Workshop CAN project

Back to agenda
13 | 03
Public
Issue
Sustainable development

Workshop CAN project
13 | 03
12:30 - 16:00
Technopolis, Technologielaan , 2800 Mechelen

essenscia lanceert het Circulair Aankoop Network  – CAN!

Het essenscia CAN project is één van de Green Deal Circulair Aankopen projecten goedgekeurd door Vlaanderen Circulair. Met dit project heeft essenscia als doelstelling om bedrijven uit de sector te sensibiliseren voor circulair aankopen, tools aan te reiken om de bedrijven aan te zetten tot het inbedden van de circulaire economie in het bedrijfsmanagement en te experimenteren met nieuwe business modellen.

Het  CAN project loopt tot midden 2019 en omvat drie inspirerende  workshops. De eerste workshop start met vijf boeiende presentaties van goede praktijken door bedrijven uit de chemiesector die reeds circulair aankopen of verkopen. Hier zal getoond worden dat er een duidelijke economische en maatschappelijke meerwaarde te realiseren valt door circulair aankopen een integraal onderdeel te maken van duurzaam bedrijfsmanagement. Er zal dieper ingegaan worden op de geïdentificeerde belemmeringen, de opgeloste uitdagingen en de behaalde ecologische en economische voordelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de noodzakelijke randvoorwaarden om circulair aankopen te realiseren in uw bedrijf.  

Bovenop zal deze workshop eindigen met een attractieve beurs waar u bijkomende voorbeelden van circulaire aankopen kan ontdekken.

Programma :

12u30  Ontvangst met broodjeslunch

13u00 Verwelkoming

13u10 Beginwoord door Frank Beckx

13u25 Presentatie van het essenscia CAN project door Saskia Walraedt

13u40 Plant on a truck circular project at Janssen Pharmaceutica
           Door Bert Verstappen

14u00 Solvakem Circulaire chemie in de praktijk: Nut van een onafhankelijke en 
           gespecialiseerde facilitator  Door  Amaury Rosier

14u20 A closed loop supplu chain for printing plates at Agfa Graphics  
           Door Peter Verschave

14u40 VIL Gereconditionneerde verpakking Inzetten : uitdaging of opportuniteit?  
           Door Steve Sel

15u00 Proviron – Oleum in a closed loop  
           Door Vincent Acou en Ton Janus

15u20 Slotwoord

15u30 Receptie

Contact person details

Michèle CELIS
mcelis@essenscia.be

Back to agenda