4-daagse CLP opleiding voor formulatoren

Retour au calendrier
11 | 09 - 02 | 10
Public
thème
Reach, CLP & Politique produits

4-daagse CLP opleiding voor formulatoren
€ 1500,00
€ 2300,00
11 | 09 - 02 | 10

Dagmodule 1: Algemene inleiding tot CLP, fysische gevaren
€ 400,00
€ 600,00
11 | 09
09:00 - 16:30
Van der Valk Hotel Nazareth, E17, 9810 Nazareth

Op 11 september starten we met een toelichting van essenscia over de oorsprong van CLP.
Daarna overlopen we met de algemene principes voor indelingen en gaan we dieper in op geharmoniseerde classificaties en het achterliggend proces. In de namiddag delven we dieper en worden de verschillende fysische gevaren besproken door BIG.
Lesgevers: essenscia en BIG

Dagmodule 2: Gezondheidsgevaren
€ 400,00
€ 600,00
18 | 09
09:00 - 16:30
Van der Valk Hotel Nazareth, E17, 9810 Nazareth

Op 18 september zoomen we in op de gezondheidsgevaren.
Na een toelichting over de achterliggende testen voor gezondheidsgevaren door Reflector Consulting, gaan experten van BIG in op alle CLP indelingen voor gezondheidsgevaren. Naast de theorie komen er uitgebreid oefeningen aan bod en op het einde van de dag wordt een thuisopgave meegegeven om het aangeleerde verder in te oefenen.
Lesgevers: Reflector Consulting en BIG

Dagmodule 3: Milieugevaren
€ 400,00
€ 600,00
25 | 09
09:00 - 16:30
Van der Valk Hotel Nazareth, E17, 9810 Nazareth

Op 25 september gaan we eerst in op de thuisopgave om vervolgens samen met de experten van Arche de milieugevaren van de CLP opleiding uit te diepen.
Ook hier oefenen we de opgedane kennis verder in.
Lesgever: Arche

Dagmodule 4: Integrale oefeningen, labeling & packaging, bijkomende verplichtingen
€ 400,00
€ 600,00
02 | 10
09:00 - 16:30
Van der Valk Hotel Nazareth, E17, 9810 Nazareth

Op de laatste dag wordt alle kennis bijeengebracht en verder ingeoefend met integrale oefeningen.
Deze oefeningen worden begeleid door Arche. Daarna gaat essenscia verder in op de etiketterings- en verpakkingsvereisten volgens CLP en de verplichte aanmeldingen voor mengsels aan het antigifcentrum.
Lesgevers: Arche en essenscia


Détails personne de contact

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Retour au calendrier