essenscia weekly 43

04 | 12

Lancement de la plate-forme SPiCE3 

La plate-forme SPiCE³ a été lancée ce 3 décembre.  Rejoignez-nous sur www.spice3.eu et découvrez la plus grande plateforme multilingue en ligne sur l’efficacité énergétique dans l’industrie!

De nombreuses présentations, exemples de bonnes pratiques et sessions interactives atteignent un nouveau sommet avec le lancement du site SPiCE³ - la plus grande plate-forme en ligne multilingue qui facilite les efforts de l’industrie elle-même pour l’amélioration de son efficacité énergétique. Cette plate-forme en ligne interactive – la première en Europe – est disponible en 12 langues et promet de pousser les efforts en efficacité énergétique à un tout autre niveau, et ceci particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME).  Les deux prochaines années, cette plate-forme sera l’outil du projet SPiCE³  afin de faire connaître les instruments et les mesures en matière d’efficience énergétique du secteur au-delà des frontières.
 
Enregistrez-vous maintenant pour le bulletin d’information SPiCE³ dans votre langue en cliquant sur ce lien

Ilse Forrez
Conseiller Energie & Climat

Youth & training
In ACTA, het opleidingscentrum voor de (chemische) procesindustrie, komen niet alleen werknemers en leerlingen op de drempel van het professionele leven terecht. Ook jonge kinderen kunnen er een boeiende dag beleven en de wondere wereld van techniek en chemie leren kennen.

Lees verder.

Jonge kinderen kunnen zich dikwijls niet veel voorstellen bij beroepen in de chemische sector. Dit bleek ook bij een school uit Loenhout die evenwel niet bij de pakken bleef zitten en op bezoek ging bij ACTA. Tijdens een rondleiding op kindermaat, waarbij de veiligheidsattitude er al meteen stevig ingebracht werd met onder meer aangepaste kledij, maakten de kinderen kennis met de proeffabriek en mochten ze een handje toesteken, ontdekten ze spelenderwijs verschillende EMR-technieken en maakten ze zelf badzout en haargel.

Achteraf waren de reacties dan ook laaiend enthousiast. In het kader van sensibilisering van jonge kinderen voor wetenschap en techniek alvast een geslaagde actie.

Meer info over het bezoek van de lager schoolklas aan ACTA vindt u hier.

In het Roadies project voeren 2 jongeren van 18 jaar gedurende 40 weken elke week een andere job uit. Ook in de sector van de chemie en life sciences gaan de 2 Roadies aan de slag, meerbepaald met de beroepen van laborant en procesoperator. Op vrijdag 6 december kan u in het TV-programma “Iedereen Beroemd” op 1 een verslag van hun belevenissen als procesoperator bij BASF Antwerpen bekijken.

Lees verder.
Elke maandag gaan de jongeren naar een job die ze pas die ochtend ontdekken. Op elke werkvloer worden ze begeleid door een coach die de job al jaren uitvoert en alles vertelt over zijn/haar passie en ervaringen. De coach legt zijn/haar job een week in handen van de 2 jongeren, die ook nog op zoek gaan naar verhalen achter de schermen. Ze berichten hier uitgebreid over op Twitter (@roadiesbe), Instagram en Facebook. Daarnaast zijn er wekelijks reportages of interviews in onder meer Joepie, op MNM, in Metro en in Iedereen Beroemd.

In de sector chemie en life sciences gaan de roadies aan de slag als laborant (bij Janssen Pharmaceutica) en procesoperator (bij BASF Antwerpen).

Doelstelling van het project is om jongeren die studiekeuzes moeten maken, te laten zien hoe het er op de werkvloer aan toe gaat en op die manier jongeren te helpen in hun keuzes. Roadies wil informeren over de talenten die jongeren moeten ontwikkelen voor bepaalde jobs, de arbeidsomstandigheden, de sfeer op de werkvloer,…

Roadies kwam tot stand binnen het ministerie van Onderwijs en Vorming, onder impuls van Klasse en Maks!, in samenwerking met de VDAB en de Dienst Beroepsopleiding en wordt gesteund door ESF.
Reach, CLP & Product policy
MAKING REACH & CLP REACHABLE. Via VLARIP helpt essenscia i.s.m. experten uit grote chemische bedrijven in Vlaanderen, bedrijven met de integratie van REACH en CLP in hun bedrijfsvoering. Snelle inschrijvers (vóór 8 januari) krijgen een korting van 5% op het bedrijfsabonnement.

Lees verder.
Reach & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen. Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog steeds in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …

Met andere woorden, het is voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, formuleerders, gebruikers van chemische producten, …) nog steeds een uitdaging om aan de verplichtingen te voldoen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte Essenscia met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Projecten). VLARIP richt zich tot alle actoren uit de chemische waardeketen van producent of importeur over formuleerder tot eindgebruiker, inclusief dienstverleners en is opgebouwd rond kennis- en ervaringsuitwisseling tussen deelnemers, experten uit de chemische industrie en essenscia-experten.

Maandelijks wordt een workshops georganiseerd rond één van volgende topics:
•    Implementatie Veiligheidsinformatieblad (VIB)
•    Melding indeling & etikettering –melding antigifcentrum
•    Impact CLP op VLAREM
•    Opstellen VIB voor mengsels
•    SVHC & autorisatie
•    Nanomaterialen in REACH en nationale registers
•    CLP voor mengsels
•    Voorbereiding Registratie 2018

Alle informatie over de aangeboden begeleiding vindt u in de folder in bijlage en op http://www.essenscia.be/nl/vlarip. Onder het luik ‘Deelname’ vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit unieke begeleidingstraject.

Snelle inschrijvers (vóór 8 januari) krijgen een korting van 5% op het bedrijfsabonnement.

Voor info: Katrien Van der Plaetsen, tel.  02 238 98 65 of e-mail opleidingen@essenscia.be

The European Chemicals Agency (ECHA) has published an update to the Guidance on the Application of the CLP Criteria following the conclusion of a full consultation process. The Guidance is now available in the ‘Guidance on CLP' section of the ECHA website.

Read more.

An update of the Guidance on the Application of the CLP Criteria for Part 2: Physical hazards and Part 3: Health hazards was necessary in order to take account of

  • the second Adaptation to Technical Progress (ATP) to the CLP Regulation which entered into force in April 2011
  • the fourth ATP which entered into force in June 2011

In addition, a corrigendum of Part 1: General principles for classification and labelling and Part 4: Environmental hazards and its related Annexes I-V has been made.

(Source ECHA/NA/13/40)

More information
Tine Cattoor, advisor product policy, tcattoor@essenscia.be, tel. 02 238 98 46

Naar aanleiding van de veranderende REACH wetgeving, waarbij de solventen DMAc, DMF en NMP op de REACH SVHC lijst geplaatst werden, bekijkt FISCH momenteel de mogelijkheden tot innovatieprojecten voor het ontwikkelen/optimaliseren/uittesten van nieuwe en bestaande DMF/DMAc/NMP vervangers.
Naar aanleiding van de veranderende REACH wetgeving, waarbij de solventen DMAc, DMF en NMP op de REACH SVHC lijst geplaatst werden, bekijkt FISCH momenteel de mogelijkheden tot innovatieprojecten voor het ontwikkelen/optimaliseren/uittesten van nieuwe en bestaande DMF/DMAc/NMP vervangers.
Social policy
L’indice des prix à la consommation de novembre 2013 s'établit à 122,64 points contre 122,56 points en octobre 2013, soit une hausse de 0,08 point.

Lire les détails
L’indice des prix à la consommation de novembre 2013 s'établit à 122,64 points contre 122,56 points en octobre 2013, soit une hausse de 0,08 point. Le taux d’inflation global en novembre 2013 par rapport à novembre 2012 s’élève à 0,81%. L’indice santé de novembre 2013 s’élève à 121,12 points contre 120,99 points en octobre 2013, soit une hausse de 0,13 point.

Information
Nathalie De Vadder, tel. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be
Igor Magdalenic, tél. 02 238 98 17, imagdalenic@essenscia.be
La moyenne des indices santé des quatre derniers mois, c'est-à-dire l'indice lissé servant à l'adaptation des salaires, atteint 120,95 points en novembre 2013.
essenscia met à la disposition de ses membres une prévision quant à la date de la prochaine indexation des rémunérations dans l'industrie chimique. Revue chaque mois, cette prévision paraît sur essenscia extranet.

Lire les détails.

La moyenne des indices santé des quatre derniers mois, c'est-à-dire l'indice lissé servant à l'adaptation des salaires, atteint 120,95 points en novembre 2013.

Les indices officiels du mois suivant seront disponibles le 23 décembre 2013 dès 14h, sur le répondeur du Service public fédéral Economie (numéro : 02 277 56 40) ou sur le site www.mineco.fgov.be.

Pour rappel, l’indice pivot du secteur chimique (118,69) ayant été atteint par l’indice lissé d’avril 2012, les rémunérations des ouvriers et des employés de l’industrie chimique ont connu une hausse de 2% à compter du 1er mai 2012.

Les prochains indices pivots de l’industrie chimique sont fixés à 121,06, 123,49 et 125,96. La liste complète des indices pivots figure dans le Mémento social et sur essenscia extranet. Les indices pivots sont les mêmes pour ouvriers et employés.

Le centre de compétence Politique économique de essenscia a élaboré un modèle mathématique étudiant l'évolution de l'index. essenscia met à la disposition de ses membres une prévision quant à la date de la prochaine indexation des rémunérations dans l'industrie chimique. Revue chaque mois, cette prévision paraît sur essenscia extranet (http://extranet.essenscia.be, issues: Social Policy – Social News / Social Database – Index and Salaries).

Informations
Igor Magdalenic, tél. 02 238 98 17, imagdalenic@essenscia.be
Nathalie De Vadder, tél. 02 238 97 33, ndevadder@essenscia.be

International trade & business development
Ce 28 novembre, le Conseil des Ministres a approuvé la nomination de Didier Malherbe, administrateur délégué d’UCB Belgium et président d’essenscia brussel/bruxelles en tant que membre du Conseil d’administration de l’Agence du Commerce extérieur.

Lisez la suite.
Ce 28 novembre, le Conseil des Ministres a approuvé la nomination de Didier Malherbe, administrateur délégué d’UCB Belgium et président d’essenscia brussel/bruxelles en tant que membre du Conseil d’administration de l’Agence du Commerce extérieur.
M. Malherbe succède ainsi à Pieter Timmermans, administrateur délégué de la  FEB.  L’Agence du Commerce extérieur est chargée de l’organisation des missions économiques belges en collaboration avec les agences régionales Flanders Investment & Trade, Awex et le Brussels Invest & Export.
essenscia wallonie
L’Union des Classes Moyennes, en collaboration avec essenscia wallonie, la Confédération de la Construction Wallonne et Febem, organise ces 10 et 11 décembre un atelier permettant de découvrir trois facettes de la rénovation durable en Wallonie.

Inscrivez-vous vite !
Tout comme dans une construction neuve, la durabilité d’une rénovation se mesure sur tout son cycle de vie et implique tous les acteurs de la construction.

Cette approche multidimensionnelle se concentre sur l’ensemble des performances du bâtiment telles que les économies d’énergie mais aussi la gestion de l’eau, l’emploi de matériaux respectueux de l’environnement, les émissions de CO2, le confort, les coûts, la santé, la sécurité…et bien sûr la réduction et la valorisation des déchets.

Deux matinées pour découvrir trois facettes de la rénovation durable en Wallonie!

Programme des matinées

8 h 45 - Accueil
9 h 00 - Début de l’atelier
-  Témoignage : rénovation durable et réduction/valorisation des déchets
-  Témoignage : rénovation durable et gestion de l’eau
-  Témoignage : rénovation durable et utilisation durable de l’énergie
11h/11h30 : visites sur site
12h30 - Buffet sandwiches durables (produits locaux)

Mardi 10 décembre - Le Carmel rue du Saulchoir, 11 à Kain (7540) - Visite du Carmel : les pièces en rénovations
Mercredi 11 décembre - UCM chaussée de Marche, 637 à Wierde (5100) - Visite d’une habitation en rénovation à Erpent (cf : « Une brique dans le ventre »).

Inscription
L’inscription aux ateliers est indispensable, le nombre de places étant limité.
Inscription par e-mail à service.environnement@ucm.be, merci d’y préciser l’atelier choisi ou en ligne via notre site : www.ucm-service-environnement.be

Merci de prévenir en cas de désistement.


2013 2014 2015 2016 2017 2018