essenscia weekly 208

30 | 11
Econoom Geert Noels bestempelt chemie en life sciences als essentiële sector voor de Vlaamse economie

De chemie, kunststoffen en life sciences vormen een essentiële sector voor de Vlaamse economie en welvaart. Met een groeiritme dat dubbel zo hoog ligt als de rest van de industrie is de chemie en farma een hefboom voor tewerkstelling in andere sectoren. Maar de uitdaging voor de toekomst blijft het aantrekken van jong talent met technische en wetenschappelijke kennis. Dat is samengevat de conclusie van econoom Geert Noels van Econopolis op basis van een analyse die dinsdagavond is voorgesteld tijdens het jaarevent van essenscia vlaanderen in het Elisabeth Center in Antwerpen.

Volgens Noels worden de hefboomeffecten van de sector wellicht onderschat. Volgens zijn onderzoek zouden de chemie en life sciences in Vlaanderen weleens minstens dubbel zo veel indirecte jobs kunnen creëren als de 100.000 waar we vandaag van uitgaan. Anderzijds is er duidelijk werk aan de winkel om nog meer jongens en meisjes warm te maken voor wetenschap en technologie. In België heeft minder dan 1 op de 5 afgestudeerden een diploma van een STEM-studierichting  (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Terwijl bedrijven net jong talent nodig hebben om de innovaties van morgen te realiseren.

Ook het aansluitende panelgesprek bood heel wat boeiende verhalen over innovatie en samenwerking over de grenzen van sectoren heen. Bedankt aan Luc Delagaye (Agfa Materials), Marina Fernhout-Mollemans (3M Benelux), Stef Heylen (Janssen Pharmaceutica), Luc Van den hove (imec) en Vlaams minister Philippe Muyters voor hun inspirerende visies. Dank ook aan de sectorvertegenwoordigers van Agoria, Fedustria, FEVIA, de Vlaamse Confederatie Bouw en Voka om te getuigen over het belang van chemie en life sciences voor hun specifieke sector. Herbekijk zeker ook de videoreportages waarbij de toegevoegde waarde die de chemie en life sciences creëert voor andere sectoren duidelijk in beeld wordt gebracht dankzij Agfa-Gevaert, Air Liquide, Kaneka, Soudal en Proviron.

Lees het persbericht en de analyse van Geert Noels

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen

Bekijk de aftermovie en de foto’s

Bekijk de videoreportages en de sectorgetuigenissen
essenscial
Delta Process Academy: Advanced Master Class on Process Safety 2018

Delta Process Academy organizes a 5-day "Advanced Master Class on Process Safety” from 15 to 19 January in Antwerp. This course provides professionals with the essentials of process safety. The lectures are taught by academics and specialists in their discipline. A certificate will be granted at completion of the course. For each day a syllabus is provided by the organization.

The programme starts with an introduction to process safety and focusses on qualitative and quantitative risk analysis, explosion safety, competence in operation & safety in unit operations and mechanical integrity as the first layer of protection.  

Discover the full programme

essenscia in the news
Sluit niet alle kerncentrales in 2025

"Alle kerncentrales sluiten tegen 2025 is geen goed idee. Minstens twee kerncentrales moeten dus open blijven." Dat zeggen Marc Lambotte, Yves Verschueren en Peter Claes, de topmannen van de federaties van de technologie (Agoria), de chemie en life sciences (essenscia) en de industriële grootverbruikers (Febeliec), na een analyse van het rapport over de energiebevoorrading dat netbeheerder Elia publiceerde. Door alle kerncentrales te sluiten, verhoogt de kost jaarlijks zo’n 600 miljoen euro. De huidige kalender van de volledige kernuitstap tegen 2025 behouden, maakt volgens Agoria, essenscia en Febeliec de meerkost van een energiesysteem met een stijgend aandeel duurzame energie onnodig duur voor bedrijven en gezinnen.

Persbericht

1000ste ‘slapende’ gasfles veilig opgehaald en buiten dienst gesteld

De ophaling van de duizendste ‘slapende’ gasfles is gisteren in de kijker gezet door essenscia. De ophaling gebeurde door de firma Air Liquide op de ‘Industrie’-site van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB in Anderlecht. De sector engageert zich sinds 2013 om industriële en medische gasflessen, na een eenvoudige online aanvraag, gratis op te halen bij particulieren, organisaties en bedrijven. Zo wordt gemiddeld elke werkdag een oude hogedrukgasfles op een veilige manier opgehaald en buiten dienst gesteld.

Persbericht 

Youth & training
VARIO event 5/12: “Internationaal toptalent verankeren in Vlaanderen”

Op 5 december organiseert VARIO, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen, een event in Tour & Taxis Brussel naar aanleiding van de officiële overhandiging van zijn 1ste advies aan Vlaams minister Philippe Muyters. Dit advies bevat een Vlaamse strategie om internationaal toptalent naar Vlaanderen aan te trekken en te verankeren.

Prominente stemmen zoals Françoise Chombar (CEO Melexis en voorzitter STEM-platform), Luc Sels (rector KU Leuven), Luc Van den hove (CEO imec), Rik Van de Walle (rector UGent) en Herman Van Goethem (rector UAntwerpen) debatteren over dit thema in een panelgesprek. Aansluitend zijn er key notes van John Porter, CEO Telenet, en Thierry Vanlancker, de Belgische CEO van AkzoNobel.

Meer info

Innovation & patents
Edition « Life Sciences » dans La Libre

« Nous sommes trop modestes, notre pays fait figure de référence mondiale », c’est le résumé de l’analyse du secteur des sciences de la vie de Tineke Van hooland, secrétaire générale de bio.be livrée parue ce mercredi dans le cahier spécial Life Sciences dans La Libre.

Cliquez sur ce lien pour retrouver l’édition complète 

Energy & Climate
Agoria Vlaanderen, essenscia, Fevia, VCB en Voka organiseren een gezamenlijke studievoormiddag over de mogelijkheden om buiten de grenzen van uw eigen bedrijfssite CO2 te besparen, en hoe dit voor u een meerwaarde kan betekenen.

Agoria Vlaanderen, essenscia, Fevia, VCB en Voka organiseren een gezamenlijke studievoormiddag over de mogelijkheden om buiten de grenzen van uw eigen bedrijfssite CO2 te besparen, en hoe dit voor u een meerwaarde kan betekenen.

Wanneer: Vrijdag 8 december, tussen 9:30 en 13:00
Locatie: Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel

De klimaatproblematiek is nijpend. Onze ondernemingen werken daarom hard aan het terugdringen van hun uitstoot.

In het debat gaat momenteel relatief weinig aandacht naar de uitstoot buiten de eigen bedrijfsgrenzen. Maar elders in de keten zijn ook emissiereducties na te streven. Denk maar aan winning van grondstoffen, aankoop van energie en de organisatie van het transport. Ketendenken zal in de toekomst zeker aan belang winnen.

Agoria Vlaanderen, essenscia, Fevia, VCB en Voka willen daarom samen een studievoormiddag organiseren over de mogelijkheden om hier als onderneming actie rond te ondernemen. Daarbij laten we ruimte voor praktische ervaringen vanuit de bedrijfswereld.  

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. We moedigen iedereen aan met het openbaar vervoer te komen.

Deze studievoormiddag kan tellen als bijscholing milieucoördinator

Meer info en inschrijven

Reach, CLP & Product policy
Walrip: Réunion du Groupe d'Echange d'Expériences – 19/12/2017 - Inscriptions ouvertes

La prochaine réunion du Groupe d'Echange d'Expériences WALRIP aura lieu le mardi 19 décembre 2017 de 9h30 à 13h00 à l'Hôtel des 3 clés à Gembloux (Chaussée de Namur 17 – 5030 Gemboux).   L’objectif essentiel de cette réunion est de permettre l’échange de bonnes pratiques entre les participants à la fois issus de l’industrie chimique et manufacturière au sens large et de répondre aux multiples interrogations que suscitent les thématiques REACH et CLP.

Vous pouvez dores et déjà vous inscrire via notre site web.
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou qu’un sujet particulier soit abordé lors de cette réunion, n'hésitez pas à prendre contact avec: Dorothée DUPUIS DDupuis@essenscia.be

Séminaire Reach, l’évaluation des risques et dangers au cœur des dossiers d’enregistrements 07/12

essenscia wallonie organise le 7 décembre 2017 son séminaire annuel dans le cadre de Walrip.

Il aura pour thème « Reach 2018, l’évaluation des risques et dangers au cœur des dossiers d’enregistrements ! »

Au cours de cette demi-journée, nous rappellerons tout d’abord les bases et les étapes clés pour réussir l’enregistrement des substances « Reach » concernées par l’échéance de mai 2018 (substances fabriquées ou importées en quantités plus de 1t/an et inférieures à 100 t/an) et nous attarderons plus spécifiquement sur le contenu de l’évaluation des dangers et risques de la substance enregistrée.

Suivant le dernier rapport de l’ECHA et renforçant dès lors l’un des piliers de « REACH » en évitant les tests sur les animaux, les données provenant des méthodes in vitro sont bien utilisées par l’industrie et sont, de plus en plus depuis mi-2016, considérées par défaut pour certaines catégories de dangers à l’opposé des informations provenant des tests in vivo. Nous accueillerons Mr Nicolas Harmel, Regulatory Project Manager - REACH & AgChem Projects chez Redebel Regulatory Affairs, qui nous fera profiter de son retour d’expérience en la matière.

Par le biais d’un tour de table, nous favoriserons les interactions avec les participants en abordant vos feed-back et challenges dans votre gestion quotidienne de « Reach ».

Informations pratiques :

Date: 07/12/2017
Horaire: 09h30-13h00 (accueil à partir de 09h00)
Lieu: Hôtel Best Western « Les 3 Clés » - Chaussée de Namur 17 - 5030 Gembloux

Cliquez ici pour vous inscrire

Glyfosaat: nood aan vertrouwen in wetenschappelijke expertise onafhankelijke Europese instellingen

De beslissing van de Europese Unie om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen is in de eerste plaats een belangrijk omdat de Europese overheid op deze manier het wetenschappelijk advies van haar eigen instellingen volgt. Dit besluit overstijgt dan ook het individuele glyfosaatdossier en geldt vooral als een belangrijk signaal dat een objectieve beoordeling van productveiligheid prioritair moet steunen op de wetenschappelijke expertise van onafhankelijke instanties. Anderzijds wil essenscia blijven beklemtonen dat chemieproducten bovenal op een verantwoorde en veilige manier moeten gebruikt worden.

Persbericht

Social policy
Indexcijfer der consumptieprijzen
Het indexcijfer der consumptieprijzen van november 2017 bedraagt 105,55 punten tegenover 105,41 punten in oktober 2017, zijnde een stijging met 0,14 punt. De globale inflatie in november 2017 tegenover november 2016 bedraagt 2,07%. De gezondheidsindex van november 2017 bedraagt 105,85 punten tegenover 105,84 punten in oktober 2017, zijnde een stijging met 0,01 punt.

Informatie :
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in november 2017 103,61 punten.

essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet.

Lees verder
Het gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste vier maanden, zijnde het afgevlakte indexcijfer dat gebruikt wordt voor de aanpassing van de lonen, bereikt in november 2017 103,61 punten.

De officiële indexcijfers van de volgende maand zullen op 22 december 2017 beschikbaar zijn, vanaf 14 uur, op het antwoordapparaat van de FOD Economie (nummer 02 277 56 40) of op www.mineco.fgov.be.

Ter herinnering, daar de spilindex van de sector scheikunde (102,23) overschreden werd door het afgevlakte indexcijfer van februari 2017, werden de bezoldigingen van de arbeiders en bedienden van de chemische industrie vanaf 1 maart 2017 met 2% verhoogd.

De volgende spilindexen van de chemische industrie basis 2013=100 zijn: 104,27, 106,36 en 108,49. De spilindexcijfers zijn dezelfde voor de arbeiders en voor de bedienden.

Het competentiecentrum Economisch beleid van essenscia heeft een mathematisch model uitgewerkt ivm de evolutie van de index. essenscia stelt een prognose over de datum van de eerstvolgende loonindexering in de chemische industrie ter beschikking van haar leden. Zij wordt maandelijks herzien en verschijnt op essenscia extranet (http://extranet.essenscia.be,  issues: Social Policy – Social News / Social Database – Index and Salaries). essenscia maakt ook een prognose over de % van de volgende loonindexering in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200).

Informatie:
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
François Jadoul, tel. 02 238 98 17; e-mail: fjadoul@essenscia.be
International trade & business development
Red phosphorus could be included on the list of drugs precursors. We need information about the licit uses of red phosphorus in Belgium.

Read more

Red phosphorus is currently on the EU's drugs precursors voluntary monitoring list as it is a catalyst in the manufacture of methamphetamine.

In some Eastern European countries red phosphorus is involved in the large-scale illegal production of methamphetamine.  Therefore those countries have proposed to add red phosphorus to category 2A of the list of drug precursors, thereby subjecting it to:

pre-registration for import, export for product holders (see Art 3.6 Regulation nr.273/2004 amended  )
- declaration of their customers for the intermediate operations (see Art.3.6.b. Regulation nr 273/2004 amended )
export authorization (see Art.11 Regulation nr111/2005 amended 

The other Member States are invited to give an opinion on this proposal to include red phosphorus on the list of drugs precursors (category 2A). Please note that phosphates and white phosphorus, the use of which is known in agriculture and industry, are not affected by this proposal.

To be able to give a reasoned opinion on this proposal, the Belgian competent authority want to collect all information possible on the legal use of red phosphorus in Belgium and has asked essenscia to help them to gather this information.

Therefore we call on you to inform us about  :
- the sectors using red phosphorus
- the licit uses of red phosphorus
- the quantities of red phosphorous imported to Belgium/ exported from Belgium
- the economic impact of the inclusion of red phosphorus in category 2A of the drugs precursors list

Please send your input to Laurence Baudesson (LBA@essenscia.be) by 8 December. Background information on EU Drugs Precursors : - summary of the obligations of the economic operators :

-https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/drug_precursors/guidelines_tableau_recap_en.pdfhttps://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en

 

 

essenscia vlaanderen
Delta Process Academy: Advanced Master Class on Process Safety 2018

Delta Process Academy organizes a 5-day "Advanced Master Class on Process Safety” from 15 to 19 January in Antwerp. This course provides professionals with the essentials of process safety. The lectures are taught by academics and specialists in their discipline. A certificate will be granted at completion of the course. For each day a syllabus is provided by the organization.

The programme starts with an introduction to process safety and focusses on qualitative and quantitative risk analysis, explosion safety, competence in operation & safety in unit operations and mechanical integrity as the first layer of protection.  

Discover the full programme

News from our partners
Hoe het wetgevend kader van een product bepalen - 12 December
Wat met de zogenoemde borderline producten ?

Voor veel bedrijven, producenten en verdelers zorgen de zogenaamde borderline producten voor heel wat vragen en twijfels. Want waar ligt soms de grens tussen een biocide en een cosmeticaproduct…? 

Deze infosessie gaat dieper in op de verschillende hindernissen die men kan tegenkomen bij het produceren, verdelen en op de markt brengen van borderline producten.

Het programma en de inschrijvingslink vindt u hier

In het kort:

Datum : 12 december 2017
Tijdstip : 13u
Plaats : Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde
Taal : NL / FR (simultane vertaling)

in samenwerking met sectorfederaties essenscia en Agoria organiseren Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken en Minister Van Defensie Steven Vandeput een exclusief seminarie over de opportuniteiten die het openbreken van de Europese defensiemarkt biedt aan industriële bedrijven in België. Het seminarie vindt plaats op 8 december in het Egmontpaleis in Brussel.

Programma en inschrijven

Er is een ware revolutie aan de gang in het defensiebeleid: voor het eerst in haar bestaan stelt de EU fondsen ter beschikking om samenwerkingsprojecten te steunen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van defensiecapaciteiten. Het Europees defensieactieplan biedt nieuwe opportuniteiten,  ook buiten de traditionele sectoren, die de ontwikkeling van defensiecapaciteiten door bedrijven en KMO’s uit de defensie- en civiele sector mogelijk maken. Er ligt dus een unieke dynamiek voor het grijpen!

Programma
13.30 – 14.00  Aankomst van de deelnemers
14.00 – 14.15 Inleidende opmerkingen door Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
14.15 – 15.00 Panel 1: Openstelling van de Europese defensiemarkt uitgelegd: wat is er verandert en wat zijn de opportuniteiten voor de bedrijfswereld?
15.00 – 15.30  Koffiepauze
15.30 – 15.45 Inleidende opmerkingen door Steven Vandeput, Minister Van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
15.45 – 16.45 Panel 2: Openstelling van de Europese defensiemarkt toegepast op de Belgische bedrijven: voorbereiding en zoektocht naar partnerschappen
16.45 – 17.00 Conclusies door Didier Reynders, Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, bevoegd voor Beliris
17.00 – 19.00  Receptie

Interesse? Gelieve in te schrijven via European.Defence@diplobel.fed.be

Annual Event Catalisti on 19 December. Register now!

Catalisti, the Flemish spearheadcluster for sustainable chemistry and plastics, organises its Annual Event on 19 December in Edegem in the presence of Flemish minister Philippe Muyters. The event focusses on ‘How to adapt when exponential technology reshapes the world.’ During his key note speech, Sven Mastbooms, a futurist and alumni of Singularity University, will take the audience on a virtual journey to the heart of the future.

Program and Registration

essenscia vlaanderen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland versterken samenwerking

essenscia vlaanderen en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland hebben gisteravond een overeenkomst tot operationele samenwerking ondertekend. Zo willen beide organisaties hun expertise delen op impactvolle thema’s als mobiliteit, arbeidsmarkt en milieu. Dit om de slagkracht van een belangrijke industriële sector als de chemie en life sciences te vergroten. Gezien het belang van deze industrie voor de regio Antwerpen-Waasland, met de aanwezigheid van de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, is deze samenwerking niet meer dan logisch.

Persbericht

Havenbedrijf Antwerpen en FPIM stappen in dataplatform NxtPort

Het Havenbedrijf Antwerpen en FPIM, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, stappen samen in het dataplatform NxtPort. Zo willen beide publieke partners bijdragen tot de verdere uitbouw van NxtPort als een innovatief dataplatform dat zorgt voor logistieke, maritieme en industriële vernieuwingen en efficiëntiewinsten in de Antwerpse haven. NxtPort moet de digitale werking van de logistieke ketens verbeteren. Big data zijn een cruciaal element in de uitbouw van slimme logistieke processen.

Persbericht


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019