essenscia en PlasticsEurope recycleren plastic zwerfvuil tijdens opruimactie in natuurgebied Galgeschoor in Antwerpse haven

Brussel, 5 maart 2018 – Medewerkers van essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, en van de Europese koepelorganisatie PlasticsEurope hebben zaterdag, samen met ruim 100 andere vrijwilligers, mee de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil op te ruimen in het natuurgebied Galgeschoor in de Antwerpse haven. Dit jaarlijkse initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt kadert in het project Schone Schelde. De focus lag dit jaar op het verwijderen van plastic zwerfvuil dat door de Plastimobile ter plekke werd gerecycleerd. De rest van het ingezamelde afval wordt de komende dagen vakkundig gesorteerd en verwerkt door Indaver.

De zevende editie van de opruimactie in het ruim 100 hectare grote natuurgebied Galgeschoor kon voorbije zaterdag, ondanks de sneeuw, op zowat 140 vrijwilligers rekenen. Dankzij de getijdenwerking kent deze natuurzone, waar heel wat trekvogels thuis zijn, een specifieke plantengroei. Jammer genoeg wordt er tijdens de jaarlijkse zwerfvuilacties gemiddeld meer dan 6 ton afval opgeruimd.

Indaver, een bedrijf dat lid is van essenscia, engageert zich om het ingezamelde afval gratis te sorteren en te recycleren. Als hergebruik niet mogelijk is, wordt het afval gecontroleerd verbrand waarbij de energie die vrijkomt wordt gerecupereerd. In beide gevallen gaat het om een duurzame verwerking van het zwerfvuil.

Dit jaar lag de focus op plastic afval, en dat is niet toevallig. Eind vorig jaar was Antwerpen de eerste haven in Europa die het actieplan ‘Operation Clean Sweep®’ van Plastics Europe ondertekende. Ook sectorfederatie essenscia ondersteunt dit initiatief waarbij havenbedrijven alles in het werk stellen om te voorkomen dat plastic pellets in het milieu terechtkomen. Deze plastic korreltjes vormen de grondstof voor kunststoffen en worden in grote volumes in de Antwerpse haven geproduceerd, opgeslagen en getransporteerd.

Om dat engagement kracht bij te zetten, werd het opgehaalde plastic afval ter plekke gerecycleerd door de Plastimobile. Dit rondreizend atelier, een project van onder meer essenscia, PlasticsEurope en het sectorale en paritaire vormingsfonds Co-valent, transformeert gebruikte plastics tot nieuwe kunststof materialen en illustreert zo het grote potentieel van plastics in een circulaire economie.
 
Met deze actie nemen we als sectorfederatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia. “Kunststoffen hebben zoveel nuttige toepassingen, kunnen meermaals herbruikt worden en aan het eind van hun levenscyclus is hun energie bovendien recupereerbaar. Ze zijn simpelweg te waardevol om zomaar weg te gooien. Dat is de les van vandaag: plastic afval hoort in de vuilniszak of het containerpark, niet in het leefmilieu.

Het is onaanvaardbaar dat plastic zwerfvuil opduikt in de natuur, want deze materialen horen niet thuis in het water, langs oevers of op stranden. In die zin is het noodzakelijk dat we met z’n allen nog meer inspanningen doen om die wegwerpmentaliteit tegen te gaan. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar de hoofdoorzaak van deze problematiek eerder dan enkel de symptomen te bestrijden”, zegt Marc Jamin, voorzitter van de PlasticsEurope Nationale Adviesraad.

Meer info :
Gert Verreth, Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.beDownload