Koninklijk Besluit legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit bouwproducten

print Terug naar nieuwsbrief
Issues
REACH, CLP & Productbeleid
De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht. Na Duitsland en Frankrijk is België het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt.

De wetgeving geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen (van vast tapijt, over kunststof tot parket en gietvloeren), de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt en de afwerkingsproducten voor houten vloeren (vernissen, boenwas, olie). De maximumwaardes zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend.

Voor elk verkocht producttype stelt de fabrikant/invoerder een productemissiedossier op dat aantoont dat het bouwproducttype in overeenstemming is met de bedoelde drempelniveaus.

De wetgeving gaat in op 1 januari 2015. Bouwproducten die vóór 1 september 2014 in de handel zijn gebracht of op de markt worden aangeboden en niet aan de drempelniveaus voldoen, mogen vanaf 1 september 2015 niet langer op de markt worden aangeboden.
De bedoeling is dat in de toekomst ook maximumwaardes worden opgelegd voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers om een gezonde lucht binnenshuis te verzekeren.

Het KB is beschikbaar op essenscia extranet: http://extranet.essenscia.be/KeyAreas/Type/671

Meer informatie: Tine Cattoor, advisor product policy, tcattoor@essenscia.be, 02/238 98 46


Terug naar nieuwsbrief

2013 2014 2015 2016 2017 2018