Infosessie Octrooicel 1ste module: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT

Wanneer een inbreuk op een octrooi wordt vastgesteld, is het opstarten van een juridische procedure vaak een lang en duur proces. Soms wordt een aanspraak van een octrooihouder als onterecht ervaren en is de verweerder geïnteresseerd om een lange en dure procedure te vermijden. Indien beide partijen instemmen, is het daarom soms interessanter om het geschil op een alternatieve manier op te lossen. Bemiddeling, expert beslissing, versnelde arbitrage of gewone arbitrage kunnen een goed alternatief zijn. In deze infosessie zal Flip Petillion, een ervaren advocaat en arbiter, toelichten wat de diverse vormen van alternatieve geschillenbeslechting inhouden en wat de voordelen ervan zijn.

thema
Innovatie & Octrooien
    Infosessie Octrooicel 1ste module: ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS TO SETTLE YOUR IP CONFLICT
27 | 03
13:30 - 16:30
Van der Valk Hotel Nazareth, Autostrade E17, 9810 Nazareth
Voornaam
Familienaam
Functie
E-mail adres
Telefoon
GSM
Organisatie
Adres
Opmerking

Disclaimer

De infosessies zijn gratis en starten telkens om 13u30.
Indien u wenst deel te nemen aan de gratis broodjeslunch vanaf 12u30, gelieve dit aan te geven in het vak voor opmerkingen.