essenscia weekly 44

11 | 12
Le Cercle de l’Innovation, 1 an après sa création

A la suite de l’immense succès du premier «essenscia Innovation Award» décerné en octobre 2012, le président du jury, François Cornélis, a lancé le Cercle de l’Innovation. Soutenu par essenscia, le Cercle de l’Innovation est composé d’anciens grands patrons de la chimie et des sciences de la vie, qui accompagnent, à titre bénévole, les jeunes entrepreneurs dans leurs projets innovants de création d’entreprise dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie. Leur assistance concrète se traduit par une analyse du projet, une révision critique du business plan, une aide à la recherche d’experts, de fournisseurs ainsi que par l’activation de leurs réseaux.

Le Cercle de l’Innovation a tiré un premier bilan positif : il a en moyenne revu deux projets par réunion, un nombre satisfaisant au terme d’une année de fonctionnement. Le Cercle ambitionne à présent d’analyser 20 projets et de créer deux entreprises par an. Le Cercle n’est pour l’instant pas en mesure de financer les projets, ce qui risque à terme d’affecter son fonctionnement. La montant de l'investissement étant généralement limité, il n’entre pas dans le champ d’activités de fonds existants. Le Cercle de l’Innovation envisage dès lors différentes solutions: investissement individuel au cas par cas, création d’un fonds spécifique ou association à un fonds existant. Cette question sera clarifiée dans les prochains mois.

L’initiative est saluée par de nombreux acteurs et vaut certainement la peine d’être développée dans les années à venir.

Yves Verschueren
Administrateur délégué
Reach, CLP & Product policy
MAKING REACH & CLP REACHABLE. Via VLARIP helpt essenscia i.s.m. experten uit grote chemische bedrijven in Vlaanderen, bedrijven met de integratie van REACH en CLP in hun bedrijfsvoering. Snelle inschrijvers (vóór 8 januari) krijgen een korting van 5% op het bedrijfsabonnement.

Lees verder.
Reach & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen. Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog steeds in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …

Met andere woorden, het is voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, formuleerders, gebruikers van chemische producten, …) nog steeds een uitdaging om aan de verplichtingen te voldoen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte Essenscia met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Projecten). VLARIP richt zich tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over formuleerder tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners en is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit de chemische industrie en essenscia-experten.

Maandelijks wordt een workshops georganiseerd rond één van volgende topics:
•    Implementatie Veiligheidsinformatieblad (VIB)
•    Melding indeling & etikettering –melding antigifcentrum
•    Impact CLP op VLAREM
•    Opstellen VIB voor mengsels
•    SVHC & autorisatie
•    Nanomaterialen in REACH en nationale registers
•    CLP voor mengsels
•    Voorbereiding Registratie 2018

Alle informatie over de aangeboden begeleiding vindt u in de folder in bijlage en op http://www.essenscia.be/nl/vlarip. Onder het luik ‘Deelname’ vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit unieke begeleidingstraject.

Snelle inschrijvers (vóór 8 januari) krijgen een korting van 5% op het bedrijfsabonnement.

Voor info: Katrien Van der Plaetsen, tel.  02 238 98 65 of e-mail opleidingen@essenscia.be

Social policy
News from our companies
Le 4 décembre dernier, le Prix Solvay pour la Chimie du Futur a été remis.

Lire les détails.
Le 4 décembre dernier, le Prix Solvay pour la Chimie du Futur a été remis au professeur Peter G. Schultz, professeur au Scripps Research Institute en Californie (Etats-Unis) et Directeur du California Institute for Biomedical Research, lors d’un événement qui s’est tenu le 4 décembre 2013 au Palais des Académies en présence du Premier Ministre Di Rupo.
Op 28 november jl. zijn de Vlaamse winnaars van de Trends Business Tour bekend gemaakt tijdens de officiële awarduitreiking in Flanders Expo in Gent.

Lees verder.
Op 28 november jl. zijn de Vlaamse winnaars van de Trends Business Tour bekend gemaakt tijdens de officiële awarduitreiking in Flanders Expo in Gent. De titel ging respectievelijk naar: Medec (export), Proviron (innovatie) en Biobest (duurzaam management).

De Trends Business Tour lauwert de bedrijven die uitmunten in export, innovatie en duurzaam management. 250 Vlaamse bedrijven schreven zich in. Trends koos, samen met een eminente jury, uit een preselectie van negen bedrijven per Vlaamse provincie, op basis van drie criteria.

- Wat maakt ondernemingen duurzaam?
- Wie zijn de Vlaamse exportleeuwen van de toekomst?
- Welke bedrijven zijn goed bezig rond innovatie?

Proviron concentreerde zijn R&D inspanningen recentelijk rond groene weekmakers, microalgen, veevoederadditieven en ontijzingsmiddelen.

News from our partners
Thomas More Kempen organiseert een 3-daagse “Hands-on Toxicologie Workshop” van 20 t/m 22 januari 2014 te Geel.

Lees verder.

Thomas More Kempen organiseert een 3-daagse “Hands-on Toxicologie Workshop” van 20 t/m 22 januari 2014 te Geel.

In bijlage vindt u het programma, details en coördinaten.
Als u interesse hebt, kan u hier inschrijven.

Mocht u collega's, medewerkers of partners kennen die hierin ook mogelijk interesse hebben, gelieve hen dan deze informatie door te sturen.


2013 2014 2015 2016 2017 2018