REACH voor nieuwe werknemers

Retour au calendrier
14 | 11
Public
thème
Reach, CLP & Politique produits

REACH voor nieuwe werknemers
€ 250,00
€ 300,00
14 | 11
09:30 - 16:00
Van der Valk Hotel Nazareth , Autostrade E17, 9810 Nazareth

Doelgroep: Werknemers die voor het eerst te maken hebben met REACH.
Deze opleiding is bedoeld als eerste kennismaking met de verplichtingen en uitdagingen van REACH.

PROGRAMMA
- Wat is REACH en waarom is deze wetgeving er gekomen?
- De verschillende rollen in REACH 
- Inleiding tot preregistratie & registratie
- Autorisatie (SVHC) & restricties 
- Evaluaties 
- Communicatieverplichtingen in de keten 
- Handhaving REACH 
- REACH en de bedrijfsvoering

Gewenste voorkennis: Geen.

KMO-portefeuille: essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. KMO’s kunnen hierdoor een deel van hun opleidingskosten laten subsidiëren door het Vlaams Gewest.

Détails personne de contact

Isabelle DESCAMPS
idescamps@essenscia.be

Retour au calendrier