Basisvorming Productbeleid

De basisvorming productbeleid is bedoeld als kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH, CLP gevaarsindeling, en de opmaak van het veiligheidsinformatieblad.

Begin 2018 wordt opnieuw een basisvorming productbeleidaangeboden. Dit programma omvat vier modules:

  • Module 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP – GHS)
  • Module 2: REACH voor nieuwe werknemers
  • Module 3: Registreren onder REACH
  • Module 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) – 16 rubrieken
Prijzen (excl. BTW - inclusief syllabus, deelname-attest, koffie en broodjeslunch)

essenscia-leden en VLARIP-deelnemers betalen voor het volledige programma (4 modules) € 850/deelnemer; per module: € 250/deelnemer
niet-leden betalen voor hetvolledige programma (4 modules) € 1.250/deelnemer; per module: € 350/deelnemer

U kunt ook inschrijven voor een bedrijfsabonnement. Deze optie biedt de mogelijkheid om per module een andere werknemer van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen. Gelieve deze keuze aan te geven op uw inschrijving.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

thema
REACH, CLP & Productbeleid
    Basisvorming Productbeleid
€ 1250,00
01 | 03 - 29 | 03
MODULE 1: Inleiding tot indeling en etikettering (CLP-GHS)
01 | 03
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel € 350,00
MODULE 2: REACH voor nieuwe werknemers
08 | 03
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel € 350,00
MODULE 3: Registreren onder REACH
22 | 03
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel € 350,00
MODULE 4: Opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB)
29 | 03
essenscia, Reyerslaan 80, 1030 Brussel € 350,00
Totaalprijs
Voornaam
Familienaam
Functie
E-mail adres
Telefoon
GSM
Organisatie
Adres
KMO portefeuille (enkel in Vlaanderen)