Vlarip workshop: Melding aan het antigifcentrum

Artikel 45 van CLP wil de in te dienen informatie aan de nationale antigifcentra harmoniseren. Vanaf januari 2020 moet een nieuw aanmeldsysteem in voege treden. Deze workshop gaat dieper in op de huidige en toekomstige aanmeldingsverplichtingen en geeft een stand van zaken zoals gekend tot op 15 februari 2018.

 1. Verwelkoming en Mededingingsrecht
 2. Inleiding
 3. Melding aan het Belgisch antigifcentrum
 4. Nieuwe aanmelding volgens bijlage VIII:
  Verplichtingen
  Software
  Openstaande punten
 5. Coffee break
 6. Discussie en ervaringsuitwisseling:
  Timing meldingen volgens gebruik
  UFI aanmaken
  UFI op etiket en in VIB
 7. Q&A

thema
REACH, CLP & Productbeleid
    Vlarip workshop: Melding aan het antigifcentrum
€ 350,00
22 | 02
13:30 - 16:00
Van der Valk Hotel Nazareth, Autostrade E17, 9810 Nazareth Gent
Totaalprijs
Voornaam
Familienaam
Functie
E-mail adres
Telefoon
GSM
Organisatie
Adres
KMO portefeuille (enkel in Vlaanderen)