essenscia vlaanderen helpt kmo’s om Europese deadline voor registratie van chemische stoffen te halen

Uniek VLARIP-project begeleidt bedrijven bij correcte toepassing REACH-wetgeving

Brussel, 19 januari 2017 – Ten laatste op 31 mei 2018 moeten alle chemische stoffen die in volumes van 1 tot 100 ton per jaar in de Europese Unie worden geproduceerd of ingevoerd geregistreerd zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA). Stoffen die tegen die datum – binnen minder dan anderhalf jaar – niet geregistreerd zijn, mogen niet langer op de markt gebracht worden. Daarom is essenscia vlaanderen, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, in aanwezigheid van Vlaams minister Joke Schauvliege vandaag gestart met het tiende werkingsjaar van VLARIP, een intensief begeleidingsproject om vooral kmo’s te helpen deze cruciale REACH-deadline te halen.

Sinds de invoering van de Europese REACH-wetgeving (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) in 2007 zijn in Europa bijna 50.000 registratiedossiers ingediend voor meer dan 10.000 verschillende chemische stoffen. Belgische ondernemingen dienden 3.364 dossiers in voor de registratie van 1.762 stoffen. Met 7% van het totale aantal registratiedossiers zit ons land in het koppeloton van de Europese lidstaten. Het belang van België als prominent chemieland blijkt ook uit het feit dat 17% van alle geregistreerde stoffen in Europa in ons land wordt geproduceerd of ingevoerd en dat Belgische bedrijven voor 1 op de 5 stoffen die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd de eindverantwoordelijkheid voor de registratieprocedure in naam van de niet-Europese leverancier op zich nemen.

De chemie in Vlaanderen en België geeft duidelijk het goede voorbeeld wat REACH betreft”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen. “Het geldt als een sterk engagement van onze sector om een veilig en verantwoord gebruik van chemische stoffen en chemieproducten te garanderen, van producent tot consument. Maar het is ook een financieel engagement, want de registratiekosten voor Belgische chemiebedrijven bedragen intussen al zowat 50 miljoen euro, zonder rekening te houden met bijkomende personeelskosten en testprocedures. Met de belangrijke REACH-deadline in zicht willen we in het bijzonder kmo’s, die zowat 60% van de sector vertegenwoordigen, intensief blijven ondersteunen in dit proces.”

Daarom verlengt essenscia vlaanderen haar begeleidingstraject VLARIP, wat staat voor Vlaanderens REACH & CLP Implementatie Project. VLARIP is gebaseerd op kennisuitwisseling, waarbij experten van grote chemiebedrijven hun expertise delen met collega’s uit kmo’s. Op tien jaar tijd hebben 610 werknemers uit 215 bedrijven deelgenomen aan een of meerdere van de zowat 200 workshops. Met VLARIP, een uniek project in Europa, vertolkt de chemiesector in Vlaanderen een voorbeeldfunctie. De dienstverlening beperkt zich bovendien niet tot de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences, maar richt zich ook naar andere sectoren uit de chemische waardeketen zoals textiel, transport, voeding of retail.

Meer info:
Gert Verreth, Communication Advisor, tel. 02 238 97 86, gsm 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Corine Petry, Head of Communication, tel. 02 238 99 12, GSM 0474 499 306, cpetry@essenscia.be


Download