Infosessie Octrooicel Module 2: Innovatieaftrek in de praktijk

Back to agenda
23 | 04
Public
Issue
Innovation & patents

Infosessie Octrooicel Module 2: Innovatieaftrek in de praktijk
23 | 04
13:30 - 16:30
3 Square Village, Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde

De aftrek voor octrooi-inkomsten in de vennootschapsbelasting werd vervangen door de aftrek voor innovatieinkomsten.
Deze nieuwe aftrek vertoont aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van de vroegere de octrooiaftrek.
 
Marc de Mil, expert bij de FOD Financiën, zal de volgende onderwerpen behandelen vanuit een technische invalshoek : Wie komt in aanmerking voor deze aftrek? Welke intellectuele eigendomsrechten kunnen van de nieuwe aftrek genieten? Op welke inkomstenis de nieuwe aftrek van toepassing? Hoe wordt de innovatieaftrek berekend? Wat is de zogenaamde Nexus-breuken hoe wordt deze becijferd? Hoe zal de fiscale vrijstelling worden verleend? Kan de niet-gebruikte aftrek overgedragen worden naar een volgend jaar? Wat zijn de te vervullen formaliteiten? Wat is de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op deze maatregel?

Contact person details

Despina PAGALIS
dpagalis@essenscia.be

Disclaimer

De infosessies zijn gratis en starten telkens om 13u30.
Indien u wenst deel te nemen aan de gratis broodjeslunch vanaf 13u00, gelieve dit aan te geven in het vak voor opmerkingen.

Back to agenda