4-daagse CLP opleiding voor formulatoren

Retour au calendrier
06 | 06 - 27 | 06
Public
thème
Reach, CLP & Politique produits

4-daagse CLP opleiding voor formulatoren
€ 1250,00
€ 2100,00
06 | 06 - 27 | 06

De deadline voor omschakeling naar CLP indelingen voor mengsels , 1/6/2015, nadert met rasse schreden. Hoogtijd dus om nu te starten met de voorbereidingen binnen uw bedrijf.
Na deze intensieve vierdaagse CLP opleiding die essenscia aanbiedt in samenwerking met Arche, BIG, VITO en Universiteit Gent, kan u zelf de indeling van uw mengsels bepalen en afleiden hoe etiketten, verpakkingen en veiligheidsinformatiebladen moeten worden aangepast.
Experts leren u de achterliggende testmethodes te begrijpen en correct in te schatten. Aan de hand van talrijke oefeningen oefent u de opgedane kennis in. Hebt u nu al specifieke vragen? Geef ze door bij de inschrijving zodat de lesgevers hier maximaal aandacht kunnen aan besteden.

Waar: Centre Environmental Science & Technology (CES&T) van de Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent.

Wanneer: vrijdag 6, 13, 20 en 27 juni 2014 telkens van 9u30 tot 16u00.

Voor wie: iedereen die betrokken is bij de conversie van de indeling van hun producten volgens de CLP. CLP voorkennis is niet noodzakelijk.

Inschrijvingsgeld (excl. BTW):

  • Leden essenscia: 350 € per dagmodule of 1.250 € voor de volledige cyclus
  • Niet leden essenscia: 550 € per dagmodule of 2.100 € voor de volledige cyclus

Inschrijven per afzonderlijke dagmodule is ook mogelijk.
Inbegrepen in deze prijs: syllabus, koffiepauze in de voor- en namiddag, broodjeslunch, getuigschriftDagmodule 1
€ 350,00
€ 550,00
06 | 06
09:30 - 16:00
Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

In deze eerste dagmodule wordt eerst het algemene kader geschetst : hoe is CLP tot stand gekomen, wat zijn de verschillende onderdelen van de CLP verordening, wat zijn de verschillende verplichtingen, waarom wordt CLP op regelmatige basis aangepast? Welke afdelingen binnen uw bedrijf zijn allemaal betrokken bij de omschakeling.
Daarna wordt uitgebreid ingegaan op het luik van de fysische gevaren binnen CLP. De relatie met de ADR wetgeving wordt gemaakt. Talrijke voorbeelden tonen aan hoe indelingen wijzigen ten gevolge van CLP. Tot slot wordt dieper ingegaan op de achterliggende testen om de humane toxiciteit van stoffen en mengsels in te schatten. Een beter inzicht in de testen helpt immers om data correct te implementeren.

Lesgevers: essenscia, BIG en Iris Lutea

Dagmodule 2
€ 350,00
€ 550,00
13 | 06
09:30 - 16:00
Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

Tijdens deze tweede dagmodule staan de humane  toxiciteitsaspecten van CLP centraal. De verschillende gevarenklassen worden uitgebreid besproken. Telkens is er een bijzondere focus op het bepalen van de gevaren voor mengsels. De nieuwe rekenregels onder CLP worden ten gronde uitgelegd Aan de hand van talrijke voorbeelden worden de individuele onderdelen ingeoefend in klasverband. Vervolgens wordt een opdracht meegegeven om thuis de opgedane kennis in te oefenen.

Lesgevers: BIG en ArcheDagmodule 3: Milieugevaren
€ 350,00
€ 550,00
20 | 06
09:30 - 16:00
Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

In de derde module wordt ingezoomd op de milieugevaren. Eerst verdiepen we ons samen met Prof Janssen in de milieutoxicologie. Een bezoek aan het laboratorium helpt de milieutesten inzichtelijk te maken. Zo wordt geleerd hoe data over de milieugevaren correct moeten geïnterpreteerd worden. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de indeling van stoffen en mengsels voor de milieugevaren volgens CLP. Talrijke voorbeelden en oefeningen tussendoor helpen de kennis in de praktijk om te zetten.
Tot slot wordt de opdracht van de vorige module klassikaal besproken en wordt een nieuwe opdracht voor milieugevaren meegegeven aan de cursisten.

Lesgevers: Universiteit Gent en Arche

Dagmodule 4: Alternatieven (test)- methodes, labelling en verpakking, CLP in relatie tot REACH
€ 350,00
€ 550,00
27 | 06
09:30 - 16:00
Universiteit Gent, J. Plateaustraat 22, 9000 Gent

In de laatste module leren we de kwaliteit van testen inschatten, hoe ook voor mengsels het toepassen van de bridging principles en van alternatieve (test)methodes kan gebruikt worden om indelingen te bepalen.  Daarna wordt uitgelegd hoe op basis van de CLP indeling de etikettering en verpakkingen aangepast moeten worden.  Alle opgedane kennis wordt nu gebundeld in een integrale oefening waar op basis van SDS’en van de ingrediënten de CLP indeling en etikettering bepaald worden.  Tot slot zoomen we in op de wisselwerking tussen REACH en CLP en de verwerking van de CLP gegevens in het veiligheidsinformatieblad

Lesgevers: VITO, Arche en essenscia

Détails personne de contact

Katrien VAN DER PLAETSEN
kvanderplaetsen@essenscia.be

Retour au calendrier