Chemische industrie en Europese autoriteiten versterken hun samenwerking over REACH-wetgeving

Brussel, 15 juni 2018 – essenscia, de federatie van de chemie en life sciences, juicht het samenwerkingsakkoord toe dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en de Europese chemiefederatie Cefic hebben ondertekend om de uitvoering van de REACH-wetgeving verder te optimaliseren. REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) is de Europese verordening die mens en milieu optimaal wil beschermen tegen de potentiële risico’s van bepaalde chemische stoffen. Deze samenwerking onderstreept de gezamenlijke inspanningen van de chemiesector en de Europese Unie om te garanderen dat chemische stoffen in alle veiligheid gebruikt kunnen worden.
 
Nu de derde registratiedeadline sinds begin deze maand achter de rug is, zorgt REACH voor de strikte regulering van alle chemische stoffen op de Europese markt. In haar REACH-rapport 2018 vraagt de Europese Commissie aan alle betrokken actoren om de implementatie van de wetgeving op termijn verder te verbeteren. Het samenwerkingsakkoord tussen ECHA en Cefic beantwoordt die oproep met een sterk engagement. 

De chemische industrie en het ECHA engageren zich om hun samenwerking te intensifiëren om zo de kwaliteit te verhogen van de registratiedossiers, de wetenschappelijke evaluaties van bepaalde stoffen en groepen van stoffen, de veiligheidsinformatie en de communicatie hierover doorheen de ganse waardeketen. Beide organisaties zullen ook discussies tussen experten faciliteren om een antwoord te bieden op technische en wetenschappelijke vragen en om de transparantie van de dossiers te verhogen.

België beschikt over een economisch belangrijke chemische industrie die toonaangevend is in Europa. Vandaar dat ons land een van de voortrekkers is van het REACH-proces. Met 3.055 geregistreerde stoffen, of bijna 15% van het Europese totaal, staat de chemiesector in België op de zesde plaats in de Europese Unie.

Sectorfederatie essenscia is blij met het akkoord omdat het de bereidwilligheid van de chemische industrie onderstreept om samen te werken met de autoriteiten om de veiligheid van chemische producten te garanderen. Via de eigen Vlarip- en Walrip-programma’s werkt essenscia trouwens dag na dag aan de implementatie van REACH. Met meer dan 2.500 opleidingsuren per jaar helpt de federatie bedrijven, in het bijzonder kmo’s, om de complexe REACH-wetgeving correct toe te passen.

Met REACH wijst Europa duidelijk de weg en heeft het andere landen, zoals Turkije of Zuid-Korea, geïnspireerd om gelijkaardige wetgevingen te ontwikkelen. Zo hebben België en Zuid-Korea gisteren een bilateraal seminarie georganiseerd over de evoluties binnen K-REACH, de Zuid-Koreaanse versie van REACH. Dit was de ideale gelegenheid om nogmaals het belang te beklemtonen van productwetgevingen die wereldwijd geharmoniseerd zijn. Dit zorgt voor meer efficiëntie en minder kosten. Zo’n pragmatische aanpak bevordert de handelsrelaties tussen werelddelen en zorgt bijgevolg voor economische groei”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia.

Meer info :
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be
Gert Verreth, Senior Communication Advisor, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.beDownload