the Flemish spearheadcluster for sustainable chemistry and plastics, organises its Annual Event on 19 December in Edegem in the presence of Flemish minister Philippe Muyters. The event focusses on ‘How to adapt when exponential technology reshapes the world.’ During his key note speech, Sven Mastbooms, a futurist and alumni of Singularity University, will take the audience on a virtual journey to the heart of the future.

Program and Registration

VARIO-advies: Internationaal toptalent aantrekken en verankeren in Vlaanderen

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) heeft zijn eerste advies overgebracht aan Vlaams minister Philippe Muyters. Omdat de war on talent overal woedt, werkte de Raad een advies in 20 actiepunten uit om de beste studenten, onderzoekers en professoren naar Vlaanderen te krijgen en hier te houden. Het advies kwam tot stand op basis van een grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyse én na grondig overleg met het werkveld: de kennisinstellingen, bedrijven en bedrijfssectoren, en partners als FIT en VDAB.

Persbericht

Nobel Prize winner Jean-Marie Lehn on “Chemical Sciences as Driver of Biomedical Advances”

I³h, the Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare at the ULB university, welcomes Nobel Prize winner Jean-Marie Lehn at its Inaugural Conference on 25 January 2018 at the Belgian Palace of the Academies in Brussels. Jean-Marie Lehn will give the inaugural lesson of the 2018 Baillet-Latour Interdisciplinary Program in Translation Medicine on “Chemical Sciences as Driver of Biomedical Advances”. Introductory remarks by Prof. Michel Goldman (Founder of the I³h, ULB) and Bruno Van Lierde (Solvay, ULB).

More info   

Antwerp Management School richt ’s werelds eerste leerstoel voor duurzame transformatie op

Antwerp Management School (AMS) heeft de benoeming aangekondigd van dr. Wayne Visser als de eerste leerstoelhouder in duurzame transformatie (Sustainable Transformation) op wereldvlak. Hiermee versterkt AMS haar langdurige engagement om de leiders van de toekomst voor te bereiden op de globale uitdagingen waar we voor staan. De school wil een dynamische kracht zijn voor duurzame verandering door business. De leerstoel wordt ondersteund door BASF Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en Randstad België.

Persbericht


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019