essenscia weekly 203

19 | 10
Jaarevent essenscia vlaanderen op 28 november in Antwerpen

Welke toegevoegde waarde creëert de chemie en life sciences voor de Vlaamse economie? Niet enkel in economische cijfers, maar ook in de verbetering van ieders levenskwaliteit. Dat is het centrale thema van het jaarevent van essenscia vlaanderen op dinsdag 28 november vanaf 17u30 in het Elisabeth Center in Antwerpen onder de titel: ‘Chemistry & Life Sciences: connecting industries for a better quality of life’.

Het jaarevent toont in woord en beeld hoe de chemie en life sciences sterk verbonden is met andere sectoren en zo de essentiële bouwstenen levert voor duurzame consumentenproducten. Geert Noels van Econopolis zal in een key note de toegevoegde waarde van de sector in kaart brengen en concrete aanbevelingen formuleren om de chemie en life sciences in Vlaanderen een succesvolle toekomst te garanderen.

Deze thema’s worden verder uitgediept in een aansluitend panelgesprek met de gewaardeerde deelname van Luc Delagaye (voorzitter essenscia vlaanderen & President Agfa Materials), Marina Fernhout-Mollemans (Managing Director 3M Benelux), Stef Heylen (Managing Director Janssen Pharmaceutica), Luc Van den hove (CEO imec) en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters. Graag tot dan!

Schrijf nu in voor het jaarevent

Frank Beckx
Gedelegeerd bestuurder
essenscia vlaanderen
Youth & training
Duaal leren? Uw mening telt!

De KU Leuven onderzoekt in opdracht van de Vlaamse overheid wat bedrijven zouden willen en kunnen bijdragen aan de opleiding van jongeren binnen het stelsel van duaal leren. De chemiesector is een pionier in leren op de werkvloer en het is daarom belangrijk dat ook uw onderneming, ongeacht of uw bedrijf momenteel leerlingen opleidt of niet, haar stem laat horen in dit maatschappelijke debat. De vragenlijst invullen duurt slechts een tiental minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Neem deel aan de enquête

Innovation & patents
Inzetten op innovatie, waar R&D een cruciale hoewel partiële rol in speelt, is voor de geavanceerde economieën vandaag meer dan ooit een strategische en vitale noodzaak om te groeien. De Belgische regering, de deelstaten en de Europese Unie hebben dit goed ingezien, en bijgevolg hun nieuwe fiscaal- en subsidiebeleid toegespitst op R&D. In de ‘post-BEPS’-wereld, waarin de Europese Unie en de OESO de actiemogelijkheden van staten streng hebben afgebakend, is de Belgische regering zelf innovatief geweest met haar streven om het vertrouwen in ons fiscaal R&D-stimulerend kader te versterken en alle kansen te benutten om dit raamwerk zo concurrentieel en aantrekkelijk mogelijk te maken.

Inschrijven

Lees verder

Om dit fiscale kader ter ondersteuning van R&D te (her)ontdekken er de kansen ervan optimaal te benutten voor uw onderneming, doen het VBO en Forum for the Future een beroep op een uitzonderlijk expertenpanel. Zij geven concrete antwoorden op de vele vragen die innovatieve ondernemingen zich vandaag stellen, zoals:

  • Hoe manage ik      innovatie, hoe bouw ik een innoverende organisatie uit en maak ik haar      toonaangevend in de sector?
  • Hoe raak ik wegwijs in het arsenaal      regionale en Europese subsidies?
  • Welke investeringen komen in aanmerking      voor fiscale steunmaatregelen?
  • Hoe verhoog ik mijn researchpotentieel door      mijn teams te versterken dankzij de vrijstelling van doorstorting van      bedrijfsheffing? Wat zijn de recente evoluties naar aanleiding van de controles      die sinds 2014 zijn ingevoerd en wat heeft de wetgever voorzien naar      aanleiding van het Zomerakkoord?
Hoe pas ik de nieuwe innovatieaftrek concreet toe in mijn onderneming, wat zijn de nieuwe opportuniteiten, waar situeert België zich Europees en internationaal?

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 u  Onthaal

13.00 – 13.15 u  Inleiding – Het belang van innovatie en R&D voor België Jean Baeten, Executive Manager Fiscaliteit & Investeringen, VBO – NL en FR

13.15 – 14.00 u Developping innovative organizations – Fostering innovative champions in Belgium Benoît Gailly, docent Innovatiemanagement, Louvain School of Management - FR

14.00 – 14.45 u Hoe vind ik mijn weg in de regionale en Europese subsidies en vergroot ik mijn innovatie- en R&D-potentieel, ook als kmo? Geert Coupez, Chief Operations Officer, Ayming Belgium - NL

14.45 – 15.15 u Belastingkrediet en O&O-investeringsaftrek – Hoe bepaal ik welke investeringen in aanmerking komen? Jan Pattyn, Senior Director en David Verwilghen – Engineer / Manager, Deloitte, Government Innovation and Investment Incentives – NL en FR

15.15 – 15.45 u Koffiepauze

15.45 – 16.30 u De fiscale initiatieven voor loonlastenverlaging bij tewerkstelling van onderzoekers: ‘dansen op een slappe koord’ Hendrik Serruys, Partner, EY People Advisory Services, Center of Excellence R&D and IP - NL

16.30 – 17.15 u Uitdagingen bij het implementeren van de innovatieaftrek uit het oogpunt van de onderneming en Europese en internationale vooruitzichten Isabelle Janssens, Head of Tax and entity planning, GSK, Renaud Hendricé, Partner, Deloitte, Government Innovation and Investment Incentives - FR

17.15 – 17.30 u Q&A

17.30 – 17.45 u Conclusies

 PRAKTISCHE INFORMATIE

• Prijs: 125 euro voor leden van een bij het VBO aangesloten federatie en 149 euro voor niet-VBO-leden
• Adres: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel

 

Infosessie Octrooicel 3de module: Technical tools to develop and protect your intellectual property

U zoekt een oplossing voor een duidelijk omschreven technisch probleem?  Kom dan experimenteren met een innovatieve methode die gebruik maakt van de nieuwste technische innovatietrends gebaseerd op een grondige analyse van patenten. Iedere deelnemer zal de kans hebben om deze methode uit te testen en toe te passen.  We vragen u dan ook om uw probleemstelling vooraf goed voor te bereiden, zodanig dat u het maximum haalt uit deze sessie.

 In deze interactieve workshop presenteert Xavier Lepot, zaakvoerder van xFIVE, enkele technische tools om de innovaties van morgen te ontwikkelen op basis van maatschappelijke trends en wetenschappelijke evoluties. U gaat tijdens deze sessie zelf aan de slag en zal kunnen experimenteren met hulpmiddelen gebaseerd op de TRIZ-methode, een beproefde aanpak om complexe problemen op een inventieve manier op te lossen. Hiermee krijgt u de sleutels in handen om op een gestructureerde manier producten en processen te bedenken die een meerwaarde kunnen creëren voor uw onderneming.

Als afsluiter van deze sessie stelt CREAX de nieuwste IP-trends voor met betrekking tot technologische ontwikkelingen en toepassingsgebieden van continue chromatografie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: 30 November 2017 - 13u30
Adres: Van der Valk Hotel Nazareth, Autosnelweg E-17, 9810 Nazareth Gent

Schrijf nu in

Reach, CLP & Product policy
The FPS Economy and the FPS Health, Food chain safety and Environment are co-organising a conference on the following theme: Sustainable substitution of SVHCs: How to move forward?

Read more

The authorisation process under REACH is gaining momentum and already 43 substances have been added to the authorization list. The ultimate goal is to replace these substances of very high concern by suitable alternative substances or technologies.

This conference will inform you about the scientific, financial and collaborative tools that are available at the European, national and regional level. You will also be able to participate in an interactive discussion with the different public actors to identify further needs for companies, especially SMEs, in supporting substitution.

Location :

Federal Public Service Economy, SMEs, Self-employed and Energy City Atrium C  Vooruitgangstraat 50 / Rue du Progrès, 50  1210 Brussels

Programme & registration

A new edition of the official training of the OECD QSAR Application Toolbox: Basic Training (Nov. 20-21) and Advanced Practical Training (Nov. 22-24) is organised in Barcelona.

Read more
QSAR Toolbox is a software application intended to be used by governments, the chemical industry and other stakeholders in filling gaps in (eco)toxicity data needed for assessing the hazards of chemicals. It has been designed as a tool that could support the requirements set by regulatory programs, e.g. REACH Registration. It is considered by the European Chemicals Agency (ECHA) as a valuable tool to consider when building categories or considering read across and recommended in ECHA’s guidances. ECHA has invited and recommended using QSAR Toolbox multiple times in their publications and presentations.

The objective of the training is to teach:

- What is QSAR Toolbox and how a prediction can be generated,
- How to use QSAR methodologies to group chemicals into categories,
- How to fill a data gap for qualitative and quantitative endpoints,
- How to explain and to support a prediction made by using QSAR Toolbox.

The final day of the course offers for trainees a possibility to have additional practical work on specific chemicals with the purpose to apply the acquired skills into practice. Participants have the opportunity to work on Toolbox with molecules suggested by participants and under guidance of expert instructors.  Each participant is requested to propose his/her own molecule and the endpoint(s) they are interested in.  Proposed examples will be analysed by the instructor during the session.

The training is a unique opportunity to learn all details about the software directly from Toolbox´s developers as all training instructors are selected from those who were the original developers of Toolbox!

If you have been starting to work with this software and you have seen that you need further explanation of how Toolbox works in different toxicological predictions, this course will offer you a unique occasion to learn how to work with the software directly from the developer´s hand!

You will work with the latest, 4.1 version released in August 2017!

For further information about the training or to register please go to the link down below:
International trade & business development
Door het nakijken van de lijst in bijlage kan u vermijden dat een concurrent buiten de EU van een vermindering van douanerechten zou kunnen genieten bij het exporteren van zijn producten naar de EU.

Lees verder
Laat de word-lijst in bijlage nakijken door een technisch persoon (of de marketing manager) van uw bedrijf. Hierdoor kan u vermijden dat een concurrent buiten de EU van een vermindering van douanerechten zou kunnen genieten bij het exporteren van zijn producten naar de EU.

Bedrijven die in de EU-zone willen importeren met volledige schorsing van douanerechten of een schorsing voor een bepaalde hoeveelheid (contingent) moeten kunnen aantonen dat er geen EU-producent voor het product bestaat (of onvoldoende productiecapaciteit aanwezig is). 

Twee keer per jaar ontvangt essenscia van de federale overheid een kopie van de ingediende aanvragen voor schorsing of contingenten (zie lijst). essenscia raadt u aan om de lijst door een technisch aangelegde medewerker of een marketing verantwoordelijke te laten doorlopen.

Gelieve dhr. Jozef De Proft (Federale Overheidsdienst Economie) tegen ten laatste 8 november2017 te melden welk product van de lijst U momenteel produceert (of welke producten een gelijkaardige toepassing/werking kunnen hebben). Dit moet ertoe leiden dat uw concurrent van buiten de EU niet zal kunnen genieten van vermindering van douanerechten.

Voor uw goede informatie, essenscia heeft een themafiche ‘Tariefschorsingen en contingenten’ opgesteld

Informatie:
Laurence Baudesson,  tél: 02 238 97 53, LBA@essenscia.be
Jozef De Proft, FOD Economie, tel : 02 277 72 62, jef.deproft@economie.fgov.be
Health, Safety & Environment
Duurzaam waterbeheer in de industrie
Op donderdag 26 oktober organiseren TNAV/VMx en Aquarama respectievelijk de jaarlijkse workshop en vakbeurs in de Brabanthal van Leuven-Haasrode.

Thema: Duurzaam waterbeheer in de industrie

Inschrijven op de workshop gebeurt op de website van Aquarama:

Tarief: 100 € exclusief BTW. essenscia-leden betalen slechts 75 € mits vermelding van “essenscia” op de inschrijving.  Facturatie en betaling gebeuren na afloop van de workshop.
Bij ECS dragen we innovatie hoog in het vaandel.  Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe inzichten en didactische methoden om onze kennis over te brengen op de cursisten. Als sterke aanhanger van praktijk- en gedragsgericht trainen in veiligheid, heeft ECS recent geïnvesteerd in de bouw van een volledig nieuwe werfsimulator !  De werfsimulator is een nabootsing van een industriële omgeving en is voorzien van pompen, valven, mangaten, elektrische installaties… Deze installaties zullen gebruikt worden voor opleidingen en andere toepassingen rond training van veiligheidsgedrag.   Om dit heuglijke nieuws te vieren, organiseren we een lanceringsevent op 9 november 2017. Gedurende de hele namiddag kan u kennismaken met onze werfsimulator, lezingen en workshops volgen.

Read more

Tijdens het lanceringsevent op 9 november kan u kennismaken met de werfsimulator, lezingen en workshops volgen.

Het programma :

12u00 - 13u00: lunch en rondleiding op de werfsimulator
13u00 - 16u30: gerenommeerde sprekers, interactieve workshops en rondleiding op de werfsimulator
Vanaf 16u30: receptie, rondleiding op de werfsimulator en netwerkmoment
Het volledige programma vindt u hier.

Praktische informatie :
Inschrijven is verplicht en mogelijk via deze link.
Locatie : Industrielaan 42 – 2900 Schoten Contact : werfsimulator@e-c-s.be

Depuis fin septembre 2017, les substances reprotoxiques, substances/mélanges pouvant nuire à la fertilité des femmes et des hommes et endommager le fœtus, sont soumises aux mêmes règles que les agents chimiques, cancérigènes et mutagènes déjà repris dans le Code du bien-être. Concrètement, cela implique de réaliser régulièrement une analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à ces substances, la tenue d’un registre, le suivi de santé des travailleurs exposés ainsi que la formation contiue de ces derniers.

Lire la suite

Par la publication le 11 septembre 2017 de l’Arrêté Royal du 21 juillet 2017, les substances reprotoxiques de catégorie 1A et 1B, c’est-à-dire des substances/mélanges pouvant nuire à la fertilité des femmes et des hommes et endommager le fœtus, sont soumises aux mêmes règles que les agents chimiques, cancérigènes et mutagènes déjà repris dans le livre VI.-Titre 2 du Code du bien-être.  Le titre ne s’applique qu’aux substances visées à l’annexe VI.2-3, soit presqu’une centaine de substances dont notamment le nickel, le plomb et le cobalt ainsi que leurs composés. Parmi les procédés visés, on y retrouve les activités utilisant de l’acide fort.

Concrètement, cela signifie que l’employeur est tenu d’effectuer une analyse de risque (nature, degré et durée d’exposition, avec prise en compte spécifique des effets pour les travailleurs particulièrement sensibles) pour toute activité susceptible de présenter une exposition aux agents reprotoxiques. Cette analyse sera à renouveler régulièrement et au minimum une fois par an. Cependant, elle sera systématiquement réitérée pour toute modification susceptible d’impacter le niveau d’exposition ou lorsqu’il apparaît qu’un travailleur est atteint d’une anomalie résultant de l’exposition.  

Lorsqu’un risque est mis en évidence pour les travailleurs, l’exposition aux agents reprotoxiques doit être évitée en prenant les mesures appropriées visant toujours à prioritairement remplacer la substance ou garantir la production et l’utilisation de la substance dans un espace clos. Si ces mesures ne sont techniquement pas possible, le niveau d’exposition sera réduit aussi bas que possible par l’implémentation des meilleurs pratiques disponibles (aspiration et ventilation, conception des procédés, équipements de protection collectifs et individuels, procédés et méthodes de travail appropriées, monitoring, …) et ne pourra en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition telles que définies à l’annexe VI.1-1 du Code du bien-être. Les zones à risques seront clairement délimitées et signalées. Les mesures d’hygiènes adéquates y seront prises.

L’employeur est également tenu de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés. Il tient à cet effet un registre des travailleurs exposés disposant chacun d’un dossier personnel de suivi de santé.

Au-delà des mesures précitées, tout travailleur doit être informé et formé aux risques d’exposition ainsi qu’aux mesures de prévention et protection le concernant. Cela signifie, entre autres, que l’employeur est tenu de s’assurer que le travailleur dispose des connaissances nécessaires pour garantir l’efficacité des équipements de protection et d’en faire bon usage. Un recyclage sera prévu au minimum tous les ans ou lorsque le risque d’exposition se voit modifié.   

essenscia vlaanderen
We are delighted to invite you to attend an event we are supporting and sponsoring in Antwerp ‘Hazardous Chemistry for Streamlined large Scale Synthesis’, 3rd international Conference & Exhibition, which takes place on 28th & 29th November 2017.  We are working with the organisers at Scientific Update and have secured a discounted rate for our DPA members.

Read more
We are delighted to invite you to attend an event we are supporting and sponsoring in Antwerp ‘Hazardous Chemistry for Streamlined large Scale Synthesis’ which takes place on 28th & 29th November 2017. 

This 3rd international conference and exhibition has been designed to showcase synthetic chemistry involving hazardous reagents, intermediates and/or reaction conditions carried out on an industrial scale. Safety aspects and changes to reaction conditions to avoid dangerous operating conditions will be highlighted.   You can find the programme here.  We are working with the organisers at Scientific Update and have secured a discounted rate for our members.  The published price to attend is €1,450 but with the code below you can register and attend for €595.

Please register as follows:
Go to the following webpage and click the ‘Book Now’ button.

Complete the registration process – use the ‘I am booking for myself’ button and then complete your contact information.  When you get to the payment page – you will need to put the following in the Promotion Box: Essenscia-20 .   Check the invoice amount has been discounted.  Then choose your payment method – credit card for immediate payment and receipt, or invoice – to pay later.  Once you have completed these steps, you will receive an e-mail with your confirmation details and links to the conference documentation.

We hope you will join us for this important meeting and look forward to seeing you in Antwerp.
The level and quality of process safety management determines the success of an organization. Delta Process Academy aims, with this 4-day Specialized Course, to provide professionals with the essentials and practical insights related to Structural Integrity and Material Degradation, which plays a key role in the first layer of protection of industrial installations.

Read more

essenscia would like to present the details of the Specialized Course on Structural Integrity and Material Degradation in the Process Industry. This course is organized by Delta Process Academy, essenscia and the essenscia Chair Safety Engineering. The lectures are taught by specialists in their discipline. For each day a syllabus is provided by the organization and a certificate will be granted at completion of the course.

Programme:  8:30 – 18:00

• Tuesday 14th of November 2017 Corrosion and material degradation (1/2) Basic theory - Corrosion types - High temperature corrosion
• Wednesday 15th of November 2017 Corrosion and material degradation (2/2) Corrosion types (follow-up) - Corrosion case histories  
• Thursday 16th of November 2017 Protection and inhibition. Materials and equipment protection - Different types of water in the process industry: inhibit the mechanism
• Friday 17th of November 2017 Management and inspection techniques of corrosion. Risk based inspection and conditioned based monitoring – Corrosion under insulation - Inspection techniques and monitoring: site visit at METALogic

The complete programme can be find here.

Location : Faculty Club, Groot Begijnhof 14, Leuven Subscription : 2000€ DPA members – 2200 essenscia members (incl.syllabus, certificaat & lunch). Subscription is necessary and possible here.

This course is limited to 20 participants because a high level of interaction is foreseen. .

For additional information concerning these topics please feel free to contact Mr. Geert Boogaerts (+32 476 906 663 | gboogaerts@essenscia.be).

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van haar Forum “Milieu, Veiligheid en Gezondheid”, die zal plaatsvinden op woensdag 22 november 2017, om 9u30 (onthaal vanaf 9u) bij Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen.  Om praktische redenen vragen wij u wel om in te schrijven via onze website.   

Zie programma verder.

essenscia vlaanderen nodigt haar leden graag uit op de volgende sessie van haar Forum “Milieu, Veiligheid en Gezondheid”.   Het programma van 22 november 2017 ziet er als volgt uit  :

9h00 Onthaal

9h30 Welkomstwoord door gastheer

9h30 Implementeren van de BREF CWW – praktijkgetuigenis door Gunther Hendrickx (BASF)

10h30 Koffiepauze

11h00 Duurzaamheidsrapport: Hoe presteert onze sector op vlak van milieu ? door Philippe Cornille (essenscia)

11h20 Overzicht van actuele "milieu"dossiers door Philippe Cornille en An Maes (essenscia)

- Omzetting BREF CWW in Vlarem III
- Ecotoxiciteit van avalwater
- Normzetting bij hervergunning
- Droogteproblematiek
- BREF WGC
- Risicogebaseerde milieu-inspectie
- Vlaremtrein

12h30 Broodjeslunch

Locatie : Technopolis (zaal Kilobyte), Technologielaan, 2800 Mechelen.

Verplicht inschrijven via onze website vóór 17 november 2017.

News from our companies
BASF signs agreement to acquire significant parts of Bayer’s seed

BASF has signed an agreement to acquire significant parts of Bayer’s seed and non-selective herbicide businesses. Bayer intends to divest these assets in the context of its planned acquisition of Monsanto. The assets to be acquired include Bayer’s global glufosinate-ammonium non-selective herbicide business, as well as its seed businesses for key row crops in select markets. The transaction is subject to the closing of Bayer’s acquisition of Monsanto and approval by relevant authorities.

Press release

Chemiesector wil duurzame kunststoffen maken uit afvalgas van staalindustrie

Het inzetten van koolstofdioxide en andere afvalgassen als een nieuwe bron van grondstoffen wordt een steeds belangrijker thema op Europees niveau. Een nieuw consortium van veertien partners uit zeven landen, geleid door materiaalproducent  Covestro en met medewerking van Recticel en Universiteit Gent, wil nu onderzoeken hoe rookgas van de staalindustrie kan worden gebruikt om op een bijzonder efficiënte en duurzame manier kunststoffen te produceren. Zo kan aardolie worden bespaard; de grondstof die via de conventionele weg wordt gebruikt. Dit sectoroverschrijdende project, Carbon4PUR, wordt gesubsidieerd door de Europese Unie.

Press release

Eerste spadesteek nieuwe productielijn bij Kaneka in Westerlo

Het chemiebedrijf Kaneka in Westerlo heeft deze week met een symbolische eerste spadesteek het startschot gegeven voor een investering van 34 miljoen euro in extra productiecapaciteit en meer energie-efficiëntie. Kaneka was in de jaren zeventig het eerste Japanse chemiebedrijf dat een productievestiging opende in België. Japanse chemiebedrijven investeerden de voorbije tien jaar liefst 700 miljoen euro in ons land.

Reportage RTV  

News from our partners
Doet uw onderneming mee aan de Dag van de Wetenschap op zondag 26 november 2017?
Tijdens de Dag van de Wetenschap op zondag 26 november 2017 tonen opnieuw heel wat onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, musea en bibliotheken hun wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties aan het grote publiek. Met dit initiatief wil de Vlaamse regering de praktische toepassingen van wetenschap en technologie in ons dagelijks leven in de kijker zetten. De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevent in Vlaanderen en Brussel en lokte vorig jaar 36.000 bezoekers.

Meedoen? De Dag van de Wetenschap staat open voor alle ondernemingen in Vlaanderen die wetenschap en technologische innovatie ‘zichtbaar’ willen maken voor geïnteresseerde bezoekers via workshops, demonstraties, experimenten, enzovoort. Als bedrijf kunt u zo met relatief weinig inspanningen een groot en enthousiast publiek bereiken dat vooral bestaat uit jongeren en gezinnen met kinderen. Deelnemen is bovendien gratis! Technopolis coördineert de activiteiten en ondersteunt de deelnemers met promotiemateriaal en een uitgebreide mediacampagne.

Bij voldoende interesse worden alle sectorbedrijven in een speciale chemie- en farmacluster op één locatie samengebracht.

Meer info 
EU-China Belt & Road Conference on 26 October 2017 in Brussels

The EU-China Belt & Road Conference will take place on Thursday 26 October at 14h00 at the Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, 1000 Brussels. This conference is organized by the EU-China Business Association in close cooperation with PricewaterhouseCoopers (PwC) and the participation of the European Commission. The conference is also supported by the Flanders-China Chamber of Commerce, which is also leading the EU-China Business Association.

China’s Belt & Road Initiative is the largest connectivity programme on infrastructure in the world. This major initiative will offer many commercial and trade opportunities. Next to building infrastructure, companies could find business opportunities such as in financial and professional services, agriculture and environment, advanced manufacturing, automotive, energy and resources, telecommunication, E-commerce, logistics and in many other areas.

Full program and more info

Seminar “Catching the Indian Tiger” on 24 October 2017 in Zaventem

The Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry (BICC&I) organizes the seminar ‘Catching the Indian Tiger’ in collaboration with Deloitte on 24 October in Zaventem. This seminar aims to target a broad range of companies from small and medium-sized enterprises to multinationals, already active in India or seeking for information to do their first steps in India. The economic reforms of the last years have paid off and resulted in an unprecedented economic growth in India. How can Belgian companies take part in this succes story? This year India and Belgium celebrate 70 years of diplomatic relations highlighted with the state visit of King Philippe and Queen Mathilde early November.

Full program and more info  

5th edition of Innovation for Health in Rotterdam

On 1 February 2018 the fifth edition of Innovation for Health will be organised in WTC Rotterdam, the Netherlands. Within a short period of time, Innovation for Health has become Netherlands’ premier Healthcare event, offering a stage for opinion leaders to share their ideas and creating a place where more than 800 key players come together and join in on the latest innovations.

Full program and more info

International Colloquium on Energy Storage on 8 November in Brussels

The European Society for Engineers and Industrialists (SEII), in collaboration with Agoria and essenscia, organizes its International Colloquium on Energy Storage, a question of the utmost importance: «The promise of Energy Storage: it will change our life!». The event will take place on 8 November, from 9:00 am to 4:30 pm, at the University Foundation in Brussels. Six renowned speakers, coming from academia, industry and regulation, will share their insights in the most recent developments and prospects on the energy storage market.

Full program and more info     


2013 2014 2015 2016 2017 2018