essenscia weekly 5

06 | 02
L’inflation a reculé de manière significative pour s’établir à 1,5% en janvier. Dans la même foulée, l’indice santé, qui exclut les carburants, le tabac et l’alcool, et sur lequel est basée l’indexation automatique des salaires dans notre pays, a accusé un repli.

Qu’est-ce qui explique cette baisse soudaine ?

Fin novembre 2012, le gouvernement fédéral a décidé d’apporter cinq d’adaptations à l’indice des prix à la consommation afin de « mieux refléter le comportement d’achat des consommateurs ». Dès janvier 2013, deux mesures sont entrées en vigueur. 

La première mesure concerne la prise en compte des soldes. Les mois des soldes constituent sans aucun doute des mois de dépenses importantes pour les consommateurs. Cet impact est toutefois étalé de manière linéaire et non en 2 chocs (janvier, juillet) afin d’éviter d’importants déséquilibres dans la mesure où l’impact des indexations pourrait fortement varier d’un cas à l’autre, chaque secteur ayant son système d’indexation.

La deuxième décision  concerne le mazout de chauffage. Dans la nouvelle méthode de calcul, une moyenne sur douze mois est appliquée lors du calcul de l’indice des prix à la consommation, tout en tenant compte du cycle saisonnier pour l’achat du mazout de chauffage. Ceci reflète davantage la facture annuelle payée réellement par le consommateur.

En l’absence de ces mesures, le SPF Economie a estimé que l’inflation aurait connu un recul moins important. Ces mesures contribuent ainsi à la réalisation de l’objectif du gouvernement de freiner l’évolution des coûts salariaux, entre autres grâce aux adaptations de l’index. essenscia salue cette décision, bien qu’il n’empêche qu’une réforme structurelle profonde de notre système d’indexation est impérative. Il est en effet essentiel que la Belgique œuvre à la résorption du handicap salarial accumulé depuis plus de 20 ans par rapport à ses pays voisins. 

Igor Magdalenic
Chief Economist essenscia

Sustainable development
Cefic’s European Responsible Care Awards 2013 competition is now open for entries. Besides the General Award and the SME Award, there is a special award for National Associations to recognise the national Responsible Care efforts, and a special award Energy Efficiency to recognise energy efficiency initiatives by companies and associations.
The final date for applications to be submitted into Cefic is 14 June 2013.

All four awards will be presented by Cefic President, Kurt Bock,  at the Cefic General Assembly in Munich, Germany, on 4 October 2013. Winners will be featured in a Cefic-produced video that will highlight winning projects in a documentary-style format and granted high visibility on Cefic’s website and in the Cefic Responsible Care report.

Please promote the awards competition among your members using the attached brochure. Here is the link on our Cefic website

We are looking forward to your and your members’ entries!

More in annex.

Youth & training
Leuven, 31 januari 2013 – Zes leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar secundair onderwijs bedachten in opdracht van het biofarmaceutisch bedrijf Genzyme een originele oplossing die mensen met een zeldzame ziekte toch van een ‘dure’ therapie verzekert.
 Het team kwam vandaag als beste uit de bus van 15 teams van in totaal 100 leerlingen die deelnamen aan de Creativiteitsmarathon. Dit is een initiatief van essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, in samenwerking met de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Flanders DC. Ze wil het ondernemerschap en de creativiteit bij jongeren aanwakkeren.

essenscia organiseerde voor de derde keer een Creativiteitsmarathon voor jongeren van de laatste jaren van het secundair onderwijs. Tijdens de tweedaagse marathon in het Leuvense provinciehuis kregen 100 leerlingen uit 9 scholen de opdracht om in gemengde teams een creatieve oplossing te bedenken voor uitdagingen geformuleerd door vijf ondernemingen uit de chemische industrie, kunststoffen en life sciences:
 • Bayer: Creëer voor ons de “eco-school” van de toekomst. Denk out of the box, maar met voldoende realiteitsbesef. Het resultaat moet duurzame en comfortabele oplossingen bevatten op gebied van ecologie, ergonomie, mobiliteit en vrije tijd.
 • Deceuninck: Vind voor bestaande elementen in, aan en rondom de woning (bv. ramen en deuren, gevelpanelen, omheining, terrasplanken, …) alternatieve oplossingen waarvoor veel minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.
 • Genzyme: Bedenk oplossingen die mensen met een zeldzame ziekte toch van een ‘dure’ therapie verzekeren.
 • MSD: Maak een origineel en modern instrument waarmee de overheid gezondheidskennis bij de bevolking – en de evolutie daarin – zou kunnen nagaan.
 • Solvay: Verminder het waterverbruik van een industrieel procedé.

De leerlingen werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door experten van de peterbedrijven. Vanmiddag stelden de vijf beste teams hun project voor aan een jury onder leiding van weerman Frank Deboosere en de directies van de vijf bedrijven: Markus Arnold (Senior Bayer Representative Benelux), Bart Louwagie (Group Director Operations Deceuninck), Piet Houwen (General Manager Genzyme), Julie Gusman (Directeur External Affairs MSD) en Christiane Malcorps (Country Manager Belgium Solvay). 

De presentatie van het winnend team “International Rare Diseases Organization” kon op de meeste appreciatie van de jury rekenen. Het team bestond uit Antoine Hendrickx (Scheppersinstituut Mechelen), Lauren Hannes (Rozenberg S.O. Mol), Hidde Meeus (Rozenberg S.O. Mol), Laura Hillewaert (Sint-Jozefscollege Brugge), Rani Sileghem (VKO Opwijk) en Ruben De Ruyter (Koninklijk Atheneum Erasmus De Pinte). Ze ontwikkelden een bijzonder creatieve oplossing voor de uitdaging van Genzyme om mensen die lijden aan een zeldzame ziekte toch van een ‘dure’ therapie te verzekeren. Genzyme is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf, onderdeel van de Sanofi Group, dat in Geel een belangrijke vestiging heeft. Het ontwikkelt innovatieve therapieën voor zeldzame ziekten en nog onbeantwoorde medische noden.

“Deze Creativiteitsmarathon is een unieke ervaring voor jongeren. Ze scherpen hun innovatieve en creatieve ideeën aan, leren in team werken, komen in contact met ondernemers en worden ondergedompeld in de echte bedrijfswereld. essenscia wil met dit initiatief jonge mensen enthousiast maken voor chemie, wetenschap en ondernemer-schap. Hopelijk vinden ze later ook de weg naar onze industrie”, aldus Frans Dieryck, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen.

Meer info: Frank Beckx, woordvoerder essenscia, tel. 02 238 97 08, gsm 0476 80 94 74, fbeckx@essenscia.be

Innovation & patents

Dernière chance de vous inscrire à la session d’information de la cellule brevets du 5 mars qui abordera les questions pratiques relatives à la politique d’innovation. Le centre de compétences CoRI introduira  une méthodologie de gestion de l’innovation basée sur la veille technologique et le brevet. Ensuite, l’entreprise Mactac viendra vous présenter sa politique d’innovation et de brevet.

Découvrez le programme complet 2013 et inscrivez-vous vite !

Faisant suite aux sessions d’information générales de 2012, essenscia offre à nouveau trois sessions d’information interactives riches et variées. Chacune de ces sessions sera organisée dans différentes régions, deux en Flandre et une en Wallonie. Différents spécialistes traiteront un thème précis sous l’angle du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Les sessions sont gratuites et débutent à 13h30. Elles sont précédées d’un déjeuner sandwichs à partir de 12h30. La fin est prévue vers 16h30.

1 er MODULE : La politique d’innovation dans la pratique
Ce module abordera des questions pratiques relatives à la politique d’innovation. Le centre de compétences CoRI introduira une méthodologie de gestion de l’innovation basée sur la veille technologique et le brevet. Nous clôturerons par le témoignage d’une entreprise du secteur qui vous présentera sa politique d’innovation et de brevet.

5 mars - Château De Limelette, Rue Charles Dubois 87, Limelette
12 mars - Zebrastraat, Zebrastraat 32, Gent
28 mars - Domein Martinus, Sniederspad 133, Halle-Zoersel

Vous pouvez vous inscrire sur notre site web

Reach, CLP & Product policy
Sinds de inwerkingtreding van de REACH-verordening is het gebruik van chemische stoffen in Europa veel veiliger geworden, zo blijkt uit het REACH review verslag van de Europese Commissie dat op 5 februari 2013 is verschenen. Hoewel het verslag vaststelt dat enkele aanpassingen in de wetgeving noodzakelijk zijn, doet de Commissie momenteel voor de belangrijkste voorwaarden van REACH geen wijzigingsvoorstellen.
Sinds de inwerkingtreding van de REACH-verordening is het gebruik van chemische stoffen in Europa veel veiliger geworden, zo blijkt uit een verslag van de Europese Commissie dat op 5 februari 2013 is verschenen. Door meer beschikbare informatie over de chemische stoffen die in de handel zijn en door een doelgerichter risicobeheer, zijn de risico's van in overeenstemming met de REACH-verordening geregistreerde stoffen drastisch beperkt. Deze tendens zal zich waarschijnlijk voortzetten, de industrie levert immers voortdurend inspanningen om voor de gevaarlijkste stoffen alternatieven te ontwikkelen. De verordening trad vijf jaar geleden in werking en de tenuitvoerlegging is inmiddels op kruissnelheid. De bedrijfswereld heeft nu bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 30 601 dossiers ingediend (waarvan 8% uit België) waarin de toepassingen en de eigenschappen beschreven worden van 7 884 chemische stoffen die worden vervaardigd of in de handel gebracht.

Uit het verslag blijkt volgens de Commissie dat aan de administratie voor REACH een prijskaartje vasthangt dat gevolgen heeft voor het kmo, maar dat de industrie zich ook bewust is van de economische voordelen voor de sector. REACH heeft de interne markt verder geharmoniseerd en is zo een sleutelfactor voor groei en concurrentievermogen in de chemische industrie. Om de concurrentiekracht van de Europese chemische industrie nog te bevorderen, stelt de Commissie binnenkort voor om de registratiekosten voor het kmo te verlagen.

Uit de evaluatie blijkt dat hoewel er enkele aanpassingen nodig zijn, een grondige herziening niet noodzakelijk is. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 • De uitvoering van REACH kan nog worden geoptimaliseerd door de kwaliteit van de registratiedossiers te verbeteren, het gebruik van veiligheidsinformatiebladen als centraal instrument voor risicobeheer te stimuleren en door de obstakels voor kostendeling in het kader van de informatie-uitwisselingsfora voor stoffen (SIEF's) aan te pakken.
 • Er is ruimte voor een vermindering van de financiële en administratieve lasten voor het kmo om de proportionaliteit van de wetgeving te waarborgen en om assistentie te verlenen bij het nakomen van de REACH-verplichtingen.
 • Er zijn geen significante overlappingen met andere Europese wetgeving.
 •  De geleverde inspanningen om alternatieven te ontwikkelen voor dierproeven zullen worden voortgezet: de Commissie heeft sinds 2007 voor dergelijk onderzoek 330 miljoen euro uitgetrokken.
 • De handhaving kan beter. Omdat dit tot de taken van de lidstaten behoort, wordt in de evaluatie voorgesteld dat de lidstaten hun onderlinge coördinatie versterken.
 • Hoewel het verslag vaststelt dat enkele aanpassingen in de wetgeving noodzakelijk zijn, wil de Commissie de stabiliteit en voorspelbaarheid van de wetgeving voor het Europese bedrijfsleven verzekeren. Momenteel zijn er voor de belangrijkste voorwaarden van REACH geen wijzigingsvoorstellen.

Volgende stappen

De Commissie organiseert in de komende maanden een conferentie over de evaluatie van REACH.

Zij stelt samen met de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen een routekaart op voor de beoordeling en de opsporing van zeer zorgwekkende stoffen. Daarin worden duidelijke mijlpalen en te leveren prestaties vastgesteld en wordt aangegeven hoe het werk wordt verdeeld tussen de Commissie, de lidstaten en het Europees Agentschap voor chemische stoffen, zodat de zeer zorgwekkende stoffen die gekend en relevant zijn tegen 2020 allemaal zijn ingeschreven op de lijst van stoffen die in aanmerking komen.

De Commissie onderzoekt tevens de mogelijkheden om de kosten voor het kmo verder te verlagen zodat de financiële gevolgen van de registratie gelijkmatiger verdeeld worden.

Meer informatie over de uitgevoerde studies en het besluit van de Commissie op: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/reach/review2012/index_en.htm Bron: persbericht Europese Commissie IP/13/85

Contact:
Tine Cattoor, adviseur productbeleid, tcattoor@essenscia.be, tel. 02 238 96 48

The Chemical Regulations World (CReW) summit 2013 is a global policy and management arena which brings together international, national and European regulatory authorities, industry professionals, associations, academic institutions, service consulting firms and think‐ tanks from 25 countries.

The Chemical Regulations World (CReW) summit 2013 is a global policy and management arena which brings together international, national and European regulatory authorities, industry professionals, associations, academic institutions, service consulting firms and think‐ tanks from 25 countries. With the advent of product-focused regulations like REACH and RoHS, there is a need to understand, manage, track and trace the impact of every material and supplier in the value chain.

Join your colleagues at the Chemical Regulations World summit 2013 to gain access to proven strategies for addressing product compliance challenges and achieving greater transparency throughout the lifecycle of your products.

As Supporting Partner of Chemical Regulations World summit 2013 (CReW 2013) that will be held on March 6th, 7th, 8th, in Brussels, essenscia offers the members a unique discount of 15%.

To register and benefit from the essenscia discount, please contact Bea Tommelein,
tel 02 238 98 15, e-mail:  btommelein@essenscia.be 

More information: http://www.si-europe.com/conferences-training/crew2013)

The new C&L Inventory feature is a web-based discussion forum where C&L notifiers and REACH registrants of the same substance can come together and agree on the classification and labelling of their substance.
The publication of the C&L Platform is one of the ECHA initiatives to support companies to proactively work on the quality of their notifications and better fulfil their legal obligations to come to agreed entries on the C&L Inventory when appropriate. It provides an easy and safe way for companies to get in contact with notifiers or registrants of the same substance. The aim is to facilitate compliance with the CLP Regulation and improve the overall quality of the public C&L Inventory data. It will also be beneficial for SMEs as they will be able to follow the classifications set by larger companies.

The C&L Platform can be accessed through the C&L Inventory web page on the ECHA website and discussion features are available for each substance that has different notifications in its Inventory summary page. Each discussion room is accessible only to those registrants and notifiers who have submitted a notification for that particular substance. Once agreement is reached on a common classification and labelling, companies have to notify the Agency accordingly and update their notifications in REACH-IT. These changes are subsequently reflected in the public C&L Inventory on the ECHA website.

The Agency is organising a public webinar in March on the use of the platform. http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory/cl-platform

For more information please contact Tine Cattoor, advisor Product Policy, tcattoor@essenscia.be, tel. 02 238 96 48

Ook in 2013 biedt Confocus opnieuw een milieucyclus aan met actuele en boeiende onderwerpen.
Ook in 2013 biedt Confocus opnieuw een milieucyclus aan met actuele en boeiende onderwerpen. Onze deskundige en gerenommeerde gastsprekers zorgen ervoor dat u meteen up-to-date bent met de laatste wijzigingen, regelgeving en wetgeving die relevant is voor het uitoefenen van uw functie als milieucoördinator, milieuverantwoordelijke, milieujurist, milieuambtenaar, bedrijfsleider van een milieubedrijf, milieudeskundige, milieuadviseur, veiligheids- en kwaliteitsverantwoordelijke.

Deze milieucyclus bestaat uit 10 sessies van telkens 3u, en komt dus in aanmerking voor de 30u verplichte vorming voor milieucoördinatoren.

Voor alle info klik op Milieucyclus 2013
Social policy
Journée d’action nationale le jeudi 21 février 2013 et préavis d’actions de sensibilisation.
Plus d'info cliquez ici
Journée d’action nationale le jeudi 21 février 2013 et préavis d’actions de sensibilisation.
Plus d'info cliquez ici
Health, Safety & Environment

essenscia organiseert speciaal voor haar leden een opleidingenreeks crisiscommunicatie met cameratraining. De opleiding door mediacoach Frank Van Oss richt zich op de eerste plaats tot veiligheidsverantwoordelijken, maar staat ook open voor woordvoerders of communicatieverantwoordelijken. Schrijf u nu in voor deze exclusieve opleiding.

Mediarelaties zijn vaak nog een heikel punt voor sommige ondernemingen. En kritische interviews zijn dat des te meer... Velen hebben minder goede ervaringen met journalisten of mijden de media. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Weten hoe het moet en het met een professional oefenen kan veel onheil vermijden en zelfs opportuniteiten om te scoren creëren. Daarom organiseert essenscia voor haar leden een exclusieve training in crisiscommunicatie met Frank Van Oss, mediatrainer en coach, die reeds meer dan 1.100 mensen trainde en die zeer binnenkort zijn boek over mondelinge communicatie bij Lannoo uitgeeft.

essenscia stelt u voor om met hem in een halve dagtraining de basis van de moderne (crisis)communicatie te doorlopen en de principes om een kritisch interview te doorstaan. Daarnaast zal hij met de camera de deelnemers oefenen in het afleggen van een verklaring en het antwoorden op moeilijke vragen. Zelf gaat hij geen moeilijke vraag uit de weg dus dit is een goede gelegenheid om specifieke problemen aan te kaarten.

Deze opleidingenreeks richt zich op de eerste plaats tot verantwoordelijken voor veiligheid van leden-ondernemingen van essenscia, maar staat ook open voor woordvoerders of communicatieverantwoordelijken

Programma

09.00u  Onthaal
09.30u  Verwelkoming en inleiding door
             Frank Beckx, Head of Communication & Public Affairs essenscia en
             Geert Boogaerts, senior adviseur procesveiligheid essenscia
09.45u  Wat maakt iets een crisis? door prof. dr. Jos Huypens, Universiteit Antwerpen
10.30u  Koffiepauze
10.45u  Principes van (crisis)communicatie en van het kritisch interview    door Frank Van Oss
12.00u  Lunch
13.15u  Camera-oefeningen
             - Voorstelling van het bedrijf
             - Reactie op een case met eerst informatieve en dan kritische vragen 
             - Visionering en evaluatie per deelnemer

16.30u  Conclusies en afsluiting

Data en locaties:

 • Dinsdag 26 februari 2013 De Jachthoorn, Doornstraat 11 te Kontich
 • Donderdag 28 februari 2013 3hoog, Mechelsevest 90 te Leuven
 • Dinsdag 26 maart 2013 Zebrastraat, Zebrastraat 32 te Gent

Deelnameprijs 350 euro excl. BTW
In deze prijs is begrepen:
- De deelname aan het volledige dagprogramma en de lunch
- Een exemplaar van het nieuwste boek van Frank Van Oss “Spreken is goud. Maar vooral wat je zegt is belangrijk”

essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. Het Vlaams Gewest betaalt 50% van de opleidingskosten terug.

Inschrijvingen Inschrijven kan via de website van essenscia . (http://www.essenscia.be/nl/agenda/evenement/58)
Gezien de plaatsen beperkt zijn, is snel inschrijven aanbevolen.

Product groups
L’innovation dans le secteur de la biotechnologie ne cesse de marquer des points dans la recherche de solutions pour répondre aux défis en matière de santé, d’alimentation, d’environnement et de climat. Inscrivez-vous vite !
L’innovation dans le secteur de la biotechnologie ne cesse de marquer des points dans la recherche de solutions pour répondre aux défis en matière de santé, d’alimentation, d’environnement et de climat.

Notre législation et notre société peuvent-elles encore s’adapter à la vitesse des évolutions et sommes-nous en mesure de coordonner suffisamment nos actions à tous les niveaux politiques ? Ou devons-nous nous montrer innovant en politique? Voici quelques-unes des questions que Bio.be abordera au cours de ce séminaire.

Plus d’info et inscription sur http://www.essenscia.be/fr/calendrier/evenement/38

essenscia vlaanderen
Vlaams minister-president en minister van Economie Kris Peeters maakt 5 miljoen euro vrij voor een projectoproep ‘faillissementspreventie’. Hiermee wil de Vlaamse Regering kmo’s die door de economische omstandigheden in moeilijkheden raken, begeleiden en een doorstart helpen maken.
Deze projectoproep heeft als doel om ondernemingen die in moeilijkheden dreigen te komen of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen pro-actief te benaderen om hen vanuit een vertrouwelijke, individuele aanpak te informeren, sensibiliseren en begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de overheid in het algemeen en het Agentschap Ondernemen in het bijzonder.

Daarnaast kunnen ook vormen van eerstelijnsadvies en nazorg worden aangeboden voor zover de additionaliteit met het aanbod van het Agentschap Ondernemen, en meer bepaald de begeleiding bij de implementatie van het doorstartplan zoals voorzien in de kmo-portefeuille, duidelijk aangetoond is.

De ingediende projecten mogen een regionale of (sub)sectorale invalshoek hanteren of gericht zijn op specifieke doelgroepen, maar moeten uitgaan van Vlaamse breedwerkende werkgeversorganisaties of samenwerkingsverbanden van organisaties met werkgeversorganisaties.

U kunt uw projectvoorstellen indienen tot en met 1 maart 2013, 12 uur.

Klik hier voor meer info.

News from our companies
Tessenderlo Group a annoncé vendredi la vente de ses activités de profilés sur le continent européen à OpenGate Capital, une société d’investissement opérant à l’échelle internationale.
Cette session concerne la production de profilés en PVC pour fenêtres et portes, avec une usine à Oeselgem (Flandre occidentale) et une usine à Clerval (France). L’usine d’Oeselgem emploie environ 150 personnes. Deux centres de distribution sont situés en Hongrie et en Pologne. En 2011, cette activité a généré un chiffre d'affaires de près de 80 millions d'euros.
News from our partners
L'asbl Walloon Excellence in Life Sciences and Biotechnology (Welbio) a annoncé vendredi le nom des lauréats de son deuxième appel à projets, qui vise à soutenir de jeunes chercheurs prometteurs.

Les huit nouveaux projets qui profiteront du financement et du soutien de Welbio couvrent des thématiques telles que l'obésité, le diabète de type 2, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'asthme et la mucoviscidose.

Créé en 2009 à l'initiative de la Région wallonne, Welbio est un institut de recherche et d'excellence interuniversitaire. Il a pour mission de soutenir la recherche fondamentale d'excellence dans les domaines des sciences du vivant et de promouvoir la valorisation des résultats scientifiques en applications biotechnologiques médicales, pharmaceutiques et vétérinaires.

En 2010, Welbio a lancé un premier appel à projet qui a permis d'attribuer un financement à quinze projets de recherche menés dans des universités de la Communauté française. Ces projets se concentrent sur des sujets de pointe comme les cancers du sein, du colon et de la peau, l'étude des maladies neurologiques ou d'un traitement préventif contre la maladie du sommeil. Welbio a annoncé qu'il poursuivait le financement de ces travaux, auxquels s'ajoutent les huit nouveaux projets.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft bij de federale overheid een vergunning aangevraagd voor een tweede veldproef met genetisch gewijzigde populieren. Daar zou gewerkt worden met populieren die over makkelijker af te breken "lignine" beschikken, waardoor het hout milieuvriendelijker omgezet kan worden naar suikers voor de biogebaseerde economie.
"De veldproef kadert in het onderzoek naar de mogelijkheden om bomen met een gewijzigde houtsamenstelling te gebruiken als grondstof voor hernieuwbare biogebaseerde producten en bio-energie", verduidelijkt Kris Van der Beken (VIB). "Bioplastics en bio-afbreekbare materialen worden vandaag vooral gemaakt op basis van zetmeel uit voedingsgewassen zoals maïs. Om het proces energie-efficiënter te maken en om vruchtbare gronden en voedingsgewassen te reserveren voor voedselproductie, wordt gezocht naar alternatieven."

Hout is daar één van. Hout bestaat grotendeels uit drie componenten: enerzijds cellulose en hemicellulose, suikerpolymeren die de grondstof vormen voor de productie van bioplastics en bio-afbreekbare biomaterialen of via fermentatie biobrandstof. Lignine anderzijds geeft het hout onder meer stevigheid maar moet afgebroken worden om de suikermoleculen beschikbaar te stellen. "De afbraak van lignine is technisch ingewikkeld en milieu-onvriendelijk door het gebruik van energie en chemicaliën zoals loog."

De genetisch gewijzigde populieren hebben een gewijzigde samenstelling van het lignine waardoor die makkelijker af te breken is. De resultaten dienen om te vergelijken met de huidige veldproef.

De vergunningsaanvraag kan van 5 februari tot 7 maart ingekeken worden via de website van de FOD Volksgezondheid, en in het gemeentehuis van Melle en Wetteren.

Uit een studie van onder meer dr. ir. Michael De Volder (IMEC en KU Leuven) blijkt dat de productie van koolstof nanobuisjes van economisch strategisch belang is voor zowel België als Europa.
 In een artikel, dat afgelopen vrijdag in Science verscheen, blijkt dat de wereldwijde productiecapaciteit exponentieel toeneemt en het aantal toepassingen steeds ruimer wordt.

Koolstof nanobuisjes zijn volledig opgebouwd uit koolstof en gerangschikt in een buisvormige configuratie met een diameter die minder dan één nanometer kan bedragen. Dat is 100.000 keer kleiner dan een menselijk haar.

Het Belgische bedrijf Nanocyl, gevestigd in Sambreville, blijkt één van de grootste koolstof nanobuisjesproducenten ter wereld te zijn. Ook andere belangrijke spelers, zoals Bayer en Arkema, produceren in West-Europa. Naar schatting worden momenteel wereldwijd jaarlijks 5.000 ton nanobuisjes geproduceerd.


2013 2014 2015 2016 2017 2018