essenscia weekly 7

20 | 02
Nouveau programme Cellule Brevets essenscia

Depuis quelques années, essenscia a développé une activité importante en matière de propriété intellectuelle. En 2011, elle a mis sur pied une Cellule brevets en collaboration avec le Service Public Fédéral Economie. Cette cellule est destinée à sensibiliser les entreprises du secteur à l’importance de la protection de la propriété intellectuelle et à répondre à leurs questions concrètes en cette matière.

Au vu du succès des sessions d’information organisées en 2012, essenscia a décidé de proposer un nouveau programme pour l’année 2013 qui se compose de trois modules spécifiques, traitant chacun en profondeur un aspect de la propriété intellectuelle et de la protection par un brevet.

Les sessions sont gratuites pour les membres essenscia et sont données par des spécialistes. Vous pouvez retrouver le programme des sessions 2013 en cliquant ici.
 
Outre l’organisation des sessions d’information, essenscia encourage une ratification rapide de l’Accord pour la création d’une juridiction européenne en matière de brevets. essenscia plaide en faveur d'une division belge de la Juridiction Unifiée en matière de Brevets opérationnelle dès l'entrée en vigueur de l'Accord. La présence d'une telle juridiction en Belgique est cruciale pour garantir l'ancrage de la R&D industrielle dans notre pays. Cliquez ici pour retrouver le document complet.

Yves Verschueren
Administrateur délégué

Youth & training
Venez à la rencontre de plus 50 futurs bacheliers en chimie.
Lire la suite de l'article
La Haute Ecole de la Province de Liège organise une JOB DAY pour les bacheliers en chimie (option biochimie/biotechnologie). le mardi 12 mars 2013. 

Cet événement concerne 51 étudiants. Il a pour but de mettre en contact les futurs bacheliers avec le monde du travail.

Le JOB DAY se tiendra de 9h00 à 12h30 dans la Haute Ecole de la Province de Liège, au quai Gloesener à Liège.

Durant cette matinée, un atelier-rencontre entre les professionnels et les étudiants sera organisé : ce sera l’occasion pour les représentants des entreprises d’expliquer le profil recherché et les caractéristiques du métier. Votre intervention sera très utile pour nous à ce moment. Cet atelier se déroulera de 9h00 à 10h45.

Lors de ce JOB DAY, un espace de rencontre vous sera réservé afin d'avoir un contact plus personnalisé avec les étudiants. Les rencontres sont programmées entre 11h00 et 12h30.

Si vous désirez de plus amples informations n’hésitez pas à me contacter par mail : veronique.gilliquet@hepl.be ou par téléphone au 0494/838933.

Na een succesvolle eerste editie volgt op 27 maart 2013 het tweede We Are Chemistry Jobevent.
Schrijf u nu in !

Na een succesvolle eerste editie volgt op 27 maart 2013 het tweede We Are Chemistry Jobevent.

De formule blijft dezelfde: een borrelende cocktail van boeiende panelgesprekken + speedpresentaties van 15 bedrijven volgens het beproefde en welgesmaakte We Are Chemistry recept + de mogelijkheid om oog in oog te staan met - wie weet- je toekomstige werkgever!

Doen dit jaar mee: Styrolution, Soudal, BASF, Bayer, Lanxess, Genzyme, Praxair, Ineos, DuPont, Monsanto, Janssen Pharmaceutica, Total, Evonik, Solvay, Indaver.

Programma:
16u30 - Ontvangst 
17u00 - Chemisch geladen panelgesprek en kennismaking met jonge starters
17u40 - We Are Chemistry, ontdek onze bedrijven
19u00 - Joblounge, netwerking en broodjes
21u00 - Einde

Waar moet je zijn?
In zaal Stuurboord, Rijnkaai 96, 2000 Antwerpen.

Blink je schoenen en je cv op en schrijf je GRATIS in op www.wearechemistry.be

Een initiatief van POM Antwerpen. Met dank aan VDAB en Talentenfabriek, essenscia Vlaanderen en provincie Antwerpen. GVA-jobs is mediapartner.

Reach, CLP & Product policy
Le règlement 123/2013 modifie dès le 6 mars plusieurs restrictions de l’annexe XVII de REACH.
Le Règlement (UE) N° 126/2013 de la commission du 13 février 2013 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances («REACH») a été publié au Journal Officiel L 43 du 14/02/2013.

Les modifications concernent les entrées suivantes : 

• modifications dans des restrictions 6-16-17-28-29-30-40-47-56;
• restriction 42 est supprimée
• modifications aux appendices 4 et 6
• remplacement appendice 10 (colorants azoïques – liste des méthodes d’essai)

Les modifications entrent en vigueur  à partir du 6 mars 2013.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:043:0024:0027:FR:PDF

Information:
Tine Cattoor, Advisor Product Policy, tcattoor@essenscia.be,  tél. 02 238 98 46

Social policy
Disposition rehaussant le plafond retirée du projet de loi.
Cliquez ici
Disposition rehaussant le plafond retirée du projet de loi.

Cliquez ici

International trade & business development
Flanders Investment & Trade (FIT) gaat ook in 2013 op zoek naar succesvolle, Vlaamse exporteurs. FIT reikt de ‘Leeuw van de Export’ jaarlijks uit aan een Vlaams bedrijf dat sterke exportcijfers en -prestaties kan voorleggen.
Lees verder
De prijs wordt opnieuw uitgereikt in 2 categorieën:
- 1 in de categorie bedrijven die maximaal 49 medewerkers tewerkstellen 
- 1 in de categorie bedrijven met 50 of meer medewerkers.
Met de Leeuw van Export wil FIT het internationaal ondernemen extra promoten. Internationaal ondernemen is en blijft immers een sleutelfactor voor de groei van bedrijven in een open economie zoals Vlaanderen.
Meer informatie vindt u op www.leeuwvandeexport.be

Exporterende bedrijven hebben grote impact op economische dynamiek in Vlaanderen
“Door hun afzetmarkt internationaal te verruimen, creëren bedrijven meer mogelijkheden inzake productiviteit en groei”, zo stelt CEO van FIT, Claire Tillekaerts. “Dankzij het internationale schaalvoordeel kunnen bedrijven goedkoper producten en diensten inkopen of uitbesteden. Ze spreiden bovendien de risico’s die onvermijdelijk met het zakendoen gepaard gaan, en kunnen veel sneller inspelen op opportuniteiten en innovaties.” 

Vlaamse exportcijfers blijven stelselmatig groeien
Export blijft belangrijk voor Vlaanderen. In de eerste 10 maanden van 2012 steeg de Vlaamse export jaar op jaar met 2,8% tot € 241,1 miljard. Dat blijkt uit de recentste cijfers van FIT, na grondige analyse van gegevens van de Nationale Bank van België.
Ondanks de onzekere mondiale conjunctuur voeren Vlaamse bedrijven steeds meer uit naar landen buiten de E.U. Belangrijkste uitschieters zijn opkomende markten in Azië (Singapore, Zuid-Korea, Indonesië), Oost-Europa (Rusland, Oekraïne) en op het Amerikaanse continent (Chili, Mexico, Brazilië). Traditionele handelspartners zoals de V.S. en Japan blijven het ook goed doen. De Europese Unie vertegenwoordigt nog 68 procent van de Vlaamse uitvoer van goederen, met Duitsland, Frankrijk en Nederland als belangrijkste exportmarkten.

De Leeuw van de Export is een sterk handelsmerk
De Leeuw van de Export mag een jaar lang in binnen- en buitenland uitpakken met de prestigieuze titel en vervult een voorbeeldfunctie voor andere Vlaamse bedrijven die internationaal gaan. “De Leeuw geeft je bedrijf beduidend meer naambekendheid”, zo stelt Luc Vriens, CEO van Waterleau, winnaar van de Leeuw 2012 in de categorie van bedrijven met 50 of meer medewerkers.

Bovendien profileert de Leeuw zich als aantrekkelijke werkgever. Naast erkenning voor ons huidig personeel, geeft zo’n prestigieuze prijs een boost aan onze employer branding”, aldus Frederik Vandenberghe, Finance & Operations Director van Skyline Communications, winnaar van de Leeuw 2012 in de categorie bedrijven die maximaal 49 medewerkers tewerkstellen. 
Eerdere winnaars van de prijs spreken zeker ook tot de verbeelding: de Leeuw van de Export mag onder meer Orfit Industries, Duvel-Moortgat en Financial Architects tot zijn vroegere laureaten rekenen.

Deelnemen aan de Leeuw van de Export
Bedrijven kunnen zich nog tot vrijdag 19 april kandidaat stellen via www.leeuwvandeexport.be.
Een jury met o.m. vertegenwoordigers uit het economische middenveld, financiële analisten, academici en de winnaars van 2012, kiest eerst 6 genomineerden uit. Hun kandidaturen worden verder tegen het licht gehouden, om een Leeuw van de Export te kunnen uitreiken aan 1 bedrijf in de categorie met maximaal 49 medewerkers, en 1 in de categorie met 50 of meer medewerkers.

Kandidaat-bedrijven worden beoordeeld op hun omzetcijfers, geografische diversificatie, financiële performantie, marketingtools, innovatie, duurzaam ondernemen en toekomstperspectieven, enz... De 2 winnaars ontvangen hun prijs uit handen van Vlaams minister-president Kris Peeters op een groots evenement voor 750 genodigden, op dinsdag 18 juni in het cultuurcentrum Hasselt.

Contact :
Bart Matheï, bart.mathei@fitagency.be -tel. +32 (0)2 504 88 79

Health, Safety & Environment
De sessies kunnen op een grote belangstelling rekenen van onze leden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 26 maart in Gent.

Schrijf u snel in via deze link
Mediarelaties zijn vaak nog een heikel punt voor sommige ondernemingen. En kritische interviews zijn dat des te meer... Velen hebben minder goede ervaringen met journalisten of mijden de media. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Weten hoe het moet en het met een professional oefenen kan veel onheil vermijden en zelfs opportuniteiten om te scoren creëren. Daarom organiseert essenscia voor haar leden een exclusieve training in crisiscommunicatie met Frank Van Oss, mediatrainer en coach, die reeds meer dan 1.100 mensen trainde en die zeer binnenkort zijn boek over mondelinge communicatie bij Lannoo uitgeeft.

essenscia stelt u voor om met hem in een halve dagtraining de basis van de moderne (crisis)communicatie te doorlopen en de principes om een kritisch interview te doorstaan. Daarnaast zal hij met de camera de deelnemers oefenen in het afleggen van een verklaring en het antwoorden op moeilijke vragen. Zelf gaat hij geen moeilijke vraag uit de weg dus dit is een goede gelegenheid om specifieke problemen aan te kaarten.

Deze opleiding richt zich op de eerste plaats tot verantwoordelijken voor veiligheid van leden-ondernemingen van essenscia, maar staat ook open voor woordvoerders of communicatieverantwoordelijken

Programma:
09.00u  Onthaal
09.30u  Verwelkoming en inleiding     
               door Frank Beckx, Head of Communication & Public Affairs essenscia
               en Geert Boogaerts, senior adviseur procesveiligheid essenscia
09.45u  Wat maakt iets een crisis?
              door prof. dr. Jos Huypens, Universiteit Antwerpen
10.30u  Koffiepauze
10.45u  Principes van (crisis)communicatie en van het kritisch interview
               door Frank Van Oss
12.00u  Lunch
13.15u  Camera-oefeningen
               - Voorstelling van het bedrijf
              -  Reactie op een case met eerst informatieve en dan kritische vragen
              -  Visionering en evaluatie per deelnemer

16.30u  Conclusies en afsluiting

Datum en locatie:
 Donderdag 28 februari 2013
3hoog, Mechelsevest 90 te Leuven

Deelnameprijs
350 euro excl. BTW
In deze prijs is begrepen:
- De deelname aan het volledige dagprogramma en de lunch
- Een exemplaar van het nieuwste boek van Frank Van Oss “Spreken is goud. Maar vooral wat je zegt is belangrijk”

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119.
Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de opleidingskosten terug.

Inschrijvingen
Inschrijven kan via de website van essenscia . (http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/58)
Gezien de plaatsen beperkt zijn, is snel inschrijven aanbevolen.

Product groups
VUB CROSSTALKS is a unique kind of academic and corporate networking launched by Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Read more
“Progress in Plastics” is an exchange platform working bottom-up and interdisciplinary to find solutions to issues of climate change, energy efficiency, consumer safety and waste management with regard to one of most used materials and becoming even more predominant the years to come: plastics.

It has been established with the support of Brussels-Capital region and essenscia Polymers, member of PlasticsEurope.

A first kick-off meeting was kept on 22 January with the focus on the state of the art and future challenges in the production and recycling of (biobased) plastics.
There were presentations from different perspectives: from the recycling business, biobased applications towards future research and applications.

A dynamic discussion followed.

On recycling it has been stated that there is no need for a detailed LCA study because it is known and proven many times that mechanical recycling is the best solution. Chemical recycling has to been studied for possibilities. Questions rose about the high amount of export of recycled material which can be seen as a loss of resource. The applications for mixed plastics are also limited and therefore we should look for quality recycling. FostPlus has been mentioned as an example for quality recycling.  And brand owners could push the recycling and collecting flow.

On bioplastics questions raised whether biodegradability would be the future? And the possibilities of some bioplastics like PLA which can interrupt the recycling process. Would composting PLA not be a loss of energy and material? At the end consumers do not understand the difference between bioplastics and fossil based plastics.

Finally the future of polymers for biomedical applications has been positively welcomed. It has been stated that the future will not be to increase the price but the functionalities and innovation will lie into personalization.

You can see the full program and download the presentations here

essenscia vlaanderen
Vlaams minister-president en minister van Economie Kris Peeters maakt 5 miljoen euro vrij voor een projectoproep ‘faillissementspreventie’. Hiermee wil de Vlaamse Regering kmo’s die door de economische omstandigheden in moeilijkheden raken, begeleiden en een doorstart helpen maken.
Deze projectoproep heeft als doel om ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te komen of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen pro-actief te benaderen om hen vanuit een vertrouwelijke, individuele aanpak te informeren, sensibiliseren en begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de overheid in het algemeen en het Agentschap Ondernemen in het bijzonder.

Daarnaast kunnen ook vormen van eerstelijnsadvies en nazorg worden aangeboden voor zover de additionaliteit met het aanbod van het Agentschap Ondernemen, en meer bepaald de begeleiding bij de implementatie van het doorstartplan zoals voorzien in de kmo-portefeuille, duidelijk aangetoond is.

De ingediende projecten mogen een regionale of (sub)sectorale invalshoek hanteren of gericht zijn op specifieke doelgroepen, maar moeten uitgaan van Vlaamse breedwerkende werkgeversorganisaties of samenwerkingsverbanden van organisaties met werkgeversorganisaties.

U kunt uw projectvoorstellen indienen tot en met 1 maart 2013, 12 uur.

Klik hier voor meer info.

News from our companies
Solvay annonce un investissement de 75 millions d'euros pour construire une nouvelle usine de silice hautement dispersible (HDS), d'une capacité annuelle de 85 000 tonnes, à Wloclawek en Pologne. Cet investissement permettra à Solvay d'accroître sa capacité de production mondiale de silice hautement dispersible de 30%.
Lire la suite de l'article
Solvay annonce un investissement de 75 millions d'euros pour construire une nouvelle usine de silice hautement dispersible (HDS), d'une capacité annuelle de 85 000 tonnes, à Wloclawek en Pologne. Conjugué à une nouvelle augmentation de capacité de son site de Qingdao (Chine), cet investissement permettra à Solvay d'accroître sa capacité de production mondiale de silice hautement dispersible de 30%.
 
Situé au coeur de la Pologne, à proximité d'importants réseaux de distribution d'énergie et de la nouvelle autoroute Varsovie-Gdansk, ce nouveau site offrira des avantages logistiques aux clients basés en Europe de l'Est et en Russie. L'usine sera implantée dans une zone économique spéciale (ZES) sur le site industriel d'Anwil, une filiale de la société de raffinage et de distribution de produits pétroliers PKN. La fin des travaux est prévue pour le troisième trimestre 2014.
 
La nouvelle usine produira en particulier le Zeosil® Premium, la toute dernière génération de silice hautement dispersible, utilisée par les pneumaticiens pour la fabrication de pneus à économie d'énergie. Zeosil® Premium permet de diminuer jusqu'à 7% la consommation de carburant, tout en améliorant par ailleurs d'autres caractéristiques du pneu.
 
Solvay annonce également une augmentation de la capacité de production de son site de Qingdao (Chine), usine qui a été inaugurée en 2010. Cette augmentation devrait être opérationnelle d'ici à la fin de cette année. La capacité du site passera ainsi à 112 000 tonnes par an.
 
Ces investissements font suite aux augmentations de capacités consécutives en France (2012), aux États-Unis (2011) et à l'implantation d'une nouvelle usine à Qingdao, en Chine (2010). Une fois ces projets achevés, Solvay disposera d'une capacité de production totale de silice hautement dispersible proche de 500 000 tonnes par an, soit le double de la capacité dont elle disposait avant 2010.
Le groupe chimique gantois Taminco a déposé un prospectus provisoire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue d’une introduction en bourse aux
Etats-Unis.
Lire la suite de l'article
La société chimique gantoise Taminco a déposé un prospectus provisoire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue d’une introduction en bourse aux Etats-Unis. La société réalise la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique.

Il ya trois ans, elle avait souhaité entrer à la Bourse de Bruxelles mais avait du annuler son IPO pour cause de conjoncture défavorable. CVC, l'ancien propriétaire ne voulait rien savoir de la faiblesse du prix de ses actions. Moins de deux ans plus tard, la société à gros capital Taminco vend à Apollon pour 1,2 milliard d'euros. Il est toujours un des plus importants rachats de dette (financés par des acquisitions) dans notre pays.

Taminco, qui en 2010 a été nommé Entreprise de l'année produit des aminés, éléments chimiques qui permettent la production de produits tels que shampoing, anti-allergiques et production d'engrais.
Les deux partenaires ont prévu de détailler le calendrier du projet le 5 mars, lors de l'ouverture à la presse du salon automobile de Genève.
Lire la suite de l'article
Le constructeur automobile français Peugeot et le géant de la chimie Total ont annoncé un projet commun de voiture à moteur hybride essence et électrique.

Les deux partenaires ont prévu de détailler le calendrier du projet le 5 mars, lors de l'ouverture à la presse du salon automobile de Genève. Ce projet, baptisé 208 HYbrid FE, sera basé sur un véhicule existant, la 208, une voiture de ville.

Le constructeur annonce un modèle profondément remanié, afin de rendre la voiture plus légère tout en améliorant son aérodynamisme. Le but est d'obtenir un véhicule capable de monter de 0 à 100 km/h en 8 secondes, à "de faibles émissions de CO2", soit 49 g/km.

L'entreprise Deceuninck, spécialisée dans les éléments en PVC destinés au secteur de la construction, a vu ses ventes augmenter de 3,9 % en 2012, à 556,9 millions d'euros.
Lire la suite de l'article
Cette hausse de chiffre d'affaires a été soutenue par la croissance du volume en Turquie, en Russie et aux Etats-Unis, pays où "la demande de produits de construction performants sur le plan énergétique est restée solide tout au long de l'année", commente Deceuninck.

Par contre, "les conditions économiques ont été plus déprimées" en Europe, souligne encore le groupe. Les volumes en Belgique et en Europe centrale sont toutefois restés stables.

Le bénéfice net de Deceuninck a reculé à 4,2 millions d'euros en 2012, contre un bénéfice de 6,3 millions d'euros en 2011. Cette baisse s'explique principalement par "l'impact monétaire des emprunts en dollars américains remboursés, d'une imposition plus élevée et des provisions pour créances douteuses".

Le groupe Deceuninck emploie environ 2.700 personnes dans 25 pays, dont 600 en Belgique.

News from our partners
"How can we be confident for the future?

Ce forum, qui en sera à sa 25ème édition, rassemble annuellement à Deauville près de 300 personnes, essentiellement des dirigeants d’entreprise belges, autour d’un programme de conférences et de workshop sur des sujets d’actualité. De nombreuses entreprises y invitent clients et relations.


Lire la suite...

Quels sont les progrès et les innovations qui nous permettront de renouer avec la croissance économique en Belgique et en Europe ?
Ce thème général des 25èmes Rencontres sera abordé sous divers angles avec la collaboration d’une vingtaine de personnalités qui, selon leurs compétences, tenteront d’apporter des réponses aux questions qui se posent.

  • Le monde bouge, les rapports de force entre les continents évoluent, quels sont les grands trends géopolitiques inéluctables dont il faudra tenir compte pour le futur ?
  • Comment rendre l’intégration européenne plus efficace ? Quelles sont les alternatives économiques ?
  • L’innovation est le plus souvent issue d’une politique soutenue de recherche et développement qu’elle soit publique, universitaire ou industrielle. Comment stimuler efficacement la recherche ?
  • Quelles sont les innovations prometteuses de développement industriel ?
  • Les crises sont sources d’innombrables conflits sociaux. Les coûts salariaux et le manque de flexibilité dans l’organisation du travail sont pointés du doigt. Comment arriver à une plus grande responsabilisation des partenaires sociaux, à une meilleure équation responsabilité/solidarité ?
  • Les investissements indispensables à la croissance sont freinés par l’accès de plus en plus difficile au financement. Comment y faire face ?
  • Les administrations publiques sont souvent considérées comme des éléphants inamovibles. Pas toutes, certaines sont des exemples de modernité. Pourquoi ?
  • Dans ce contexte perturbé, peut-on encore trouver les “clés du bonheur” ?
Vous trouverez le programme complet ici

2013 2014 2015 2016 2017 2018